Ako vložiť do existujúceho zásobovania vodou pod tlakom

Chcete zabezpečiť zásobovanie vidieckom dome pripojením k existujúcej centrálnej diaľnici? Automatické zásobovanie vodou výrazne zjednoduší život domácnosti, že? Ale pre realizáciu vášho plánu nie je žiadna možnosť blokovať vodu v hlavnom potrubí a potrebujete väzbu na prívod vody pod tlakom?

Povieme vám, ako vykonať bočný panel v praxi, aby sa zabránilo odpojeniu spotrebiteľov napájaných z hlavnej trate - článok opisuje proces vytvárania spojenia so všetkými požiadavkami legislatívy. Materiál je vybavený tematickými fotografickými materiálmi a užitočnými odporúčaniami videa.

Starostlivo preskúmať štádiá pripojenia k centrálnemu vodovodu vašej domácnosti pomôže predchádzať trestom za porušenie existujúcich pravidiel pri neoprávnenom vkladaní do potrubia. Ak si to želáte, môžete tiež ušetriť peniaze tým, že urobíte nejaké zemné práce na vlastnú päsť.

Pracovné povolenie

Práca na vložke do vodovodu, a to ako zváraním, tak aj bez neho, sa nedá vykonať bez získania príslušných povolení.

Vykonanie nezákonného viazania tradične končí priťahovaním majiteľa k finančnej a administratívnej zodpovednosti.

Plán lokality je možné získať vo Federálnom katastri nehnuteľností a technické podmienky v centrálnom oddelení vodárenských zariadení.

Technické podmienky pripojenia budú zahŕňať:

 • bod pripojenia;
 • priemer hlavného potrubia;
 • údaje požadované na pripojenie.

Okrem lokálnej štruktúry spoločnosti Vodokanal vypracúva projektovú a odhadovú dokumentáciu aj špecializované dizajnérske organizácie, ktoré majú príslušnú licenciu.

Je možné objednať od nich projekt a odhadnúť dokumentáciu na vytvorenie väzby do hlavnej siete centrálnej vodovodnej siete.

Možno ich služby budú lacnejšie, ale je možné, že problémy so schválením vývoja dizajnu Vodokanal môžu vzniknúť.

Potom by mala byť dokumentácia pre bočný panel zaregistrovaná v miestnej kancelárii SES. Súčasne s predložením zostaveného balíka dokumentov pobočke SES je na registráciu povinná opustiť žiadosť o vydanie stanoviska o potrebe pripojenia k vodovodnému systému.

Podľa všeobecne uznávaných noriem musí byť vykonávanie podtlakových potrubí pod tlakom a inštalácia meracích prístrojov vykonané kvalifikovanými odborníkmi, ktorí majú príslušný súhlas. Nezávisle ľubovoľne vykonávať takúto prácu je zakázané.

Uložte a zapojte svoje úsilie, bude pracovať iba na výrobe zemných prác počas vývoja a zásypu výkopu.

Podmienky, za ktorých nemôžete vytvoriť bočný panel:

 • ak má sieť potrubia veľký priemer;
 • ak vlastníctvo pôdy nie je napojené na centrálny kanalizačný systém;
 • ak má väzba obísť meracie zariadenia.

Aj so všetkými povoleniami by montáž potrubia do existujúcej siete mala vykonávať len kvalifikovaní odborníci.

Patria sem: zemné práce (výkopové a zásypové zákopy), dodávka materiálu a iné druhy pomocných prác, ktoré priamo nesúvisia s postupom spojenia.

Samozrejme, nikto nemôže zakázať vlastníkovi, aby sám vykonal bočný panel. Preto článok podrobne opisuje postup činností.

Výstavba studne na usporiadanie uzla

Pre zjednodušenie vkladania do existujúceho vodného zdroja je vhodné použiť šachtu. Priemer konštrukcie by mal byť približne 70 cm.

Tento priestor je dostatočný na umiestnenie uzatváracieho ventilu (vo forme ventilu alebo ventilu), ako aj na vykonanie všetkých potrebných manipulácií na poklepanie.

V budúcnosti bude počas prevádzky prítomnosť takejto konštrukcie uľahčovať prácu na oprave dodávky domácej vody.

Pre stavbu dobre kopať nové jamy vhodnej veľkosti. Spodok jamy je pokrytý štrkovým "vankúšom", ktorý tvorí vrstvu s výškou 10 cm.

Na vytvorenie spoľahlivého základu sa rozložia strešné plstené rezy, ktoré sa rozložia nad vyrovnaný štrk a betónový poter s hrúbkou 10 cm sa naleje. Pri vytváraní výplne sa používajú betóny M150 a M200.

Po troch alebo štyroch týždňoch, keď betón získa potrebnú pevnosť, je hriadeľ postavený nad doskou. Preto sú steny jamy lemované tehálami, cementovými blokmi alebo železobetónovými prstencami. Zariadenie v krku musí dosiahnuť nulu.

Ak má studňa byť inštalovaná na mieste, kde hladina podzemnej vody stúpa na jeden meter počas povodňového obdobia, je potrebné postaviť vodotesnú konštrukciu.

Najvhodnejším spôsobom na tento účel je nákup konečného plastového kontajnera. Zospodu je zakotvená betónová doska, na vrchole tohto dizajnu je pokrytá odlievaná doska, vybavená otvorom pre inštaláciu poklopu.

Vložte v závislosti od typu potrubia

Pretože hlavné vodovodné systémy sú zhotovené z polymérových, pozinkovaných a liatinových potrubí, zvážime všetky dostupné možnosti usporiadania väzieb.

№1 - práca s polymérovou výstužou

Pri styku s polymérovou výstužou sa uskutočňuje technológia odberu v takom poradí. Po rozhodovaní o mieste vloženia rúry pripravte miesto.

Za týmto účelom je ploché miesto v oblasti vniknutia tela potrubia dôkladne očistené brúsnym papierom z nahromadenia zvyškov hrdze a náterov.

Na pripravené miesto pomocou skrutiek upevnite obojok, ktorý je vybavený svorkami na pripojenie zváracieho stroja. Po inštalácii zostavy a pripojení kontaktov zváracieho stroja k svorkám sa na ňu napája napätie.

Pri inštalácii na polymérne potrubie z elektricky zváraného skládacieho jha je dizajn najskôr odpojený do vertikálnej trysky s ventilom, cez dutinu, do ktorej je zahĺbená hlava výstružníka, a priamymi tryskami.

Na druhom konci obloženia v oblasti, kde bude vrták prehĺbený, namontujte ventil s objímkou. Na ňu je pripevnené zariadenie na vŕtanie, po ktorom je pomocou bežného vrtáka opatrne vytvorená diera.

Vŕtačka by mala byť zasunutá iba cez uzatvárací ventil, aby po "poruche" telesa rúrky vypol tok vody a voľne odstráňte rezný nástroj. Na zabezpečenie tesnosti spoja počas vŕtania sa používa špeciálna tryska.

Nová časť vstupného potrubia je pripojená k prírube umiestnenej na ventile. Manžeta je namontovaná nad miesto vloženia a potom zahrievaním špirály zváracieho zariadenia spájajú teleso rúrky. Výsledkom je vysoko pevný hermetický spoj.

Č. 2 - pripojenie liatinových rúr

V prítomnosti liatinovej rúry, ktorá je oveľa ťažšia ako analógy polyméru, postup sa vykonáva v nasledujúcom poradí:

 1. V mieste budúceho "rozpadu" je oblasť očistená od hrdze a brúskou odstránená vrstva horúceho železa.
 2. Nainštalujte zdravotnú sestru na pracovisku a nezabudnite položiť gumové tesnenie.
 3. Na výstup príruby je pripevnený uzatvárací ventil, do ktorého dutiny je vložená korunka.
 4. Začnite vŕtať cez rúrku, nezabudnite ochladiť miesto rezu a včas vymeniť matné korunky. Musíte vŕtať niekoľko fáz: najskôr s vrtákom s malým priemerom a potom trochu viac.
 5. Po vybratí korunky z ventilu zatvorte ventil a odstráňte prívod vody z trysky.
 6. Obnovte antikorózny náter a izoláciu.

Na vytvorenie otvorov v dutine liatinových rúrok sa používajú korunky vybavené karbidovými reznými doskami alebo vŕtačky s ostrihaním perím.

Pri práci s nimi je dôležité vylúčiť prehriatie nástroja a pravidelne navlhčiť rezanie dielov vodou.

Ak chcete chrániť elektrické náradie pred prienikom vody v čase odstránenia reznej časti otvoru, z hrubého kartónu alebo gumy postavte ochrannú clonu. Je umiestnená medzi telom a kazetou.

Pri zachytení sedlového límca na poklepanie do kovového potrubia, aby sa zabezpečilo jeho tesné nasadenie na povrch, sa používajú tesniace pásy.

Na také zariadenie môže byť dodatočne pripojený špeciálny stroj, ktorého hlavnými prvkami sú:

 • poistná skrutka;
 • rohatková rukoväť;
 • splachovací kohútik;
 • hriadeľ s vrtákom.

Všetky konštrukčné prvky sú uzavreté v kovovom puzdre. Prítomnosť vodiacej objímky umožňuje zjednodušiť proces vŕtania, pri ktorom je vŕtačka vhodná v akomkoľvek smere.

Č. 3 - vlastnosti práce s oceľovými rúrkami

Oceľové rúry na tuhosti krúžku nie sú horšie ako železné armatúry. Ale oceľ je tvárnejšia zliatina železa a uhlíka.

Preto môže byť bočný panel zavedený inou technológiou, pri ktorej sa metóda zhody podobá metóde použitej pri inštalácii polymérových rúr.

Technológia odberu do oceľového potrubia zahŕňa niekoľko základných krokov:

 1. Oblasť, ktorá sa má vložiť, vybrať a očistiť od hrdze.
 2. Na potrubí je namontovaná závitová alebo prírubová rúrka.
 3. Zvárané švy.
 4. Skontrolujte tesnosť spojov.
 5. Na trysku je pripevnený prírubový alebo závitový ventil.
 6. Na vyvŕtanie potrubia cez ventil sa používa ventil.
 7. Za namontovaným ventilom vytvorte vetvu externého vodovodného systému.

V ideálnom prípade by mala byť tryska vyrobená z "kmeňových" ventilov. Ale je tiež povolené používať akúkoľvek inú rozmanitosť potrubných produktov, ktorých základom je konštrukčná oceľ.

Vizuálne určiť tesnosť švov pomôže tento "trik": zvnútra sú potiahnuté petrolejom, a zvonku - označené kriedou obrysy. Vady tesnosti spoja budú označené olejovými škvrnami, ktoré sa objavujú na vonkajšej strane konštrukcie.

Hlavné etapy postupu

Výber spôsobu väzby závisí od materiálu na výrobu potrubia, pracovného tlaku v systéme a podmienok jeho prevádzky. Môže sa vykonávať pod uhlom 45 a 90 stupňov, usporiadaných smerom hore alebo na stranu.

Krok č. 1 - Určenie parcely

Než začnete vkladať do vodovodného systému, je potrebné jasne definovať polohu trasy. Centrálna diaľnica by mala byť umiestnená v priamke.

Pri regiónoch stredných zemepisných šírok sa toto číslo pohybuje v rozmedzí 1,2 až 1,5 metra.

V tomto štádiu je tiež potrebné určiť, ktoré ďalšie komunikácie "ležia" v rámci lokality, aby nedošlo k ich náhodnému poškodeniu v procese ražby a inštalácie.

Krok č. 2 - Výber požadovaných materiálov

Pripojiť potrubia vyrobené z polyetylénu, liatiny alebo pozinkovanej ocele s priemerom 50 mm a viac. Práce na potrubiach s potrubím vyrobeným z polyetylénu vylučujú použitie elektrického a plynového zvárania.

Počas práce s liatinou stojí za zváženie, že ide o veľmi krehký materiál. Preto by mal byť tlak na nástroj v procese práce minimálny a vrtanie by malo byť vykonané pri nízkych otáčkach.

Pri výbere rúr na realizáciu spojenia by sa malo poznamenať, že priemer výtlačného potrubia by nemal presahovať veľkosť otvoru, v ktorom je vyrobený.

Na pripojenie k plastovému potrubiu, ktorého tlak je približne 1,6 MPa, použite sedlá.

Zariadenia sú vybavené vykurovacou špirálou a mlynom potrebným na vytvorenie otvoru. Prítomnosť čiarového kódu na telese časti umožňuje nastavenie parametrov zvárania s požadovanou presnosťou.

Ak chcete vykonať väzbu bez vypnutia prívodu vody na potrubiach z azbestového cementu, ocele alebo liatiny, použite sedlový alebo sedlový popruh.

Skladá sa z dvoch častí a je vybavený skrutkami, vďaka ktorým tesne stláča rúrku z dvoch strán. Zariadenie je namontované na potrubí pomocou konzoly.

V poslednej dobe často používajú svorky, ktorých moduly sú vybavené rezačkou a zabudovanými ventilmi. Používajú sa na potrubie s potrubím s tlakom do 16 barov. Takéto zariadenia sú vybavené spojkami a umožňujú zasunutie pomocou zvárania.

Hlavnou výhodou golierov je odolnosť voči korózii, vďaka čomu môžu slúžiť viac ako polstoročie.

Často na vkladanie rúr pod tlakom, majstri používajú predvŕtacie svorky. Sú predávané kompletne s dýzami a otočnými konektormi.

V predaji je niekoľko druhov vrtákov, ktoré sa dajú inštalovať na rúry s priemerom od 80 do 300 mm.

Z nástrojov musíte tiež pripraviť:

 • bajonetová a lopatová lopata;
 • perforátor s vrtákom;
 • zariadenie na mlyn;
 • koruna;
 • bulharská;
 • brúsený rez.

Pri výbere priemeru vrtáka dodržujte pravidlo rovnosti medzi veľkosťou nástroja a vnútornou časťou vyrezávaného potrubia.

Krok č. 3 - Vykopávanie

Aby ste vyložili kmeň, vykopajte jamku. Môže sa kopať ručne alebo pomocou rýpadla.

Ale aj keď sa vykonávajú výkopové práce pomocou mechanizácie, akonáhle je kovová páska položená na vrchole diaľnice vystavená, mali by sa vykonať ďalšie manipulácie manuálne.

Po vystavení časti potrubia začnú kopať zákop v smere domu. Nachádzala sa pod úrovňou zmrazovania pôdy.

Akékoľvek manipulácie s potrubím pod tlakom si vyžadujú prísne dodržiavanie bezpečnostných predpisov a dôslednú implementáciu všetkých fáz prevádzky.

Krok č. 4 - Pridelenie z kufra

Použitím jednej z vyššie uvedených metód vykonajte prepojenie s existujúcim zásobovaním vodou pod tlakom.

V záverečnej fáze sa potrubie vonkajšej vetvy akvaduktu položí do výkopu a pripoja sa k uzatváraciemu ventilu prostredníctvom krimpovacieho spoja.

Pri odklonení od vodovodného potrubia bude začiatok nového prívodu vody umiestnený na ventile svorky a koniec prietoku vody na dávkovacom zariadení.

Počítadlo, ktorého hlavným účelom je zaznamenávať objem prichádzajúcej vody, je umiestnené tak, aby bolo umiestnené medzi uzatváracími ventilmi.

Na ochranu dávkovacieho zariadenia proti spätnému toku kvapaliny musíte nainštalovať spätný ventil.

Ak priviazanie do vodovodného systému znamená prechod cez stenu, potom by sa počas inštalácie mala vytvoriť medzera v konštrukcii - priestor o veľkosti 0,2 metra.

Po inštalácii je tento priestor zapečatený vodotesnými žľabmi alebo živicovými vláknami. Na zakrytie vytvorených tesnení sú pokryté cementovým lemom.

Krok č. 5 - Systémy nastavenia a testovania

Správnosť pripojenia a pripojenia všetkých prvkov systému sa kontroluje testovaním. Na tento účel sa dodáva tlak na novú trať potrubia a vzduch nasávaný v systéme sa uvoľňuje cez ventil umiestnený na druhom konci potrubia.

Presvedčený o tesnosti dodávky vody, zostáva len pohřbít zákop, ktorý je položený z miesta väzby do domu.

Užitočné video k téme

Tip sprievodca: ako vytvoriť väzbu pod tlakom:

Princíp fungovania zariadenia na odber:

Dôsledky nesprávnej inštalácie:

Manipulácie na vkladanie pod tlakom musia byť vykonané s prihliadnutím na všetky uvedené odporúčania a pravidlá. Nedodržanie podmienok pravdepodobne naruší integritu systému, čo zníži všetko úsilie o "nie" a povedie k katastrofickým následkom.

Správna vložka vo vodovodnom potrubí

Pred vybíjaním z vnútorného alebo vonkajšieho vodovodu je potrebné zakúpiť pomocné časti a nástroje. Ich výber sa robí s prihliadnutím na typ rúr, z ktorých je položená vodovodná rúrka. Toto zohľadňuje prevádzkový tlak v systéme.

Potreba zavesenia do systému v objekte alebo na mieste vzniká, keď je do siete pripojená externá batéria, sanitárne zariadenie a domáce spotrebiče. Postup pri vtoku do páteřnej siete sa uskutočňuje, aby sa pripojil k vodovodnému systému nového objektu.

obsah

Princíp zavádzania do systému

Pred začatím inštalačných prác sa odporúča ich koordinovať s vodným hospodárstvom a miestnou správou. Ak na pozemku nie je žiadna centrálna kanalizácia, môže byť zakázané klepanie. Ale za prítomnosti septiku a všetkých zavedených sanitárnych štandardov je možné takéto povolenie získať.

Pripojte potrubie, ktoré je vybavené špeciálnym vrtom. Ak vodovod zabraňuje väzbe na existujúce zásobovanie vodou, potom sa objekt pripojí k blízkej studni. Musí však byť v pracovnom stave.

Proces spojenia s vonkajšou diaľnicou sa realizuje pomocou nasledujúcich technológií:

 • pomocou ventilov, ktoré sú inštalované na potrubí počas inštalácie;
 • upevnenie vetvy systému, ak v systéme nie je tlak;
 • použitie tvarových dielov, ktoré sú pripevnené k rúre. Takéto pripojenie nevyžaduje predchádzajúce odstavenie prívodu vody v systéme.

Zváracie práce

Odborníci sa domnievajú, že najjednoduchší spôsob vloženia do oceľovej vonkajšej siete je zváranie. Predpokladom pre spojenie je schopnosť vypnúť prívod vody cez systém.

Autogénne vytvorte otvor vhodného priemeru. Potom sa potrubie privari, ventil sa namontuje. Posledný prvok systému sa prekrýva v priebehu ďalších prác. Ak je zavesenie dokončené, musíte obnoviť ochranu proti korózii.

Ak je potrubie vyrobené z polyetylénových rúr, potom sa zváranie nevykonáva. Pri zohľadnení priemeru spotrebného materiálu je pevná svorka.

Inštalácia odbočnej rúry bez blokovania hlavnej časti

Technológia spojenia bez zmeny tlaku je funkčná a produktívna technika. Ale pred tým, než je potrebné zvážiť:

 • izolačné odizolovanie a ochrana povrchu v oblasti vŕtania rúrok. Priemer materiálu, s ktorým bude voda vypúšťaná, je menšia ako parametre hlavného potrubia;
 • stanovenie ďalších prvkov siete. Ventil so zariadením na vytváranie otvorov je pripevnený k prírube;
 • ak sa použije oceľový výrobok, potom sa svorka nahradí potrubím, ktoré je zvárané. K nemu sa pripája ventil s mlynom. Vyplnený šev je navyše podvarivaetsya;
 • v ďalšom kroku je nainštalovaná fréza požadovanej veľkosti Ak je otvor pripravený, fréza sa odstráni;
 • uzavretie ventilu. Ak je zavesenie ukončené, je potrebné obnoviť antikorózny povlak a izolovať rúry.

Postupujte krok za krokom do internej siete

Ak je potrebné havarovať do starého oceľového potrubia, potom sa hlavnou metódou považuje usporiadanie kohúta zváraním odpališťa. To bude vyžadovať veľa práce.

Ak je na hlavnú diaľnicu pripevnená rúrka vyrobená z plastu alebo jeho derivátov, potom bude potrebné odrezať časť rúrky, berúc do úvahy veľkosť pripevneného kusa. Pri vykonávaní takejto práce však vzniká nepríjemnosť v dôsledku úzkej vzdialenosti medzi sieťou a stenou budovy.

Jednoduchší spôsob montáže kohútika je vložiť potrubie so zakrivenou prírubou. Spotrebný materiál s dýzou, ktorej priemer zodpovedá veľkosti potrubia, bol predtým odmietnutý. Segment je rozrezaný pozdĺžne, takže jeho časť s dýzou pevne zapadá na potrubie ako jeho druhú stenu.

Na potrubí s otvormi, ktoré boli naposledy umiestnené na prednom paneli. Miesto fixácie je ošetrené tmelom. Výsledná príruba je utiahnutá dvoma svorkami na bokoch vzhľadom na trysku. Následne je zvyšok siete upevnený na tryske.

Na dnešnom trhu s inštalátormi si môžete zakúpiť adaptéry, špeciálne sedlá a iné zariadenia, s ktorými môžete vložiť (bez ohľadu na podmienky inštalácie siete).

Ak sa použije sedlo, tlak v systéme sa nemení. Zdravotná sestra je jarmo vyrobené z 2 častí. Pomocou skrutiek tieto časti tesne stlačujú spotrebný materiál z dvoch strán. Na zdravotnú sestru je upevnený žeriav so špeciálnym pripojením.

Ak priemer otvoru nie je väčší ako 1/3 priemeru rúrky, potom je vyvŕtaný špeciálnym nástrojom. On čas sa pripojí k žeriavu. Ak je otvor pripravený, ventil je zatvorený, zariadenie je demontované. Na inštalovaný vývod potrubia namontovaný na žeriave.

Na pripojenie domu použite sedlo s ventilom a vstavanou rezačkou. Pre jeho inštaláciu bude potrebné spojovacie zváranie. Podobný výrobok sa používa aj na potrubia, ktorých tlak nepresahuje 16 barov. Počas inštalácie sa priamka neprekrýva a pri vŕtaní rúr nie je vytečený žiadny úlomok. Zlúčenina nekoroduje a je v prevádzke viac ako 50 rokov.

Vložte metódy bez zvárania

Môžete naraziť do potrubia bez použitia zvárania. Táto technológia je používaná mnohými odborníkmi, keďže zváranie vyžaduje dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. Súčasne pri zváraní bude potrebné špeciálne vybavenie. Zváracie práce sú považované za zložité a časovo náročné.

Z technológie bez zvárania:

 • montáž kolektora - optimálne riešenie pre veľký súkromný dom. V byte je zabudovaný kompaktný kolektorový systém. Na vstupe takého systému je inštalovaný vodovod. Zberač má niekoľko východov. Ich počet závisí od modelu systému. Potrubie je pripojené k ľubovoľnej zásuvke. Adaptéry sa používajú na upevnenie hadíc;
 • Tee installation - táto metóda spojenia sa používa, ak sa predpokladá jediný kohútik. Predbežné odvíjanie pripojenia prívodu vody, a potom v tomto bode namontované T-kus. Potrubie sa roztiahne alebo skracuje, rezanie nite;
 • Proces rezania potrubia je najvhodnejší, ak nie je žiadne spojenie zvonku. Na vykonávanie reznej brúsky. Je nainštalovaný odpal s predtým rezaným rezbom;
 • použitie tenkého potrubia - v systéme je pripravený otvor, na ktorom je tesnenie upevnené, svorka. Na pripevnenie kohútika sa používajú uťahovacie skrutky.

Výstavba plastových a kovových sietí

Ak chcete vstúpiť do plastového systému, budete potrebovať kúsok spotrebného materiálu, potrubia vhodného priemeru. Na jeho konci sa zachováva 1/2 potrubia, čím sa vykonáva funkcia uzatvárania väzných bodov.

Do kufra urobte otvor s priemerom dýzy. Zaobchádza sa s tesniacou hmotou. Príruba je namontovaná na potrubí a po stranách je utiahnutá svorkami, až kým sa hermetická látka neprekročí. Jeho pozostatky sú okamžite odstránené. Ak sa vyššie uvedené práce vykonávajú v systéme s nízkym tlakom, svorky sa nepoužívajú. Na upevnenie príruby bude potrebná široká elektrická páska.

Vložte do vody z kovových rúrok

 • príruba je vyrobená nezávisle od potrubia, ktorého vnútorný priemer sa zhoduje s priemerom položenej diaľnice. Dodržiavanie tejto podmienky poskytne potrebnú tesnosť celého systému;
 • Môžete použiť odpalisko s požadovaným priemerom. Za týmto účelom je časť potrubia odstránená z časti bez potrubia. Potom sa spotrebný materiál vyreže, vytvorí sa otvor. Na upevnenie potrubia použitého zvárania alebo potrubia;
 • Odborníci odporúčajú zvárať prírubu do potrubia. Zváracie práce sa vykonávajú po celom obvode výrobku. Zváracia technika sa môže nahradiť tesniacou hmotou a svorkou.

Pomocou špeciálneho zariadenia sa otvory vyrábajú v spotrebnom materiáli pod tlakom. Zásada posudzovanej metódy:

 • odstránenie izolácie;
 • čistenie povrchu rúrky.
 • inštalácia príruby na prívodnej rúrke s jej následnou fixáciou pomocou svorky;
 • pripojenie ventilu k prírube;
 • inštalácia zariadenia na vŕtanie;
 • vstupné frézy cez ventil;
 • rezanie otvorov;
 • odstraňovanie vrtných zariadení;
 • vypnite prívod vody z trysky.

Podľa vyššie uvedenej technológie môžete urobiť väzbu bez zvárania do oceľového potrubia. Táto technika sa trochu líši od technológie vloženia do polypropylénového výrobku bez použitia zvárania. Pred začatím inštalácie sa preto odporúča určiť typ použitého spotrebného materiálu. Vypočíta sa s maržou. Po dokončení sa systém skontroluje tesnosť. V prípade jeho porušenia sa vykonajú ďalšie opravy. Môžu sa vykonávať nezávisle alebo s pomocou špecialistov. Ak je systém vzduchotesný, kufor je pripravený na prevádzku.

Ako havarovať do liatinového, plastového alebo oceľového potrubia pod tlakom

Často sa stáva, že existujúci systém zásobovania vodou vyžaduje rozširovanie, aby sa pripojili dodatočné inštalačné zariadenia alebo vytvoril nový okruh. Pri vkladaní do vodovodného potrubia je nevyhnutné, aby boli dodržané bezpečnostné pokyny a prísna postupnosť krokov. Ak nie je žiadna možnosť prekrytia vody, dochádza k podviazaniu väzby pod tlakom.

Je možné vytvoriť väzbu do vodovodného systému bez odpojenia hlavnej línie, ale na to potrebujete špeciálne vybavenie a vybavenie

Schválenie a povolenie na prácu

Aby bolo možné naraziť do vodovodných potrubí tak bez zvárania, ako aj s jeho použitím, je potrebné získať všetky potrebné povolenia a doklady.

Venujte pozornosť! Spravovanie nezákonnej väzby do trubice znamená administratívnu a finančnú zodpovednosť.

Po prvé, je potrebné získať plán lokality na zistenie, či sa nejaká komunikácia uskutoční v podzemí. Tento dokument spolu s titulnými dokladmi (do domu, pozemku) je privádzaný do oddelenia vodárenských služieb. Prijaté technické podmienky pre pripojenie zahŕňajú:

 • bod pripojenia;
 • priemer potrubia;
 • iné údaje závisia od účelu väzby.

Ďalej sú potrebné údaje odoslané do SES a dokumentácia návrhu a odhadu je vypracovaná a registrovaná. Vykonávanie samoinštalácie dávkovacích zariadení a odkvapkávanie do potrubia pod tlakom je prísne zakázané. Ak chcete vykonať takúto prácu, je potrebné kontaktovať špecialistov.

Malo by sa tiež pamätať na to, že väzba je zakázaná obtokovými meracími zariadeniami do veľkokapacitnej kamienkovej siete, ktorá napája dom, do potrubia bez pripojenia k centrálnej kanalizácii, do vodovodu akéhokoľvek priemeru, ak sa nedajú získať akékoľvek druhy práce.

Práca na vývoji projektu, príprave materiálov a rámcoch je lepšie zveriť príslušnú službu

Podstata procesu väzby

Výber toho, ako naraziť do vodovodného potrubia závisí od jeho materiálu. Moderné systémy sú postavené na plastoch, kovoch, kovových plastoch a menej často na liatinových rúrach. Na poklepanie je potrebné dostať dieru. Je zrejmé, že pri vykonávaní procesu pod tlakom prúdi voda z potrubia. Z tohto dôvodu sa na prácu používajú špeciálne svorky, ktorých dizajn závisí od materiálu potrubia.

Existujú dve najbežnejšie pravidlá, ktoré treba dodržiavať pri vkladaní:

 1. Rovnosť vnútorného priemeru prierezovej rúry a priemer vrtáka.
 2. Vložená rúrka by mala mať menší priemer, ako je priemer, v ktorom je otvor vytvorený.

Proces odberu do potrubia závisí od typu dodávky vody. Najbežnejšie technológie sú zváranie a používanie svoriek. Svorky sú potrebné v takých prípadoch, ako je spojenie pod tlakom do vodovodného potrubia alebo pri absencii možnosti rezania hlavného zariadenia. Práce na diaľniciach s potrubiami z polyetylénu vylučujú používanie plynového a elektrického zvárania.

Pri použití zvárania je na potrubie prilepená prídavná objímka alebo závit a na týchto spojovacích prvkoch je namontovaný koreňový ventil. Zároveň musí byť vypnutá prívod vody a voda musí byť spustená.

Zváracie práce sa vykonávajú iba pri pripojení na kovovú rúru.

Stupne vložené do potrubia

Hlavným nástrojom, ktorý bude potrebný pre prácu, je špeciálny mechanizmus na vŕtanie vodných potrubí pod tlakom. Táto metóda je pomerne produktívna a funkčná, ak dodržiavate bezpečnostné predpisy a dodržiavate všetky technologické kroky.

Po prvé, izolácia je odstránená a povrch rúry je vyčistený. Potom nainštalujte prírubu s výstupom na prívodnom potrubí a upevnite ho svorkou. K ventilu, ktorý je pripojený k prírube, je namontovaný mechanizmus na vŕtanie.

Venujte pozornosť! Ak je systém na zásobovanie vodou oceľový, inštalácia vŕtacieho zariadenia nie je na svorke, ale na zváranej tryske.

Po procese zvárania sa preskúša švov o existencii chýb. V prípade potreby môže byť zváraný znova.

Ďalej sa cez otvorený ventil vloží fréza s požadovaným priemerom a vyrezá sa otvor. V poslednej fáze sa vrtné zariadenie odstráni vypnutím prívodu vody z trysky a obnoví sa izolácia a antikorózny povlak. Táto postupnosť krokov sa vzťahuje na rúry z liatiny a kovu.

Otvor je vyvŕtaný cez zváranú rúrku pomocou špeciálneho vrtáka

Rozmanitosť svoriek

Svorky prichádzajú v rôznych konštrukciách a konfiguráciách. Najpopulárnejšie sú:

 • hadicová svorka;
 • sedlový golier;
 • vŕtačka;
 • elektricky sedlové sedlo.

Použitie upínacích svoriek je možné na odkvapkávanie do vodovodného potrubia, ktoré nie je pod tlakom. Štrukturálne pozostáva z dvoch častí a jeden z nich má závitový výstup. Svorka je upnutá skrutkami a môže byť vyrobená z plastu alebo kovu.

Na vtláčanie do potrubia z kovu, azbestového cementu alebo plastu sa používa sedlový pás. Pripojí sa k potrubiu s konzolou. Často takýto golier je vyrobený z kovu a má uzamykací tanier alebo špeciálny mechanizmus.

Zaspávacia svorka sa používa na vkladanie do potrubia pod tlakom. Okrem toho môžu byť dýzy, rovnako ako rotačné konektory. Na inštaláciu svorky na oceľ, liatinu a plastovú rúrku je potrebné špeciálne vybavenie.

Konštrukcia vŕtacieho krúžku obsahuje sklopný a posuvný mechanizmus. Následne je použiteľný ako uzatvárací alebo regulačný ventil.

Objímka na väzbu sa vyberá v závislosti od účelu výstupu a materiálu hlavného potrubia

Sedlový golier sa používa na odoberanie do plastového potrubia. Fréza na prijímanie otvoru a vykurovacej špirály vstupuje do konštrukcie. Telo tejto svorky je vyrobené zo špeciálneho plastu a pre jeho inštaláciu je potrebné dodatočné vybavenie.

Vloženie do hlavného potrubia

Odstránenie z hlavného potrubia pod tlakom sa realizuje v troch etapách:

 1. Zemné práce.
 2. Proces vkladania.
 3. Odtok vody.

Vo fáze zemných prác kopanie výkopov s rozmermi 1,5 x 1,5 metra. Jeho spodok klesne o pol metra pod potrubie. Najskôr sa môžete vykopať pomocou rýpadla (až po kovovú alebo polymérovú pásku položenú nad rúrou vo vzdialenosti 300-500 mm), potom lopatami. Ak je väzba v studni - táto fáza je vylúčená.

Pomocou otvoru v sedle alebo skladacieho límca sa prepichne teleso ventilu. Podobný prvok konjugácie je podobný prvku. Uzavierací ventil je pripevnený k bočnému výstupu, ktorý po prepichnutí blokuje tok vody.

Pri montáži na plastové rúrky môžete použiť bežné sedlové svorky alebo sedlá.

Venujte pozornosť! Najlepšie možnosti sedadiel pre rúry z polyméru - elektricky sklopné svorky. Pochopenie v dvoch častiach je inštalované nad miesto väzby a je spájkované na telo rúry pomocou zváracieho stroja. Preto sa ukáže vysoká pevnosť a tesné spojenie.

Odstránenie vodovodu z hlavnej trate je poslednou fázou procesu. Začiatok nového potrubia je umiestnený na ventile zdravotnej sestry a jeho koniec je na vodomere.

Ak potrebujete spojenie v podzemnej komunikácii, najprv musíte vykopať dieru v mieste, kde sa nachádza potrubie

Pravidlá výstavby studne

Na zjednodušenie prevádzky vetvy je nad väzbovým bodom inštalovaná studňa (kazuna). Jeho usporiadanie začína prehlbovaním jamy o 50 - 70 cm, vybraná pôda je naplnená štrkovým blokom s hrúbkou 20 cm, strešný materiál sa rozkladá na štrku a naleje sa betónová platňa hrúbky 10 cm, ktorá je vystužená mriežkou armatúry.

Na dosiahnutie pevnosti betónu až do 70% trvá 3-4 dni. Potom je nad doskou postavená bloková baňa. V tomto prípade jeho krk stúpa na nulu. Tvar mín môže byť štvorcový alebo okrúhly.

Odlievacia platňa s okrúhlym otvorom pre poklop sa položí na hrdlo hriadeľa. V záverečnej fáze je vertikálna izolácia vonkajšieho povrchu baní usadená s vrstvou povlaku a základová jamka je naplnená vybranou pôdou.

Konštrukcia studne si vyžaduje veľké množstvo času a nákladov. Z tohto dôvodu je lepšie vykonať väzbu do koseónu vodovodného systému, než je vypúšťanie z podzemnej časti diaľnice.

Namiesto väzieb do vodovodnej siete je usporiadaná studňa na prístup k pripojeniu.

Vložte do prívodu kovovej vody

Na vkladanie do kovovej rúrky sa používa sedlový golier s vŕtaním. Existuje niekoľko odrôd. Pred inštaláciou zariadenia na potrubie je dôkladne vyčistená od hrdze a nečistôt (ak nejaké sú). Okrem spodnej časti vo forme polkruhu je v hornej časti svorky uzatvárací ventil s otvorom určeným na vŕtanie a priamu vŕtanie. Pri umiestnení na rúrky sú súčasti súčasne skrutkované.

Venujte pozornosť! Na zabezpečenie priľnavosti k povrchu prívodu vody sú tesniace pásy.

Po upevnení svorky sa otvorí vrták a uzatvorí sa zátkou so špeciálnou skrutkou. Takáto svorka sa môže použiť ako uzatvárací ventil. Môžete tiež zobrať svorku ventilom, ktorý už je naskrutkovaný. Po otvorení otvoru sa vrták vytiahne a ventil sa zatvorí. Ďalšie potrebné inštalačné práce sú vykonávané.

Na kovovú svorku sa môže pripevniť špeciálny stroj pozostávajúci z rukoväte s rohatkou, zaisťovacej skrutky, hriadeľa s vrtákom na konci a splachovacieho kohúta. Všetky prvky sú uzavreté v kovovom kryte, ktorý je pomocou svorky upevnený pomocou svorky. Vzhľadom na prítomnosť vodiacej objímky môžete vŕtať určitým smerom. Toto je spôsob vloženia do liatinovej alebo kovovej inštalačnej rúry.

Pred prácou na vložke v kovovej rúrke potrubia treba čistiť od hrdze

Vložte do potrubia surového železa

Na vyvŕtanie liatinovej rúrky pod tlakom sa používajú svorky so špeciálnym dizajnom a bimetalové korunky. Pri vykonávaní práce je potrebné zvážiť nasledujúce body:

 • liatina je krehká, takže práca by mala byť vykonaná s ľahkým dotykom;
 • pred začatím vŕtania sa povrch rúry vyčistí od vrstvy, ktorá sa aplikuje na zabránenie korózie;
 • prehriatie koruny nie je povolené;
 • práca sa vykonáva pri nízkych rýchlostiach.

Po odstránení zhutnenej medzivrstvy sa na vťahovacom bode namontuje sklopné sedlo. Miesto dotyku je utesnené gumovými podložkami. Rúra je vyvŕtaná karbidovou korunou, ktorá sa musí počas väzby vymeniť najmenej 3-4 krát.

Postup vloženia vodovodného potrubia do liatinového potrubia je:

 • vyhĺbiť potrubie, vyčistiť ho od hrdze v bode penetrácie;
 • Bulharský odrezal hornú vrstvu horúceho železa;
 • namontujte sklopné sedlo, utesnite spoj medzi armatúrami a svorkou, vložte gumovú tesnenie;
 • pripojte uzatvárací ventil k prírube, cez ktorú bude vložená korunka (rezací nástroj);
 • vyvŕtať liatinovú rúrku, ochladzovať bod rezu;
 • odstráňte korunku z ventilu a vypnite prúd vody.

Je tiež potrebné pamätať na to, aby bol svah soketu sestry v smere domu 2 stupne.

Na vkladanie do liatinovej rúry je potrebné použiť vŕtačky určené na prácu s kovom

Vložte do plastového potrubia

Do plastového potrubia je možné naraziť bez zníženia tlaku pomocou elektrického zváraného hadicového límca. Je vyrobený zo špeciálneho plastu a má vykurovaciu cievku s vŕtacím mechanizmom. Na telo takejto manžety je čiarový kód, ktorý vám umožňuje zadávať parametre zvárania s požadovanou presnosťou.

Táto metóda platí pre potrubia s tlakom do 1,6 MPa.

Venujte pozornosť! Sedlo je vysoko odolné proti korózii a bude trvať veľmi dlhú dobu (až 50 rokov).

Rúra je predčistená a na ňu je pripevnená svorka, ktorá má svorky na pripojenie zváracieho stroja. Zvárací prístroj ohrieva špirálovitý prúd a výstup je zváraný.

V dnešnej dobe sa často používa sedlo so zabudovaným mlynom a ventilom. Na tento účel sa používa spojka na zvarenie vodovodnej siete. Približne po 1 hodine po úplnom ochladení rezača sa urobí otvor a závitový ventil sa naskrutkuje.

Zváračské zariadenie potrubia na zásobovanie vodou z ocele by malo vykonávať len odborníci. Inštalácia sedel na liatinovom alebo polymérovom potrubí môže byť vykonaná nezávisle, ale prívod vody by sa mal vypnúť. Pracovné práce pod tlakom by sa mali robiť s prihliadnutím na všetky pravidlá a odporúčania, inak takéto práce môžu byť nebezpečné.

Vloženie do potrubia z liatinovej vody pod tlakom

Vážení majstri, povedzte mi, ako môžete naraziť do liatinového potrubia o priemere 150 mm.. Je nemožné vypnúť vodu, všetko je hrdzavé

Existujú špeciálne spojky na podávanie pod tlakom, ale ak je to v kolektívnej farme, tak sa to deje nasledovne. Špeciálna oceľová sestra je kúpená pod priemerom vašej trubky k jej svorke, guľový kohút je namontovaný na potrubí a zaskrutkovaný do zdravotnej sestry (jednoducho ho nešetríte - je to navždy tam). potom sa vrták odoberá pod požadovaným priemerom, ale nie je obyčajný, ale zliatina tvrdá, je drahá o 25 mm. To bude stáť 4 tisíc a kohútik je tiež karbid (to je taký vo forme okvetného lístka). Ak chcete ušetriť peniaze, môžete si vyskúšať v praxi a presunúť to napríklad do továrne alebo do miestnej odbornej školy), potom si vezmite akumulátorovú vŕtačku a (aby vás nezabili) pri nízkych otáčkach za hodinu alebo tri vyvŕtajte potrubie po vŕtaní vody, je to jednoduchšie a rýchlejšie vyvŕtané - vypnite kohútik. Ale je lepšie kontaktovať miestny Vodokanal.

Špeciálna svorka s gumovým tesnením a závitovým otvorom sa predáva, k nemu je pripevnený guľový kohút, otvoríte ho, potom upevnite svorku a cez otvor, ktorý vŕta, voda preč, ventil je zatvorený, ďalšie vedenie. Niečo takého

Liatina je vyvŕtaná jednoduchým vrtákom na kov. Varené kúpele niekedy nie sú ničím komplikované, iba zákruty nie sú príliš veľké. Všeobecne platí, že liatina je ľahká a pílenie s brúskou.Nosiť jho s kohútikom, guľový ventil, vŕtať cez to, a to všetko.Získajte to od hlavy až k päte, ale všetko je naozaj možné. je lepšie zaostriť s malým uhlom, dlhšie sa vrtá, ale vstupuje jemnejšie a dokonca aj keď je potrebný výstup v jednom dome, potom nie je potrebné robiť veľkú dieru, môžete d10-13. nejaký druh plastovej dosky alebo misky na všetkých Ochrana lo strui.A vrták batérie, marmeláda, rovnako ako v čase, kedy je nutné, aby sa zasadila. Vŕtajte na strednú alebo malú, a keď máte pocit, že tu, v plnom rozsahu, že by pri max. Je lepšie, keď po odstránení vŕtačky niekto vytiahne zástrčku von a niekto rýchlo vypne kohútik. Vŕtanie nie je výhodné. Ale vo všeobecnosti je lepšie vyhnúť sa takýmto prácam, náhle je potrubie úplne zhnité a bude prasknúť na polovicu. No, alebo aspoň skinte tlak tým, že otvárajú kohúty pozdĺž cesty potrubia, povedzme, od susedov v domoch pozdĺž diaľnice.

Vložte do oceľového potrubia vodovodného systému

Ako vložiť vodovod do potrubia - možnosti pre rôzne materiály

Často existuje potreba rozšíriť existujúci systém zásobovania vodou, ktorý umožňuje doplniť bývanie novými inštalačnými zariadeniami alebo rozšíriť okruh do iných priestorov. V článku sa bude diskutovať o tom, ako vložiť potrubie na vodu do potrubia, aké pravidlá treba dodržiavať atď.

Koordinácia prác na vložke do vodovodného systému

Iba so súhlasom príslušných orgánov je možné začať pracovať na vložení ďalšieho potrubia do centrálneho vodovodného systému. Pred začatím práce je dôležité zaobstarať všetku dokumentáciu. Ak to všetko nie je vykonané, potom môžete niesť administratívnu a finančnú zodpovednosť za nezákonnosť ich konania.

Takže musíte začať postup väzby tým, že dostanete plán pre konkrétnu lokalitu, aby ste určili prítomnosť rôznych inžinierskych komunikácií položených v podzemí. Pomocou tohto dokumentu môžete prejsť k vodovodnému prístroju a urobiť vyhlásenie o túžbe pripojiť sa k centrálnemu systému zásobovania vodou. Mali by ste mať aj s vami dokumenty, ktoré označujú vlastníctvo konkrétneho domu alebo pozemku.

Technické parametre, ktoré potrebujete vedieť pri pripájaní:

 • prísne vymedzený spojovací bod;
 • priemer pripojeného potrubia;
 • iné informácie požadované v súlade s účelom vykonanej práce.

Potom musíte získať povolenie zo sanitárno-epidemiologickej služby. So všetkými vyššie uvedenými dokumentmi môžete pristúpiť k vypracovaniu a podpísaniu projektu a odhadom vykonanej práce. Nezávislé vykonávanie väzieb do potrubia bez vypnutia dodávky vody je prísne zakázané, rovnako ako inštalácia účtovného zariadenia. Na tieto účely existujú špecialisti, ktorí môžu byť povolaní z príslušného štátu alebo certifikovanej súkromnej organizácie.

Rovnako je zakázané vložiť potrubie do nasledujúcich typov:

 • kónické siete veľkých priemerov;
 • potrubia, ktoré nie sú cyklované odpadovou vodou;
 • iné typy.

Základy spojenia

Rozhodujúcim faktorom pri výbere spôsobu, akým bude vložka vyrobená, je materiál použitý pri výrobe centrálneho potrubia. Zvyčajne ide o plast, kov, kovový plast alebo menej castú liatinu. Je samozrejmé, že väzba nie je možná bez vytvorenia otvoru s príslušným priemerom, čo znamená, že keď vznikne, voda bude plynúť z potrubia. Iba pomocou špeciálnych svorkových systémov môžete robiť všetko s vysokou kvalitou.

Niekoľko základných pravidiel pre vykonávanie kravaty:

 1. Vnútorný priemer potrubia, ktorý bude pripojený k väčšiemu potrubiu, sa musí rovnať priemeru použitého vrtáka.
 2. Vonkajší priemer potrubia by mal byť o niečo menší ako otvor, do ktorého bude vložený.

Pohľad na akvadukt ovplyvňuje spôsob, akým sa uskutoční prepojenie. Najčastejšie hovoríme o použití zváracích a špeciálnych svoriek, ktoré umožňujú prácu bez vypúšťania systému. Taktiež sú potrebné svorky v prípadoch, keď nie je vôbec možné rezať. Pri práci s polyetylénovými rúrkami sa nedajú použiť zváracie stroje.

V procese používania zvárania bude určite potrebné vypustiť vodu zo systému a vložená rúra musí byť ukončená objímkou ​​alebo závitom na inštaláciu koreňového kohútika.

Vložiť postupnosť

Hlavným zariadením pre prácu bude špecializovaný vrták, ktorý vám umožní vyvŕtať otvor s požadovaným priemerom v potrubí naplnenom vodou. Dodržiavanie bezpečnostných opatrení a pravidiel pre prácu s prístrojom môže zlepšiť výkon tohto zariadenia.

Spočiatku musíte odstrániť izolačné materiály a vyčistiť rúrku na mieste, kde sa vložka vykoná. Potom musíte nainštalovať prírubu s výstupom na hlavnom potrubí. Pripevňuje sa pomocou svorky. Na ventile, ktorý zakrýva prírubu, musíte nainštalovať náš nástroj. Ak sa vťahuje do oceľového potrubia, potom je potrebné použiť nie svorku, ale predzváranú dýzu.

Pri dokončení prác so zváracím strojom je potrebné zistiť výsledný zvar v prípade porúch. Ak nejaké existujú, môžete znova prejsť pozdĺž obrysu švu, aby ste boli čo najspoľahlivejšie.

Keď je spojka (potrubie) pripravená, musíte vstúpiť do mlyna s určitým priemerom a vyrezať otvor pod vložku potrubia. Potom sa zariadenie odstráni a ventil zablokuje tok vody v spojke. Pri zváraní vloženej rúry je možné obnoviť izoláciu a pokovovanie proti korózii. V tomto poradí môžete pracovať s liatinovými a kovovými rúrami.

Existujúce typy hadicových svoriek

Dnes stavebný trh ponúka niekoľko typov svoriek, ktoré možno použiť pri vkladaní:

 • držiak - nemôže byť použitý, pokiaľ ide o vloženie ventilu do potrubia pod tlakom, ale pre vyčistený systém je ideálny vzhľadom na jednoduchosť konštrukcie a nízke náklady. Nájde sa v kovových aj plastových verziách;
 • Sedlo - pracuje pod tlakom na azbestocementové, kovové alebo plastové potrubia, musíte použiť tento typ hadicovej svorky. Špeciálna dorazová doska zablokuje tok vody;
 • predbežné vŕtanie - ako jeden zo štrukturálnych prvkov tohto výrobku sa používa naklápací a posuvný mechanizmus, ktorý zostáva na potrubí ako uzatvárací alebo nastavovací ventil;
 • elektricky sedlové sedlo vhodné na prácu s plastovými rúrkami. Kompletná sada mlyna s potrebným priemerom je najprv v ňom zahrnutá. Pre jeho inštaláciu bude musieť použiť ďalšie nástroje.

Polyetylénová rúrka sa zasúva do prívodu vody pomocou svoriek z posledných dvoch typov.

Pripojenie k hlavnému potrubiu

Pri práci s hlavným potrubím vypúšťajte vodu, v ktorej to nie je možné, musíte postupovať nasledovne:

 1. Najprv sa dostanete do spojovacej oblasti kopaním významnej vrstvy pôdy.
 2. Vytvorte bočný panel.
 3. Do konca pripojte napájací okruh z vloženého prvku do inštalačných prípravkov alebo iných predmetov.

Zemné práce zvyčajne zahŕňajú vytiahnutie jamy 150x150 centimetrov. Je dôležité, aby sa spodok jamy trochu nachádzal pod potrubím (asi 50 centimetrov). Prácu je možné vykonať pomocou rýpadla, ale nie viac ako do hĺbky 30-50 centimetrov od samotnej rúry a potom sa používajú lopaty. Umiestnenie väzného bodu v studni výrazne zjednodušuje prácu.

Pri používaní "zdravotných sestier" alebo sklopných svoriek na vykonávanie výpalov. Táto technológia je ako odpalisko ako vodovodné potrubie, známejšie pre neskúsených inštalatérov. Na bočnom závitovom závitovom ventile, ktorý funguje ako zástrčka po otvorení diaľnice.

Pri práci s plastovým potrubím je prípustné používať jedno sedlové svorky alebo kombináciu, ako je napríklad sedlo.

Polymérne materiály sa najlepšie spracujú elektricky sklopnou svorkou. Dve časti tohto dizajnu sú zreteľne namontované na mieste väzby a potom spájané do potrubia. Takáto zlúčenina má vysokú pevnosť a absolútnu tesnosť.

Proces končí vypustením bočného potrubia z ventilovej svorky do merača prietoku namontovaného v dome.

Inšpekcia je dostatočne nad bodom väzby

Je samozrejmé, že väzba by mala byť kontrolovaná majiteľom domu / pozemku, pretože existuje riziko deformácie spojenia, čo si bude vyžadovať včasné zásahy. Na tieto účely sa na liečenej ploche vytvorí špeciálna studňa (kôš). Práca začína tým, že výkopy sa prehlbujú o 50-70 centimetrov. Vytvorený výklenok je naplnený štrkom asi 20 centimetrov, potom sa na ňom vyvalí strešný materiál a betónový poter sa naleje s vrstvou 10 centimetrov. Táto vrstva je potrebné vystužiť pomocou výstužných tyčí.

Betón získava optimálnu silu (približne 70%) za 3-4 dni. Potom sa nad betónovou doskou usadí bloková hriadeľ. Obvykle je to okrúhly alebo štvorcový tvar.

Na hriadeľ je umiestnená odlievaná doska na hrdle, v ktorej je vytvorený okrúhly otvor. Následne sa na tomto mieste namontuje poklop. Vonkajšia časť bane je pokrytá izolačnou zmesou a naplnená zeminou, ktorá bola predtým vybraná z jamy.

Stavebné práce s inštaláciou studne vyžadujú oveľa viac času, úsilia a peňazí než pri vkladaní vodného potrubia cez koseón. Dostať sa do podzemnej časti hlavného kanála je oveľa zložitejšie.

Kovové rúry a prípojky k nim

Keď príde na to, ako naraziť do kovového vodného potrubia, sedací obojok s vrtákom prichádza na záchranu pracovníka. Existuje niekoľko štrukturálnych variácií tohto prvku. Pred inštaláciou na potrubie musíte vykonať odstránenie vybranej oblasti z korózneho poškodenia a rôznych nečistôt. Okrem štandardného polkruhu, ktorý je k dispozícii v každom jase, má horná časť konštrukcie spätný ventil. Má otvor, cez ktorý sa dá vyvŕtať. K dispozícii je tiež vhodný vrták. Umiestnenie dvoch častí konštrukcie na rúru sa vykonáva ich upevnením bežnými skrutkami.

Najsilnejší kontakt medzi svorkou a potrubím je zaistený vložením tesniacich gumových pásov. Akonáhle je svorka pevná, môžete začať vŕtanie otvoru a zatváranie pomocou špeciálnej skrutky ako zástrčka. Následne zostáva svorka na mieste a používa sa ako uzatváracie ventily. K dispozícii sú svorky, v ktorých je ventil naskrutkovaný spočiatku. Vŕtačka sa odstráni z otvoru a ventil sa zatvorí.

Na kovovú svorku je možné inštalovať špeciálny stroj, zostavený z nasledujúcich prvkov:

 • rohatková rukoväť;
 • poistná skrutka;
 • hriadeľ s vrtákom;
 • vyplachovací ventil.

Každý prvok je zastúpený v kovovom puzdre pripojenom k ​​zariadeniu prostredníctvom gumových tesnení. Vodiaca objímka v konštrukcii umožňuje smerovanie vŕtania.

Práca s potrubím z liatiny

Litinové potrubie pod tlakom je možné vyvŕtať pomocou špeciálnych svoriek s bimetalovými korunkami.

Je dôležité poznať nasledujúce funkcie tohto procesu:

 • liatina je extrémne krehký materiál, ktorý vyžaduje starostlivosť od pracovníka;
 • pred vŕtaním potrubia je potrebné vyčistiť antikorózny povlak;
 • Je neprijateľné prehrievať korunu na jho;
 • zariadenie musí pracovať pri nízkych rýchlostiach.

Po dokončení strihania je potrebné namontovať sklopné sedlo namiesto väzby. Toto miesto by malo byť utesnené gumovými podložkami. Samotná rúrka je vyvŕtaná karbidovou korunou, bez ktorej sa dá ľahko robiť bez jej výmeny počas postupu.

Postupnosť je nasledovná:

 1. Rúra je vyťažená a vyčistená na správnom mieste.
 2. Horná vrstva horúceho železa je rezaná brúskou.
 3. Montované skladacie sedlo. Utesnenie spoja medzi armatúrou a svorkou sa vykonáva pomocou gumového tesnenia.
 4. Potom je uzatvárací ventil pripojený na ohyb príruby, ktorý je potrebný na vloženie korunky.
 5. Rúra je vyvŕtaná s konštantným chladením miesta rezania.
 6. Korunka je odstránená a voda je zablokovaná ventilom.

Nesmieme zabudnúť na dodržiavanie konštantného sklonu zapustenej rúry v smere domu. Toto je hodnota 2 stupňov.

Plastové potrubia a prvky sa v nich spájajú

Je veľmi dôležité povedať, ako správne naraziť do plastového vodného potrubia. Je možné pracovať s takým potrubím bez zníženia tlaku, ak používate elektrickú zváranú sedlovú svorku. Táto svorka je vyrobená z tepelne odolného plastu a je tiež vybavená špeciálnou vykurovacou cievkou a vŕtačkou. Preto sa dosiahne optimálna teplota potrebná pre prácu s polymérmi. Hovoríme o potrubiach, ktorých tlak nepresahuje 15,7 atmosfér. Svorka použitá pre pevnosť a iné charakteristiky nie je v mnohých ohľadoch nižšia ako samotné polymérne potrubia. Výrobok je odolný proti korózii a jeho životnosť môže byť až 50 rokov.

 1. Potrubie je vyčistené.
 2. Svorka je upevnená skrutkami. Na tomto prvku sa nachádzajú terminály, cez ktoré bude pripojený zvárací prístroj.
 3. Zvárací prístroj ohrieva špirálovú skrutku, ktorou bude zváraný vývod.

Často používaná svorka, ktorá bola pôvodne zabudovaná do mlyna a uzatváracieho ventilu. Úlohou je pripojiť spojku s potrubím a potom po ochladení vyvŕtať otvor a zatvoriť ho uzatváracím ventilom.

Z uvedeného môžeme vyvodiť niekoľko záverov. Zvárať potrubie na zásobovanie vodou z ocele môže byť len profesionálne. Sestra môže byť inštalovaná na liatinové alebo polymérové ​​výrobky s vlastnou rukou, ale len s úplným odvodňovaním vody v systéme. Pri práci pod tlakom by ste mali brať do úvahy všetky pravidlá a odporúčania uvedené v tomto článku. Najlepšie je zveriť špecialistovi niektorú zo spôsobov, aby sa eliminovali možné riziká.

Ako naraziť do vodného potrubia bez zvárania

Chcete vložiť potrubie do vodovodu mesta? Nemusíte blokovať vodu, ale musíte získať povolenie od vodovodu.

Práca sa vykonáva bez použitia zvárania. Ale to nie je vylúčené, ako ďalší spôsob, ako sa pridať.

V mieste pripojenia na diaľnicu je potrebné postaviť montážnu studňu. Ak máte povolenie bez svojho zariadenia, potom musíte urobiť väzbu v najbližšom dobre prevádzkovanom studni. Predtým je potrebné pripraviť výkop a potrubie na privádzanie vody do domu.

Zariadenie na pripojenie

Ako naraziť do vodovodu bez zvárania? To je sedlo alebo sedlo. Takáto zlúčenina môže vydržať tlaky až do 16 atm.

Čo je sedlo

Svorka na vloženie do prívodu vody pod tlakom pripomína spojku pozostávajúcu z dvoch polovíc, z ktorých jedna má dýzu alebo prírubu na vloženie.

Tesnosť spojenia je spôsobená tesnením. Môže byť vytvorený v podobe krúžku ohraničujúceho drážkovú dieru. Takýto výrobok sa zvyčajne vyrába pre plastové potrubie.

Druhým typom tesnenia je tesniaca vrstva, pokrývajúca celý vnútorný povrch strmeňa pre odoberanie do prívodu vody. Tento model je určený pre kovové, liatinové a azbestocementové rúry, ale nachádza sa aj v plastových konštrukciách (ako si vyrobiť z polypropylénu inštaláciu vlastnými rukami). Použitým materiálom je etylén propylénový kaučuk.

Taktiež sa vyrábajú univerzálne sedlá, ktorých základ tvorí kovový pás, pripomínajúci svorku na upínanie automobilov.

Cena sedlových svoriek zo 70 rubľov.

Schéma sedlovka pre prívod vody.

Existujú produkty s dodatočnými prvkami, ktoré uľahčujú vkladanie do existujúceho vodovodného systému:

 • s vstavanou frézou a bočným kohútom na uzatváracom ventile;
 • s uzavretým koncovým potrubím.

V prípade plastov sú k dispozícii aj svorky s vykurovacou cievkou. Predávajú sa za cenu 1 tisíc rubľov a vyžadujú zváracie stroje na prácu, čo je ešte drahšie: zo 70 tisíc rubľov. Spoj je vyrobený pomocou elektródového zvárania.

Existujú sedlá, ktoré sa vyrábajú vo forme trojdielnych spojok pre odoberanie do prívodu vody s veľkým priemerom.

Montáž sedla

Polovice sú upnuté spolu s dvoma, štyrmi alebo šiestimi skrutkami spojenými s maticami. Skrútenie sa robí rovnomerne, bez deformácií.

Pozrite tiež: Ako pripojiť umývačku k zdroju vody a odpadovej vody

Zvolená časť potrubia je zbavená nečistôt, aby sa zabezpečilo tesné nasadenie tesnenia. Rúra je odstránená na železnej rúrke (ktorá rúry si vybrať pre inštalatérstvo v byte). Potom sa upevní sedlo na upevnenie v prívode vody.

Niekedy sú skrutky zo súpravy takej dĺžky, že je ťažké namontovať dve polovice svorky. Toto je skontrolované pred väzbou av prípade potreby sa v predajni zakúpia dlhšie skrutky. Je lepšie ich kúpiť v dvojici s orechmi, pretože zahraničné štandardy nemusia zodpovedať našim rozmerom. To sa deje s tureckým tovarom.

Ak existujú nejaké pochybnosti o tesnosti svorky alebo ako o tureckom tesnení, potom sa použije tesniaca pasta, ktorá sa na tesnenie nanáša v tenkej vrstve.

Schéma upevnenia sedlovej svorky k prívodu vody.

Proces vkladania

V závislosti od možnosti vytvorenia sedla a ďalších prvkov môžu byť rôzne spôsoby vloženia.

Jednoduchá metóda

Ako sa dostať do plastového potrubia? Použije sa technológia, ktorá sa používa na plastové aj kovové alebo iné potrubné materiály. Môže používať každého vlastníka súkromného domu. Nevyžaduje nákup drahých výrobkov.

Na svorkovnicu je pripevnený guľový uzatvárací ventil, ktorým sa vkladá vŕtačka, upevnená v vrtáku. Kohútik musí byť otvorený. V opačnom prípade čelí poškodeniu.

V potrubí sa vytvorí otvor. Predbežné v mieste vŕtania produkovať coreing.

Pri vkladaní vodovodného potrubia do liatinovej rúry pracujú starostlivo. Je krehká. Preto vyvrtávajte ho pri nízkych rýchlostiach, bez silného stlačenia na vrták.

Na ochranu pred tlakom vody použite uzatvorenú plastovú fľašu s korkom, kde je vrták zašroubovaný.

Práca sa robí spoločne. Asistent stojí blízko elektrickej zásuvky. Keď voda spadne, odpojí sa elektrická zástrčka od vŕtačky. V tejto chvíli vŕtačka vytiahne vŕtačku zo sedla a zatvorí kohútik.

Schéma sedlovej svorky na rezanie vodného potrubia pod tlakom.

Potom vykonajte inštaláciu domácej vodovodnej siete (samostatný vodovod v súkromnom dome). Je možné dokom pripevniť žeriav rôznymi spôsobmi.

Základné spôsoby pripojenia:

 1. Závitom.
 2. Použitie kompresných tvaroviek.
 3. Lepidlo.
 4. Pomocou spájkovania.

Pozri tiež: Čo je vykurovací kábel pre inštaláciu?

Závisí to od potrubia.

Použitie zabudovaného rezného a poistného ventilu

Na vkladanie do vodovodu pod tlakom sa predávajú sedlá, v ktorých hubici je zabudovaná fréza so šestihrannou drážkou na kľúč. Na otáčanie rezača sa do drážky vloží dýza, ktorá je pripevnená na gombík alebo vŕtačku.

Na konci dýzy sa vytvorí uzatváracie zariadenie, cez ktoré je tryska spustená.

Trik je, že rúra je uzavretá pružinovým ventilom. Je však potrebné, aby sa na ňu tlačil tryskou, keď sa otvorí a dáva priechod k nožnici.

Okrem toho okolo obvodu rúrky je gumový krúžok zakrývajúci dýzu. Tento dizajn sa často používa pri vkladaní vodovodného potrubia do polyetylénovej rúry.

Po ukončení vŕtania (z pod tryskou dôjde k miernemu uvoľneniu vody), fréza sa skrúca na dotyk s ventilom. Horná časť je umiestnená ako pahýl. Je to viac anti-vandal ako tesnenie.

Na strane potrubia je kohútik s uzatváracím guľovým ventilom. Prístup k nej po odskrutkovaní nožnice. Mal by sa však uzavrieť a otvoriť až po inštalácii domáceho potrubia.

Viac spôsobov

Pracovníci Vodokanal používajú masívne tesniace zariadenie na rezanie do kovovej rúry bez zvárania. Vyzerá vo forme rúrky s tesnením, ktoré zapadajú do zásuvky sedla.

Na límeči alebo na potrubí hlavnej línie je montážny bod namontovaný a prístroj je priťahovaný o tri až štyri dlhé skrutky.

Tento dizajn je úplne utesnený a nedovolí kvapke vody. Preto existuje tlakomer. Po vytvorení otvoru sa na prístroji zobrazí nárast tlaku.

Môžete tiež pripojiť k oceľovému potrubiu zváraním potrubia. Potom sa sedlo nevyžaduje. Tu je však dôležité vložiť potrubie do potrubia v závislosti od priemeru. Táto metóda je logická na použitie s veľkým prierezom hlavného vodovodného potrubia.

Po zváraní sa ďalšia montáž vykonáva podobne ako vyššie opísané metódy. Hlavnými krokmi sú inštalácia guľového ventilu na tryske, vŕtanie otvoru, pripojenie domácej inštalácie. V tomto prípade musíte premýšľať nad možnosťou ochrany elektrického nástroja pred vodným prúdom.

Možno vás zaujímajú informácie uvedené v nasledujúcich článkoch:

Video o vložení do vody pod tlakom.

Do-it-yourself-do-it-yourself inštalatérske práce

Majitelia pri výstavbe individuálneho domu, chalupy alebo vidieckeho domu zabezpečujú možnosť poskytnutia obytnej budovy s vodovodom. Najlepším riešením je pripojenie k existujúcej a umiestnenej vedľa prívodu vody pre domácnosť.

Zvyčajne sa turecké potrubie položí pozdĺž centrálnych ulíc a na poklepanie potrebujete príslušné povolenie vodovodu a vykonanie technických dokumentov, pretože neoprávnené spojenie znamená sankcie. Ale ak bol predtým inštalovaný ventil, ktorý zlyhal a je potrebné ho vymeniť, alebo máte povolenie a môžete sa zničiť sami, potom s určitými znalosťami a dostupnosťou nástroja môžete pripojiť vodovodný systém vlastnými rukami.

Spôsoby vloženia do hlavného potrubia

Centrálne vodné potrubie sa používalo pomocou oceľových alebo liatinových rúrok, väčšinou o priemere 50 mm a o niečo viac, av niektorých potrubiach dosahoval priemer 500 mm, čo je zriedkavé. V súčasnosti mnohé organizácie robia nové vodné systémy alebo nahradia staré liatinové a kovové rúry modernými plastovými náprotivkami.

Ak chcete vodu do obytnej oblasti viesť vlastnými rukami, musíte najprv zistiť, ktoré komunikácie sú stále v blízkosti, aby ste ich nerušili. Až po tom kopať otvor na mieste diaľnice s minimálnou šírkou 1x1 metrov a hĺbkou až 1,2 metra. Po objavení vodovodného potrubia môžete vykopať výkop do miesta vstupu do domu, s hĺbkou viac ako 1 meter, so zameraním na mraziacu líniu zemskej vrstvy vo vašej oblasti. Akonáhle je výkop pripravený, je potrebné pristúpiť k príprave väzby.

Môžete naraziť do trupového potrubia:

 • Pomocou odtokovej klapky.
 • Zváraním potrubia s hotovým závitom na jednej strane.

Vložka môže byť vyrobená smerom nahor alebo po stranách pod 45 alebo 90 stupňov v závislosti od hĺbky položenej vodovodnej siete.

Spôsob vloženia pomocou svorky vlastnými rukami

Svorka sa používa, ak je vedenie pod tlakom alebo z liatinových a plastových rúrok, ktoré vylučujú používanie plynového alebo elektrického zvárania.

Vložka do liatinového potrubia vodovodného potrubia sa vykonáva opatrne, pretože ťažnosť tohto materiálu je nízka a môže sa vyskytnúť nadmernou silou. Pri vŕtaní otvorov v liatinovej rúrke pod tlakom je potrebné vŕtať ostrením. Aby ste zabránili vniknutiu vody do elektrickej vŕtačky alebo iného rezacieho nástroja pri odstraňovaní vŕtačky z otvoru, je potrebné predbežne vytvoriť ochranný štít z gumy alebo hrubého kartónu a zabezpečiť ho medzi skľučovadlom a telesom.

 • Pripojovací bod je chránený pred izoláciou (ak je prítomný) a voči hrdzi.
 • Na faktúre na inštaláciu potrubia, sklopná svorka, ktorá dlážkuje gumové tesnenie dovnútra, čím sa zabezpečí utesnenie spoja.
 • K ventilu je zaskrutkovaný výstupný otvor príruby, cez ktorý je rezný nástroj zasunutý.
 • Liatinová rúra sa vyvŕta vrtákom, ak je potrubie pod tlakom, po vybratí nástroja sa ventil ihneď vypne.

Je to trochu jednoduchšie prerezanie do vodovodnej linky, ktorá je pod tlakom a je vyrobená z plastových rúrok, pomocou svorky, než do liatinového potrubia, pretože je ľahké vŕtať. Princíp vlastných rúk sa veľmi nelíši od väzby liatinovej rúry. Jediný rozdiel je schopnosť používať bežný kužeľový vŕtač alebo korunkový rezačka a urobiť otvor s ručným vrtákom alebo otočným kladivom, pretože otvor je vyrobený veľmi rýchlo. Tiež sa odporúča nainštalovať skladací obojok, ktorý je položený na väzbovom bode centrálneho vodovodného systému a spájaný z obidvoch strán. Takéto spojenie zabezpečí tesnosť konštrukcie.

 • Sklopná svorka je inštalovaná a upevnená.
 • Ventil sa naskrutkuje a otvorí pre ďalší prístup rezným nástrojom.
 • Otvor je vyvŕtaný vrtákom s menšou veľkosťou ako je priemer hornej rúrkovej dýzy.
 • Zavrie ventil po poškodení otvoru.

Spôsob zavedenia pomocou zvárania

Pomocou spôsobu zvárania je možné pripojiť sa k prívodu vody tak s blokovanou vodou vo vodovodnom systéme, ako aj s existujúcim tlakom, ak nie je možné z nejakého dôvodu odpojiť.

 • Vložená oblasť chráni proti korózii brúsnym papierom a odmasťuje.
 • Zasuňte potrubie so závitom do hlavného prívodu vody.
 • Skontrolujte, či nedochádza k presakovaniu, rozmazaním povrchu švov s kriedou a na vnútornej strane kerozínom.
 • Viete žeriav, je žiaduce sférické.
 • Vyvŕtajte vŕtačku alebo elektródu spaľujte otvor cez kohútik v centrálnom prívode vody.
 • Zatvorte kohútik.

Plastové potrubia na rozvody vody

Bez ohľadu na to, akú metódu ste pripojili k centrálnemu systému zásobovania vodou, ďalším krokom bude položenie potrubia do zákopu, zalievanie domu a pripojenie k kuchynskému drezu, práčke, kúpeľni a toaletu. Predtým sa elektroinštalácia uskutočňovala s kovovými rúrami a teraz ich nahradili, výrobcovia ponúkajú širokú škálu plastových rúrok na elektroinštaláciu a kanalizáciu. Tieto práce je možné vykonávať s uzatvoreným kohútom, čo uľahčuje pripojenie bodov.

Po prvé, kohútik je vypnutý a voda je vypúšťaná zo systému. V požadovanom bode sa kúsok rúrky prerezá na rozmer tela. Plastové potrubie z dvoch strán v miestach inštalácie T-kusu je ošetrené tesniacimi materiálmi, pevným uložením a skosenými maticami. Inštaláciu je možné vykonať pomocou upínacích svoriek. Potom je do odpaliska naskrutkovaná kohúta, ktorou je zablokovaná nová vodovodná rúra. Môžete otvoriť hlavný ventil a použiť predtým pripojenú vodu, ako aj vykonať inštaláciu do nového pripojovacieho bodu.

Na záver možno konštatovať, že nie je ťažké vytvoriť rúrovú vložku, výnimkou je metóda zvárania, ale je ľahké nájsť špecialistu na tento typ práce a zvyšok je k dispozícii s vlastnými rukami, čo výrazne ušetrí peniaze.