Pripojenie vodovodných potrubí rôznych priemerov

Rúry s priemerom ½ palca alebo ¾ palca sa zvyčajne používajú na organizovanie zásobovania vodou. Sú prepojené metrickým alebo metrickým závitom, vyrezané na konce výrobkov. Označenie závitov zodpovedá priemeru výrobku.

Rôzne priemery - žiadny problém!

Čo robiť, ak potrebujete pripojiť produkty s rôznymi priemermi? Práca sa vykonáva podľa štandardnej schémy, avšak existujú odtiene. V špecializovanej predajni musíte zakúpiť príslušenstvo pre rúry s rôznymi priemermi. Na predaj sú odpaličky, kríže, lakte (alebo rohy), adaptéry, spojky a iné tvarované časti špeciálne navrhnuté pre výrobky s rôznym priemerom. Ktoré diely na nákup závisia od špecifikácií blížiacej sa inštalácie vody. Ako je zrejmé, môžete pripojiť dva produkty s rôznymi priemermi a niekoľkými naraz.

Vodovodné potrubia sú ukotvené spojkou, spojkou a maticami. Tieto diely sú naskrutkované na závity produktov. Na konci jedného z produktov sa odstrihne závit so siedmimi otáčkami. Práca sa vykonáva pomocou meradla, upevneného v držiaku, vybaveného dvoma rukoväťami. Pre väčšie pohodlie sa výrobok zovrie do zveráka alebo do špeciálnej svorky. Potom môžete postupovať podľa dvoch možných schém.

Produkty spájame pomocou vlastných rúk cez spojku

Metóda je vhodná v prípadoch, keď je jedno z vodovodných potrubí rovné, nemá rohy alebo je krátke. Pre postup spojenia výrobkov bude potrebné spojenie. Označenie vlákna by malo zodpovedať priemeru pripojených výrobkov. Zvážte algoritmus akcií:

 1. Na jednom konci výrobku s vláknom v rovnej vrstve, v smere hodinových ručičiek vzhľadom na pracovný koniec výrobku, konopné hrebene sú navinuté na 5-6 otáčkach. Konope by sa mal vopred vyrovnať;
 2. Produkt, koniec konope, je ponorený do nádoby s olejovou farbou. Niť by mala byť úplne ponorená do kompozície atramentu. Farba a konope sú potrebné na zlepšenie tesnenia, odstránenie medzery. Potom získame výrobok, na pracovnom konci pomocou rúrového kľúča otočíme spojku v smere v smere hodinových ručičiek. Strmé, kým nevyžaduje veľa úsilia na pokračovanie. Nepreháňajte, inak môže dôjsť k prasknutiu.

Tip: Koniec vodovodného potrubia nemožno ponoriť do farby. Nestačí mazať ho olejovou farbou pomocou bežnej kefy.

Produkty spájame pomocou vlastných rúk bez zvárania

Táto metóda je optimálna v takýchto prípadoch, ak druhé vodné potrubie má dostatočnú dĺžku, uhly a parametre, ktoré sú nevhodné na utiahnutie. Opakujeme algoritmus popísaný vyššie (konope, olejová farba atď.) S jedným z produktov. Ďalej postupujte takto:

 1. Pri druhej položke je predĺžená niť. Tak, že spojka a matka prešli na produkt úplne a zostali voľné okraje 2-3 mm.
 2. Konce s niťou v obidvoch produktoch sa ukotvia, potom sa prvý produkt skrúca na doraz s konopou až na doraz. Najprv dotiahnite poistnú maticu a potom spojku;
 3. Konope sa prevráti, na ňu sa aplikuje farbiaca zmes a až potom je zaistená poistná matica, až kým nie je pevne spojená so spojkou. Konope pôsobí ako tenká bariéra medzi poistnou maticou a spojkou. Stlačená konope poskytuje lepšie utesnenie vodovodného systému, zabraňuje toku vody počas prevádzky.

Tip: Pri uťahovaní poistnej matice je dôležité, aby ste ju nepretiahli, ak ste zvolili spôsob spojenia výrobkov bez zvárania. V opačnom prípade to bude krátko trvať. Ale aj pri nedostatočnom skrútení sú možné. Ak zistíte, že počas skúšobnej prevádzky medzi spojkou a poistnou maticou uniká voda, pevne utiahnite poistnú maticu.

záver

Bez zvárania sa odporúča inštalovať iba vodovodné potrubia s malým a stredným priemerom, ktoré sa používajú na organizovanie inštalácií pre domáce potreby. Ak je priemer výrobkov veľký, tento spôsob pripojenia nie je racionálny, pretože je pomerne drahý a menej spoľahlivý pri vysokom zaťažení. Avšak, ak inštalujete inštalatérske práce v byte alebo súkromnom dome, tieto metódy vám budú perfektne vyhovovať.

Spôsob pripojenia kovových rúrok kovom

Kovové prvky potrubia sa stále používajú všade: pri inštalácii vykurovania, zásobovania vodou a plynu. Preto sa mnohí stretávajú s problémom spojenia kovových rúrok.

Vo všeobecnosti existujú pre tento typ potrubia dva typy pripojení:

Všetko závisí od toho, aké ciele ste nastavili pre pripojenie. Ak je potrebné systém rozobrať napríklad pri splachovaní, používa sa 2 typ a ak sú potrubia dôkladne pripojené, potom 1.

Prvý obsahuje zváraný spoj, druhý je závitový, s príslušenstvom, spojkami a prírubami.

Zváracie spojenie

Tento typ poskytuje dlhodobú primeranú spoľahlivosť. Vyžaduje však súbor špeciálnych vedomostí a zručností, pre neprofesionálnych pracovníkov je ťažké robiť svoju prácu dobre.

Dôležitý je aj výber zariadení na zváranie. Prácu je možné vykonať pomocou elektrických aj plynových zváracích strojov.

Pravidlá, ktoré treba dodržiavať pred prácou a počas nej:

 1. Pripojené povrchy sa musia čistiť od nečistôt a hrdze.
 2. Prvky, ktoré sa majú spojiť, musia byť presne oddelené, bez deformácií, takmer dokonale vzájomne vyrovnané.
 3. Počas zvárania sa práca vykonáva nepretržite, čo neumožňuje vychladnúť šev.

Plynové zváranie je lepšie ako vedenie so zváranými prvkami malého priemeru, inak je lepšie použiť elektrický zvárací stroj. Zváranie sa vykonáva rôznymi spôsobmi (z nich je asi 32), súčasne sa používajú ako pohony, adaptéry, rohy.

Najdôležitejšie sú:

 1. Spoj, keď sú zvárané prvky rovnakého priemeru.
 2. Prekrytie, keď je jedna zváraná časť vložená do iného väčšieho priemeru.
 3. Taurus, keď je jedna rúrka zvarená do druhej strany.
 4. V rohu sa zvárané prvky odrežú v požadovanom uhle a zvárajú.

Ak chcete túto metódu zvládnuť sami, potom:

 1. Kúpiť lacný zvárací stroj.
 2. Naučte sa celá teória.
 3. Praktické zváracie profily, rohy bez zaťaženia.
 4. Pokúste sa zvárať malé množstvo vodovodných potrubí rotujúcim spôsobom a nechajte ich pretekať vodou, ak nie sú žiadne škvrny, môžete to komplikovať.
 5. Držte dvojicu pripojení nevratným spôsobom.

Niektoré pravidlá pre zváranie:

 1. Vždy používajte špeciálne oblečenie.
 2. Vždy používajte masku alebo ochranné sklo.
 3. Pri každom zvarení odstráňte trosku.
 4. Pri zváraní potrubí závisí počet vrstiev šev na hrúbke steny: čím silnejšie sú steny, tým väčší je šev.
 5. Zváraný spoj by mal hladko prechádzať do zváraného prvku.
 6. Je dôležité, aby sa váhy nedostali dovnútra, pretože to spôsobí upchatie potrubia.

Dôležité je výber elektród na zváranie. Elektróda má kovovú základňu, ktorá je pokrytá špeciálnou kompozíciou na zváranie. Majú iný priemer, v závislosti od hrúbky zváraného potrubia.

Pri nákupe konzultujte s odborníkmi, ktoré elektródy dávajú prednosť, len kvalitný materiál nebude držať a dá konštantný oblúk. Pri rúrach s priemerom do 100 mm odporúčame použiť 3 elektródy.

Skrutkovanie

Tento typ pripojenia je snáď najvhodnejší pre inštaláciu domáceho vykurovacieho systému, pretože môžete nezávisle zostavovať a rozoberať akýkoľvek systém zostavený touto metódou.

Môžete si kúpiť hotové závitové rúrky, závitové spojky, uhly, ale môžete sami rezať, postup nie je komplikovaný, ale vyžaduje si nejaké úsilie:

 1. Potrebujete sadu lerok (matrice), skrutku a držiak na rezanie vonkajšieho závitu.
 2. Do dosky vložíme dosku s priemerom, ktorý potrebujete.
 3. Potrubie, na ktorom je potrebné vyrezávanie, sme prerušili s pomocou bulharčiny.
 4. Pripevnite časť na zverák.
 5. Odskrutkujeme z neho zrazeninu, to znamená, že vonkajší okraj je trochu zaoblený, aby sa udiera lepšie.
 6. Miesto závitovania môžete namazať motorovým olejom.
 7. V smere hodinových ručičiek začneme pomaly posúvať závitovku. Toto by sa malo robiť opatrne, pretože závisí na miernom sklone, ako sa spojky a rohy na tomto vlákne budú otáčať.
 8. Ak Lerka po 2 až 3ch zákrokoch nechce pohybovať, posunie sa späť o pol otáčky a začne znova s ​​malou námahou.
 9. Po navinutí nite odstráňte zostávajúce olejové a kovové piliny.
 10. Pokúste sa skrutkovať spojku.

Ak vaši priatelia majú skrutkovač s elektrickým pohonom, to zjednoduší úlohu. A celý proces závitovania trvá niekoľko minút.

Teraz uvažujte o procese rezania vnútorného vlákna:

 1. Vyžaduje sadu kohútikov a gombíkov.
 2. Zvoľte kohútiky (prievan, stredné, dokončovanie) požadovaného priemeru.
 3. Hrubý kohútik je upnutý v kľuke, rúrka je upnutá do zveráka a pomaly začína, ako vŕtačka, na rezanie vnútorného závitu.
 4. Ak sa kohútik nehýbe, zanesie sa čipmi, vypne ho a začne znova.
 5. To isté robí stredný a dokončujúci sen.

Pokiaľ ide o samotný proces pripojenia, budete potrebovať tesnenie (ľan, dymovú pásku, tesniacu niť) a klzné plynové kľúče. Na závit je tesnenie navinuté pozdĺž závitu, snažíme sa zabezpečiť, aby tesnenie nekleslo do potrubia.

Ak rúry nemôžu byť skrútené

V tomto prípade aplikujte spojku, sgon a poistnú maticu:

 1. Tesnenie sa naskrutkuje na kazetu.
 2. Poistná matica je priskrutkovaná na dlhý závit, kým sa nezastaví a spojka.
 3. Krátky koniec s tesnením sa naskrutkuje do inej spojky, ventilu, do armatúry.
 4. Pri odskrutkovaní spojky sa skrutkuje na iný závit a utiahne sa poistnou maticou.

Ďalšie možnosti

S príslušenstvom

Kovanie je súčasťou potrubia, ktoré sa používa pre rôzne typy pripojení: lineárne, uhlovité, inštalácia potrubí rôzneho priemeru.

V závislosti od použitia sú rozdelené:

 • na rohoch a ohyboch a majú rôzne uhly;
 • nastaviteľné prvky: kríže, trúbky;
 • zástrčky;
 • kovania;

So spojkou

Tento typ sa nedávno rozšíril, a to ako potrubia, v ktorých je tlak a bez tlaku. Spojka má vysokú pevnosť a špeciálne upínacie zariadenia.

postup:

 1. Vyrobíme rovnomerný rez spojených miest pomocou brúsky, odstraňujeme ostružiny.
 2. Meríme kĺb, malo by byť striktne uprostred spojky.
 3. Pomocou kriedy alebo značky označte hĺbku zasunutia rúrky do spojky.
 4. Na mazanie pripojených prvkov a samotnej spojky používame silikónový tmel.
 5. Prvý diel vložíme do značky a potom spojku na druhom potrubí rovnomerne. A upnite spoj. Nezabudnite však, že je vhodné kupovať spojky od osvedčených výrobcov, najmä zo Švajčiarska a Francúzska.

S prírubami

Prírubka je špeciálna armatúra, ktorá má veľkú kontaktnú plochu a spojenie sa uskutočňuje pomocou skrutiek a tesnení medzi nimi. Príruba môže byť pripevnená k hlavnému prvku, a to ako zváraním, tak závitovým pripojením.

Tento vzhľad je veľmi praktický, keď je potrebná častá analýza systému na čistenie alebo na iné potreby. Pri demontáži systému je dôležité sledovať integritu tesnenia. Príruba je tiež veľmi odolná, používa sa takmer vo všetkých oblastiach.

Tipy pre spájanie a prevádzku

 1. Pri použití rôznych tvaroviek sa odporúča ušetriť veľa, pretože väčšinou sú lacné a majú krátku životnosť.
 2. Zodpovedne poukazujte na použitie tesnenia pomocou závitového pripojenia, pretože väčšina únikov vzniká práve kvôli nekvalitnému vinutiu.
 3. Pri prvom spustení systému nezabudnite skontrolovať všetky miesta pripojenia kvôli netesnostiam.
 4. Je potrebné maľovať rúry pripojené rôznymi spôsobmi, aby sa zabránilo hrdzaveniu.
 5. Pri inštalácii vodovodnej siete nainštalujte filter, ktorý zabráni kontaminácii celého systému.
 6. Na namontovaných prvkoch sa snažte urobiť náklad čo najmenšie, nedávajte ťažké veci.

Spôsob pripojenia potrubí rôzneho priemeru

Oblasť techniky Vynález sa týka oblasti konštrukcie, menovite uzlov pripojenia rúrok rôzneho priemeru. Na koniec rúrky s menším priemerom pri zváraní pripojte zátku, ktorej priemer je menší ako vnútorný priemer rúry väčšieho priemeru. Vo vzdialenosti od konca rúry menšieho priemeru pripojte zástrčku. Ďalej je koniec potrubia menšieho priemeru inštalovaný v potrubí s väčším priemerom a zátka je pripojená ku koncu rúrky pri zváraní. Po dokončení montáže a zvárania sa do prstencovej dutiny medzi rúrkami v oblasti z ich prekrytia cez otvor v zástrčke privádza betón, napríklad expandovaný betón. Vynález je zameraný na znižovanie zložitosti zvárania a zvyšovania pevnosti miesta, najmä pri použití tenkostenných rúr. 4 il.

Oblasť techniky Vynález sa týka oblasti konštrukcie a najmä spôsobov spojenia potrubí rôznych priemerov a môže sa použiť pri konštrukcii veží, stožiarov, stĺpov atď.

Existuje spôsob pripojenia oceľových rúrok rôzneho priemeru vrátane spojenia koncov rúrok, ktoré sa majú spojiť pomocou tesnenia (príruby) a ich pripevnenia na toto tesnenie pri zváraní. Tento spôsob pripojenia sa môže použiť na pripojenie a potrubia plnené betónom [kN. Kikin A.I., Sanzharovsky R.S., Trull V.A. "Konštrukcie oceľových rúr vyplnených betónom." M., stroiizdat, 1974, str. 18-21].

Nevýhodou známeho spôsobu spojenia potrubí je, že vyžaduje použitie výraznej hrúbky tesnenia (príruby) a je vyrobená zo špeciálnej ocele (pozri kovové konštrukcie, V. 1, vyd. V. Kuznetsov, M., 1998, str. 167 ), plnenie rúr s betónom nezvyšuje pevnosť zostavy, keď sa kĺb ohýba, t.j. pod pôsobením horizontálnych zaťažení, ako napríklad v veže na prenos energie.

Ďalšie známy spôsob spájania rúrok rôznych priemerov, ktorý zahŕňa prevedenie pozdĺžnych drážok na konci rúrky s väčším priemerom, a zváranie pozdĺžnych okrajov koncovej zátky v menšom priemerom trubice a ich inštaláciu do seba, a následne zvarením rebier k rúrkovým hrdlom a veľkým priemerom [obj. Kovová konštrukcia. V 3 tonách T.Z. Špeciálne stavby a zariadenia. Ed. V. V. Goreva. - M.: Vysoká škola, 1999, str.98, obr. 6.9.b].

Nevýhodou známeho spôsobu spojenia potrubí je potreba zabezpečiť vysokú presnosť montáže a nízkej pevnosti uzla a veľkého množstva zvárania.

Najbližšie vynálezu je rúrka o rôznych priemeroch spojovací uzol, ktorý zahŕňa montáž koncov rúrok k sebe, upevnenie koncových uzáverov do rúrky väčšieho priemeru a konečné upevnenie koncov rúrok k sebe v ich presahy prekrytím zvarov skrz prierez v trubke väčšieho priemeru k prstencovému členu inštalovaný na konci potrubia menšieho priemeru [pozri Patent Ruskej federácie č. 2288399 od 07.04.2005. IPC F16L 13/00 a E04B 1/58, BI č. 33 zo dňa 27.11.2006].

Nevýhodou tohto spôsobu pripojenia je veľké množstvo práce pri vykonávaní konečného upevnenia koncov trubiek s veľkým rozdielom priemerov.

Vynález je zameraný na znižovanie zložitosti zvárania, zvyšovania pevnosti miesta, najmä pri použití tenkostenných rúr a pomeru priemerov d1/ d2= 0,4 ÷ 0,6, kde d1 - priemer potrubia menšieho priemeru, d2 - priemer rúrky väčšieho priemeru.

Problém je vyriešený tým, že v spôsobe spájanie rúrok rôznych priemerov, zahŕňajúce inštaláciu potrubia na seba, upevnenie koncového uzáveru na konci s väčším priemerom, a upevnenie koncov rúrok dohromady v oblasti ich prekrytia, pred inštaláciou potrubie s navzájom na menšom konci priemeru trubice upevnite koncový uzáver s priemerom menším ako je vnútorný priemer rúrky väčšieho priemeru a vnútorná prstencová dutina v oblasti prekrytia rúr je naplnená betónom, ktorá je vedená cez otvor v zátke rúry väčšieho priemeru.

Obrázok 1 znázorňuje všeobecný pohľad na pripojovací uzol potrubí rôzneho priemeru; obrázok 2 znázorňuje časť 1-1 na obrázku 1; obrázok 3 znázorňuje spojovací uzol rúr s rôznym priemerom v čase inštalácie koncov potrubí do seba; obrázok 4 znázorňuje spojovací uzol rúr s rôznym priemerom v čase plnenia vnútornej dutiny zóny prekrytia rúr s betónom.

Uzol pripojujúci potrubia rôznych priemerov zahŕňa konce rúr vložené do seba, respektíve väčšie (d2) 1 a menším priemerom (d1) 2. Koncový uzáver 3 rúrky s väčším priemerom je pripevnený na zváranie, pokiaľ ide o rúrku väčšieho a menšieho priemeru. Koncový uzáver 4 je pripevnený k potrubiu menšieho priemeru a je vyrobený s priemerom menším ako je vnútorný priemer rúrky s väčším priemerom. Vnútorná prstencová dutina medzi rúrkami 1 a 2 v zóne ich prekrytia je naplnená betónom 5 (obrázok 2).

Implementácia spôsobu pripojenia potrubia rôznych priemerov je nasledovná. Na koniec rúrky 2 v zváraní je pripevnená zátka 4, ktorej priemer je menší ako vnútorný priemer rúrky 1. Vo vzdialenosti (1-2) d2, na potrubí menšieho priemeru pripojte zátku 3. Ďalej je koniec rúrky 2 menšieho priemeru inštalovaný v potrubí 1 s väčším priemerom a zváracia zátka 3 je pripojená na koniec potrubia 1 (obrázok 3). Po skončení montáže a zvárania sa do prstencovej dutiny medzi rúrkami 1 a 2 v oblasti ich prekrytia (1-2d) cez otvor v zástrčke 3 (obr. 4) privádza betón. Na zvýšenie pevnosti spoja sa odporúča použiť expandovaný betón.

Po dosiahnutí pevnosti konštrukcie betónu je spojenie potrubia schopné vnímať značné vodorovné sily, napríklad z vetra alebo zavesených drôtov.

Navrhovaný spôsob pripojenia potrubia rôznych priemerov môže znížiť zložitosť zvárania, zvýšiť pevnosť miesta, najmä pri použití tenkostenných rúr a pomer priemerov d1/ d2= 0,4 ÷ 0,6.

Spôsob spájania rúrok rôznych priemerov, zahŕňajúce inštaláciu potrubia na seba, upevnenie koncového uzáveru na rúrky veľkého priemeru a upevnenie potrubia na seba v oblasti ich prekrytia, vyznačujúci sa tým, že pred inštaláciou potrubia na seba v menšom priemerom trubice koniec je zaistený Allen zátka s priemerom menším ako vnútorný priemer potrubia s veľkým priemerom a vnútorná prstencová dutina v oblasti prekrytia rúr je naplnená betónom, napríklad rozpínavým betónom, ktorý je vedený cez otvor v rúrovej zátke b ng väčší priemer.

Typy pripojení potrubia

Ak je potrebné zvoliť spôsob pripojenia potrubia doma, je potrebné určiť materiál potrubia a ich účel. Vaša voľba bude závisieť od toho.

Metódy a typy spojov potrubí

Trvanlivosť potrubia závisí od vzájomného prepojenia rúr, ich správnej konštrukcie a kvality častí. Hlavné požiadavky na pripojenie - zachovanie pevnosti pri práci pod tlakom, odolnosť voči negatívnym vonkajším vplyvom a jednoduchá inštalácia.

Závitové pripojenie potrubia

Jedným z odpojiteľných spôsobov je pripojenie potrubia pomocou nite, ktorá sa používa, ak musíte rozobrať rúrky. Rozdelené spoje nie sú umiestnené na tých miestach, ktoré sú ťažko dosiahnuteľné, inak bude ťažké opraviť, ak dôjde k úniku. Výhody metódy:

 • vhodné na pripojenie rúrok rôznych priemerov;
 • montáž môže byť vykonaná osobou bez skúseností, odbornými zručnosťami a bez špeciálnych nástrojov;
 • ak sa používajú tesnenia, vlákno poskytne vysokú tesnosť.

Jedinou nevýhodou takéhoto spojenia je ťažkosti pri rezaní samotnej nite, pre ktorú sa používajú špeciálne nástroje.

Závitové rúry sú označené, ak sa pozriete pozorne, môžete vidieť zlomok dvoch čísel, čitateľ ukazuje vnútorný priemer a menovateľ ukazuje vonkajšiu veľkosť potrubia.

Závitové metódy dokovania

Pripojenie potrubia pomocou nite môže byť vykonané niekoľkými spôsobmi, ale dva z nich sú najviac požadované - pruhové a obojsmerné niť.

Spojenie s žľabom sa používa v tých prípadoch, keď sú potrubia upevnené, nemôžu byť otočené okolo osi. Preto je potrebné, aby existovali dve dĺžky potrubia s rôznymi dĺžkami závitov. Pripravte spojku, poistnú maticu, akékoľvek tesnenie. Spojenie - spojí dve rúrky, poistná matica udržuje spojku, takže je nehybná a tesnenie zabraňuje pretečeniu vody medzi závitmi. Pripojenie sa uskutočňuje nasledovne:

 • zaskrutkujte poistnú maticu a puzdro na dlhý závit;
 • vedie segment s krátkym závitom a vykoná prvé otáčky spojky a poistnej matice bez utesnenia, aby bolo ľahšie nájsť koniec pripevnenej rúrky;
 • utiahnite poistnú maticu na spojku vo vzdialenosti približne 2-4 mm, vzdialenosť medzi nimi musí byť vyplnená tesniacim prostriedkom;
 • vlákna ľanu alebo konope sú navinuté na závity od seba, v smere hodinových ručičiek a potom sú omotané okolo spojky a poistnej matice.

V tomto spôsobe spojenia sú matica a spojka, akoby, vedené z dlhých nití na krátke, a preto sa nazývajú sgon.

Obojsmerný závit zabezpečuje použitie jednej spojky, ktorá je súčasne súčasne na dvoch rúrach. Rúry by mali mať viacsmerové závity, aby ich spojka ich vytiahla.

Ak jedna z vlákien začne prechádzať vodou, potom bude potrebné spájať spojku z obidvoch rúr a to nie je príliš výhodné.

Metódy utesnenia závitových spojov

Jedným z nevýhod spojovacích rúrok so závitmi je nedostatočné tesnenie, ak sa nepoužívajú špeciálne tesnenia, to platí najmä pre plynové potrubia alebo pod vysokým tlakom. Teraz si môžete kúpiť úplne iné tesniace hmoty, za každú chuť a cenu - zvážte niektoré z nich.

Čo sú závitové príslušenstvo

Najbežnejší prvok závitov pre zásuvné spojenie rôznych rúr je montáž s vnútorným a vonkajším závitom. S ich pomocou môžete jednoducho namontovať potrubia alebo vykonať ich rekonštrukciu, pokiaľ sú križovatky na ľahko dostupných miestach. Mínus - vyžaduje neustále sledovanie ich stavu.

Materiály používané na výrobu armatúr: liatina, mosadz, meď, bronz a nehrdzavejúca oceľ. Aby sa zvýšila ich antikorózna ochrana, tieto výrobky sú potiahnuté zinkom, niklom alebo chrómom.

Tieto spojovacie prvky môžu mať rôzne modifikácie:

 • spojky - používané na pripojenie priamych rúrok, majú vnútri niť;
 • rohové tvarovky sa používajú na pripojenie potrubí prebiehajúcich v rôznych smeroch;
 • odpory, kríže umožňujú pripojenie viacerých rúrok, môžu spojiť rúry z rôznych materiálov as rôznymi priemermi;
 • uzávery - aby sa uzavrel otvor v rúre.

Spojenie s poistnou maticou

Spojka a poistná matica sa aplikujú na rúry s krátkym a dlhým závitom metódou sgon. Aby bolo takéto spojenie tesné, musíte dodržiavať pravidlá:

 • použitie tuleňa: ľan s ľanovým olejom, grafitový tmel;
 • uistite sa, že pramene neklesnú do rúry, inak sa môže upchať;
 • použite posúvaciu páčku tak, aby sa spojka uviazla na utieknutom, neumožňuje spojku počas pohybu pohybovať;
 • ak nie je možné zatlačiť spojku na koniec, potom by mala byť štruktúra demontovaná, znížiť vrstvu tesnenia a opäť zostaviť všetko;

Dodržiavanie týchto pravidiel nezaručuje, že spojenie bude vzduchotesné, avšak niekedy by ste mali vykonať vizuálnu kontrolu tohto miesta, aby ste sa uistili, že nedochádza k úniku.

Odpojiteľné potrubné spojenie bez závitov a bez zvárania

Existuje mnoho spôsobov, ako spojiť rúry bez závitov, aby sa dali ďalej oddeliť.

Výber metódy bude závisieť od toho, ktoré potrubia by mali byť spojené: môžu byť ohybné - z kovu, polypropylénu a polyetylénu a tuhé - z ocele, liatiny a iných neželezných kovov.

Julia Petrichenko, expertka

So spojkou

Existujú situácie, keď je ťažké vymeniť potrubnú časť bez závitu. V tomto prípade použite špeciálnu spojku, ktorá pozostáva z:

 • bývanie;
 • 4 podložky a dve matice;
 • dve gumové podložky.

Na pripojenie dvoch rúrok je potrebné prechádzať konce maticami, podložkami a tesneniami a spojiť ich vnútri puzdra. Teraz zostáva len utiahnuť matice. Tesnenia sú stlačené a poskytujú tesnosť, ak sa tak nestane, mali by ste pridať ďalší tesniaci krúžok.

Najdôležitejšie je vybrať spojenie požadovaného priemeru. Ak použijete veľkú spojku, únik nie je možné vylúčiť.

Prírubový kĺb oceľovej rúry

Prírubová spojka sa používa hlavne pre oceľové rúry. Príruba je súčasťou opravy a inštalácie jednotlivých častí potrubia. S touto kombináciou rúr zohľadňuje niekoľko bodov:

 1. Orechy by nemali byť naklonené, takže poradie ich navíjania je nasledovné: najprv otáčajú matice, ktoré sú umiestnené jeden proti druhému a nie okolo obvodu.
 2. Na inštaláciu pomocou pásu lepenky, impregnovaného ľanovým olejom.
 3. Pri vykurovaní potrubia potrebujete podšívku z azbestovej lepenky.
 4. Konce skrutiek by nemali vystupovať z matice viac ako polovicu.
 5. Vnútorný priemer tesnenia by mal byť o niečo väčší ako priemer potrubia a vonkajší sa nesmie dotýkať skrutiek.
 6. Nemali by ste používať viacero tesnení pre jednu prírubu, čím sa zníži tesnosť.

Prírubové spojenie sa používa pre rúry malého i veľkého priemeru. Môže byť použitý na plynové potrubia, komíny, kanalizácie a iné.

Kliešte na rúry

Pri inštalácii plastových rúrok sa používajú kliešte, ktoré pozostávajú z telesa, v ktorom sú umiestnené kompresné krúžky a gumové tesnenie. výhody:

 • nízke náklady a dostupnosť;
 • spoľahlivosť;
 • jednoduchá inštalácia;
 • možnosť opätovného použitia klieští.

Venujte pozornosť tomu, že takéto upevnenie niekedy oslabuje, preto je potrebné čas od času sprísniť.

Spojenie rúrok týmto spôsobom je jednoduché: najskôr sa do rúrky zasunie upínacia matica a potom sa utiahne vonkajšia matica. Prichádza tiež s druhým potrubím. Malo by sa pamätať na to, že táto časť vyvíja vysoký tlak na potrubie, takže pri uťahovaní matice je dôležité, aby sa neotáčala, aby sa zabránilo vzniku prasklín a trhlín.

Použitie svoriek

Typy spojení sú rôzne, jedným z nich je rýchle oddeliteľné spojenie rúrok. Vykonáva sa pomocou svoriek - zariadenia, vo forme kovového krúžku s upínacím mechanizmom: matice s metrickým závitom. Táto metóda je navrhnutá tak, aby vytvorila tesnosť hadice, gumové rúry s pevnou základňou. Inštalácia nevyžaduje úsilie.

Svorky môžu byť rôzne, napríklad na predaj možno nájsť pružinový drôt, pracujúci na princípe clothespins. Napriek jednoduchosti dizajnu môžu tieto zariadenia zabezpečiť úplnú tesnosť spojenia.

Kompresné armatúry

Na pripojenie plastových rúrok sa používajú kompresné tvarovky. Tieto časti umožňujú vytváranie následkov a otáčok, ako aj zvýšenie dĺžky výrobkov. výhody:

 • nepotrebuje trvalé monitorovanie, pravidelne neťahajte skrutky;
 • môžu byť položené v betóne alebo v hĺbke;
 • vysoký stupeň tesnosti, nedá sa korózii;
 • jednoduchá a rýchla inštalácia.

Typy trvalého pripojenia potrubí

Niekedy existujú situácie, kedy je potrebné spojenie vytvoriť tak, aby v budúcnosti nebolo možné rozobrať celú štruktúru. Takéto metódy zabezpečujú úplné utesnenie rúr a zvyšujú ich pevnosť, čo je dôležité pre plynovody a vykurovacie systémy.

Zváranie kovových rúrok

Zváranie potrubia sa používa hlavne pre kovové výrobky. Táto metóda vyžaduje zapojenie špecialistov, pretože bez zručností a vybavenia nie je možné vytvoriť kvalitu zvarového švu.

Zváranie sa vykonáva pomocou plynu, striedavého a jednosmerného prúdu, preto sú potrebné zváracie jednotky: automatické alebo poloautomatické.

Existujú dva druhy zvárania:

 • Keď je vonkajší koniec jednej rúry roztavený a vnútorná časť druhej zásuvky, potom sú tieto časti spojené;
 • Zváranie na tupo roztaví oba konce rúr a potom sa jednoducho spájajú a vytvárajú zvárací švy.

Páperové polymérové ​​potrubia

Vzhľadom na to, že plast má nízku teplotu topenia, je ľahké ich pripojiť, ak existuje špeciálna spájkovačka. Jednoducho roztopte konce rúrky a jednoducho ich spojte. Takto získaná rúra nebude mať pevnú silu, pretože materiál je pripojený na molekulárnej úrovni.

Táto metóda je vhodná, keď je potrebné vymeniť časť potrubia. Ak to chcete urobiť, stačí prerušiť poškodenú časť a na jej mieste spájkovať novú sekciu bez defektov.

Tesniaci prostriedok s potiahnutým tesnením Butler

Spojenie kovových rúrok s antikoróznym náterom s pomocou zariadenia "Butler" sa používa v nasledujúcich odvetviach: ropa a plyn, bývanie a verejné služby. Ale častejšie sa používa na výstavbu ropovodov a kladenie potrubí určených na prepravu plynu.

Význam spojenia spočíva v tom, že potrubia pripravené v závode sú spojené stlačením jedného do druhého. Hlavnou výhodou je možnosť inštalácie v akýchkoľvek klimatických podmienkach.

Krimpové spojovacie a lisovacie tvarovky

Jednodielne pripojenie sa môže uskutočniť pomocou lisovacích spojok vo forme lisovacích spojok. Vo vnútri je pás odolných polymérov, pripomínajúci gumu. Ak chcete pripojiť, musíte pripraviť koniec potrubia, odstrániť ho a vložiť do zalisovacieho puzdra. Po tom, pomocou lisovacej čeľuste by ste mali spojiť rúrku v tejto spojke. Táto metóda sa používa vtedy, keď nie je možné vyrobiť niť alebo použiť zváranie.

 • odolnosť voči vibráciám;
 • trvanlivosť;
 • odoláva vysokému tlaku.

Napínacie armatúry

Ak potrebujete skryť spojovacie prvky, môžete na tento účel použiť napínacie kovania. Inštalácia začína bez predbežnej prípravy koncov potrubí, nie je potrebné opatrne vyberať priemer potrubia k priemeru spojovacej armatúry. Pomocou tlaku, ktorý vyvíja rukáv, ktorý sa nachádza vo vnútri rúrky na jeho vonkajších stenách, sa dosiahne absolútna tesnosť.

Po prvé, spojka je natiahnutá na spoj, konce rúrky sú roztiahnuté pomocou expandéra, teraz je potrebné umiestniť kovanie a tesnenie dovnútra. Zostavte napínacie spojenie na miesto, kde sa nachádzajú dokovacie rúry.

Push-fittings (push-fittings)

Toto vybavenie pozostáva z tesniaceho krúžku, puzdra, vonkajšieho puzdra a vnútorného krúžku. Aby koniec rúry ľahko vstúpil do časti, je potrebné použiť malú silu, špeciálne zariadenia nie sú potrebné.

Takéto príslušenstvo sa používa v rohoch alebo v úzkych priestoroch, kde je nepohodlné spojenie iným spôsobom.

Pripojenie potrubí rôzneho priemeru

Na to môžete použiť spojky, adaptéry, kríženia a iné príslušenstvo.

Inštalatérske práce môžu byť spojené so spojkou a poistnou maticou v prípade, že je rúra rovná a bez rohov. Pri krátkych spojoch použite jednu spojku, ak je dlhá - pridajte poistnú maticu. Na spojke musia byť uvedené priemery, pre ktoré je vhodné. Táto metóda je použiteľná iba pre malé potrubia, pre veľký priemer je lepšie ich spojiť zváraním.

Ako vidíme, existuje mnoho spôsobov, ako spojiť potrubia. Môžete pripojiť potrubia tak, aby ich nebolo možné demontovať v budúcnosti, tieto metódy sa používajú v ťažko dostupných miestach na zvýšenie pevnosti a tesnosti spojenia.

Väčšina metód si nevyžaduje špeciálne vedomosti a zručnosti, dokonca aj začiatočník môže zvládnuť niektoré. Aké skúsenosti máte, naši čitatelia? Aký spôsob pripojenia potrubí používate najčastejšie a ktorý z nich si myslíte, že je najviac nespoľahlivý?

Metódy pripojenia potrubia: prehľad aktuálnych možností

Rúry potrubia PND na potrubiach

Pozdravte, drahí čitatelia. V tomto prehľade sa zameriame na pripojenie rôznych potrubí. Téma článku je relevantná, pretože na trhu existuje široká škála potrubí, ktoré sa navzájom líšia nielen typom výrobných materiálov, ale aj spôsobom pripojenia. A výsledok inštalácie potrubia ako celku závisí od toho, ako správne je vybratá.

Klasifikačné metódy pripojenia

Všetky známe zlúčeniny sú bežne rozdelené na dva všeobecné typy:

 • Nedeliteľný - zváranie, lepenie, inštalácia lisovacích tvaroviek, tesniace zásuvky atď.
 • Odnímateľné - závitové, upínacie, prírubové, zvonovité bez tesnenia cementových malt, atď.

To znamená, že v prípade potreby je možné demontovať komunikácie zhromaždené pomocou odpojiteľných pripojení, čo zjednodušuje opravu a údržbu potrubia. Naopak, jednodielna zostava neumožňuje demontáž a následné zostavenie dokovacej zostavy.

Montáž pomocou zvárania

Zváranie na vykurovacom potrubí

Zváranie sa používa na montáž potrubí z kovových a plastových potrubí. V oboch prípadoch vykazuje zlúčenina vysoký stupeň tesnosti a pevnosti.

Rozdiel pri práci s kovovými a polymérnymi materiálmi spočíva v tom, že v prvom prípade sa používa vysokoteplotné zváranie a v druhom prípade aj pri nízkoteplotnom zváraní.

Zvárané dokovanie polyetylénových rúrok

Dnešné metódy zvárania sa bežne delia na nasledujúce skupiny:

 • metóda tavenia - okraje zváraných častí sa zahrievajú na teplotu topenia a kombinujú sa s vytvorením neoddeliteľného hermetického spoja;
 • Tlaková metóda sa uskutočňuje vytláčaním koncov častí pod vysokým tlakom, s ohrevom alebo bez vykurovania.

Diagram zobrazuje aktuálne typy zvárania rúrok.

Aké metódy uvedené v schéme môžem použiť s vlastnými rukami v životných podmienkach?

Zváranie plynom a elektrickým oblúkom sa používa na zostavovanie kovových potrubí vlastnými rukami.

Pred zváraním potrubia sa oblasti spoja premyjú roztokom hydroxidu sodného a vody, aby sa odstránili mastné nečistoty. Okrem toho sa mechanické spracovanie koncovej plochy uskutočňuje pomocou súboru, ktorý odstraňuje otrysky a iné nepravidelnosti okrajov.

Zváranie spotrebou elektród

Zváranie elektrickým oblúkom sa vykonáva pomocou elektród - tavenie (volfrám) alebo nekonzumovateľné (uhlie). Pri používaní nekonzumovateľných elektród sa používa dodatočný plniaci materiál, ktorý je tavený a vyplňuje kĺbovú dutinu.

Príklad zvárania spájkovým plynom

Plynové zváranie sa vykonáva iba s plniacim materiálom. To znamená, že montážne plochy sú kombinované a medzera je vyplnená roztaveným plnivom.

Zváranie plastových rúrok, v závislosti od konfigurácie potrubia, sa vykonáva v zásuvke (od konca ku koncu) alebo od konca ku koncu.

Zváranie hrdla sa vykonáva súčasným zahrievaním vonkajšieho povrchu jedného konca a vnútorného povrchu druhého konca. Potom, kým sú vyhrievané plochy studené, úzky koniec zasunie do zásuvky. Táto technológia je známa pre spájkovanie domácich potrubí z polypropylénu.

Zváranie na tupo sa vykonáva roztavením okrajov koncov, po ktorých sú spojené silou. Táto metóda umožňuje dosiahnuť tesnosť pripraveného dizajnu, ale zváranie v zvone zaručuje vyššiu trvanlivosť a trvanlivosť.

Pripojenia bez zvárania

Napriek tomu, že zváraná dokovacia rúra poskytuje vysokú spoľahlivosť a trvanlivosť spoja, nie je vždy možné jej použitie. V takom prípade použite metódy nepodporovaného pripojenia.

Zvážte najbežnejšie metódy spojenia potrubí, ktoré sa dajú použiť na stavbu domácich potrubí.

Skrutkovanie

Závitové pripojenie potrubia je klasické riešenie, ktoré sa už niekoľko storočí účinne používa. Táto metóda spojenia kovových rúrok je dobrá, pretože sa dá robiť od začiatku až do konca vlastnými rukami použitím jednoduchých nástrojov na spracovanie kovov, ktorých cena je nízka.

Podstata závitového pripojenia spočíva v tom, že na koncovke rúrok sa odreže vonkajší závit. Na inom konštrukčnom prvku - montáži, je vyrezaná vnútorná závit. V dôsledku toho sa potrubie s vonkajším závitom zaskrutkuje do časti s vnútorným závitom.

Externý závitový nástroj

Pri rezaní závitov sa používa špeciálny nástroj. Vďaka správnemu výberu trysiek môžete odstrihnúť nite s správnym priemerom a rozstupom.

Tabuľka parametrov metrický a palcový závit

Hlavnou podmienkou tesnosti spojenia je zhoda s rozstupom vnútorného a vonkajšieho závitu. Malé mikrorežimy sú kompenzované použitím špeciálnych tesnení, ako je napríklad tradičná vlečka alebo moderná dymová páska a elastické tesniace materiály.

Návod na inštaláciu potrubia na rezanie závitov je nasledovný:

 • Pokúsime sa namontovať na koniec potrubia a vytvoriť značku, na ktorú sa niť dostane;
 • Trubku namontujeme do zveráku, aby sa zabránilo deformácii pri rezaní závitov;
 • Nainštalujte razidlá a otočte dva otáčky v smere hodinových ručičiek a jednu otáčku proti smeru hodinových ručičiek;
 • Po ukončení závitov vyčistime koniec otruby a štiepky a pokúsime sa natrieť montáž;
 • Ak je spojenie úspešné, rozbočte uzol a znova ho namontujte pomocou navíjacieho alebo spodného navíjania.

Závitanie pretiahnutie steny rúry v blízkosti konca. Preto musí byť inštalácia trasy vykonaná tak, aby závitové pripojenie nemalo mechanické zaťaženie.

American - typ pripojenia pomocou matice

Typy a zariadenia "American"

Pripojenie potrubia American sa používa pri pripájaní potrubia vodomermi a inštalačnými zariadeniami. Obľúbenosť "Američan" vďaka ľahkému použitiu a spoľahlivosti.

Americké zariadenie je jednoduché:

 • ale jeden z na seba dosadajúcich koncov je vnútorná matica s polymérom alebo gumovým tesniacim krúžkom vo vnútri;
 • druhý dorazový koniec má vonkajší závit zodpovedajúci maticovej nite;
 • keď je jednotka ukotvená, matica sa na koniec naskrutkuje pomocou vonkajšieho závitu a čím viac sa napína, tým viac konca spočíva na tesniacom krúžku.

Spojenie spadá pod kategóriu sklápacieho podmienečne, pretože každá demontáž a opätovná montáž robí tesnenie tenšou, čo nepriaznivo ovplyvňuje tesnosť.

Použitie Union Union Collet Fittings

Sortiment závitových klincov

Pri práci s kovovou vrstvou sa nanáša spojenie rúrok. Napriek tomu, že metóda je moderná, používanie kovových plastových rúrok s takýmito tvarovkami sa postupne nahrádza praktickými krimpovacími neoddeliteľnými tvarovkami.

Na schéme je znázornená príchytka so závitovou príchytkou zariadenia

Kliešte sa skladajú z nasledujúcich častí:

 • Grip - kovová stopka s gumovými o-krúžkami;
 • Krimpovací krúžok, ktorý je utiahnutý na rúre a poskytuje tak pevnosť spojenia.
 • Uhol matice, ktorý utiahne objímku.

Vzhľadom na gumové tesniace krúžky na kleštine je pri správnej inštalácii kovania zabezpečená optimálna tesnosť bez použitia dymovej pásky alebo päty.

Pripojenie pomocou T-kusu

Pokyny pre montáž potrubia pomocou klinových spojov sú nasledovné:

 • Rúra je orezaná špeciálnou rezačkou;
 • Poistná matica sa nasunie na potrubie s otvorenou stranou v smere konca a za ňou je kompresný krúžok;
 • Rúrka sa nasadí na stopku, až kým sa nezastaví;
 • Krimpový krúžok je zatlačený na koniec potrubia;
 • Poistná matica sa naskrutkuje na spojku.

Predpokladá sa, že kleštinové spojenie je sklopné, ale to nie je úplne pravda. Z každej následnej demontáže a inštalácie tesniacich gumových krúžkov sa zničí, čo nepriaznivo ovplyvňuje tesnosť. Preto sa odporúča vykonať inštaláciu upínacích klieštín bez perspektívy následnej demontáže.

Lisovacie armatúry pre polyetylénové rúry

Na pripojenie HDPE rúrok sa používa samostatný typ spojky s maticou. Počas inštalácie sa polyetylénová rúrka vloží do telesa plastového kovania a pritlačovací krúžok a maticová matica utiahnu celú konštrukciu, čím sa zabezpečí tesnosť spojenia.

Krimpovacie lisovacie armatúry

Lisovacie tvarovky sa používajú na inštaláciu kovových rúrok. Použitie lisovacích tvaroviek je rádovo jednoduchšie ako použitie analógov s maticou, ale existuje niekoľko bodov, ktorým je potrebné venovať pozornosť.

Po prvé, lisovanie po vytláčaní tvorí neoddeliteľný spoj, ktorý je možné opätovne odstrániť rezaním potrubia a použitím novej časti.

Po druhé, aby ste vykonali krimpovacie spojenie, potrebujete špeciálne kliešte, ktoré rovnomerne zvlňujú objímku okolo obvodu. Keďže špeciálne kliešte sú zaradené do kategórie profesionálnych nástrojov, ich cena je vysoká. Takže nákup klíšťat pre jednorazové použitie pri výstavbe potrubia v byte je nerentabilný.

Obrazový sortiment zalisovaných tvaroviek

Konštrukcia tlakovej armatúry pozostáva z nasledujúcich prvkov:

 • Mosadzné telo;
 • Gumené tesniace krúžky;
 • Skrutkovacia objímka z nehrdzavejúcej ocele.

Lisovacie armatúry so špeciálnymi kliešťami

Návod na pripojenie potrubia je nasledovný:

 • Rúrka je rezaná na požadovanú veľkosť pomocou špeciálneho rezného nástroja;
 • Zadok s námahou sa vloží do objímky, kým sa nezastaví;
 • Objímka je zvlnená.

Použitie sýtiča

Schéma zapojenia sýtiča

Trubkové spojenie je sklopné a následná demontáž a inštalácia armatúry neovplyvňuje tesnosť spojenia. Zostava pozostáva z tvarovky - puzdra s reštriktívnym golierom a závitom, uzatváracej matice a tesniaceho krúžku.

Pokyny pre montážny návod:

 • spojovacia matica a tesniaci krúžok sa namontujú na armatúru;
 • armatúra je inštalovaná v blízkosti potrubia so závitom;
 • uzatváracia matica, ktorá je namontovaná na kovanie, je naskrutkovaná na ukotvenú rúrku.

Mobilné pripojenie

Závesy so závitovým kovaním

Niekedy použitie konvenčných tvaroviek neumožňuje spojenie potrubia v požadovanom uhle. Riešením problému je otočný spoj potrubí, pomocou ktorého je možné nielen usporiadať rúry v pravom uhle, ale aj meniť tento uhol, ak je to potrebné.

Záves so zariadením na ukotvenie príruby

Na otáčanie sa používa špeciálne príslušenstvo, z ktorého polovica zostáva pevná po inštalácii, zatiaľ čo druhá polovica môže zmeniť polohu v ohraničujúcej opierke. Pohyblivá časť kovania sa pohybuje zo strany na stranu o 50-90 stupňov a pohybuje sa v kruhových pohyboch pozdĺž polomeru obmedzovača.

Napriek mobilite má zlúčenina určitý zdroj. Preto by ste nemali meniť uhol pripevnenia potrubia príliš často a bez zvláštnej potreby.

Spojenie so svorkami

Upevnenie dielov potrubia pomocou svorky

Pripojenie Gruvlochnoe sa používa v prípade, že potrebujete rýchlo spojiť kovové rúry veľkého priemeru.

Pri montáži potrubí sa používa špeciálne zariadenie - drážkovací tlmič, ktorý profiluje zakotvené konce. Uťahovacia svorka sa pridržiava na drážkach vytvorených na konci a tým zabezpečuje požadovanú tesnosť jednotky.

Použitie vysokotlakových hadíc (HPH)

Rozsah vysokotlakových flexibilných hadíc

V určitých situáciách je konštrukcia tuhých potrubí nepraktická. V tomto prípade sa používajú flexibilné vysokotlakové hadicové konektory.

Takto sa vysokotlakové potrubné prípojky vykonávajú cez kovový odpal.

Vysokotlaková hadica je viacvrstvová hadica s opletom z kovového drôtu. Na koncoch hadice sa používajú koncové kovania, ktoré sú konštruované pre závitové spojenia pomocou matice. Koncovky sú namontované na hadici zvinutím kovových objímok.

Prevádzka vysokotlakových hadíc umožňuje pravidelné zmeny v smere potrubia bez narušenia integrity hadice a pripevnenia armatúr.

záver

Teraz máte všeobecnú predstavu o tom, aké metódy je možné použiť pri montáži potrubí. Ako zvyčajne, podrobnosti o záujme nájdete v tomto článku.

Mimochodom, ak poznáte iné spôsoby dokovania potrubia, ktoré som v článku neuviedol, povedzte nám o nich vo vašich komentároch k čítaniu.

nástroje

Inštalácia potrubia zahŕňa pripojenie potrubí podľa celkového návrhu potrubného systému. Existuje veľké množstvo rúr vyrobených z rôznych materiálov a podľa tohto kritéria majú jednotlivé spôsoby pripojenia. Ako správne pripojiť potrubia, zvážte nižšie.

Obsah:

Metódy pripojenia potrubia - stručný opis

Existujú dva hlavné typy spojov potrubia:

Pred tým, ako sa rozhodne, ktorý z nich by mal byť uprednostňovaný, je potrebné zistiť, z akého materiálu sú rúry vyrobené, ktoré sú vystavené spojeniu.

Existujú dva typy pripojenia odpojiteľným spôsobom:

Prírubové pripojenie potrubí je vhodné v prípade, že materiálom na výrobu rúr je polyvinylchlorid. V tomto prípade sa odporúča použiť spojovacie prvky z prírubovej liatiny, na spodnej strane ktorých je gumové tesnenie.

Ak chcete vykonať túto metódu pripojenia, vykonajte niekoľko akcií:

1. Strávte obraz potrubia v mieste jeho spojenia, dosiahnite dokonale plochý rez.

2. Zatlačte jeden koniec príruby na rezaný povrch.

3. Vložte gumové tesnenie tak, aby sa dosiahlo 10 cm výčnelok.

4. Zasuňte prírubu cez tesnenie a spojte ich skrutkami a spojovacími prírubami.

5. Na zaistenie skrutiek použite špeciálny nástroj.

Závitové pripojenia potrubia sa používajú pri prácach s tlakovou hlavou, ako aj pri potrubiach s voľným prietokom. Pri inštalácii spojky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Vystrihnite dva konce rúrok v pravých uhloch.

2. V mieste ich spojenia namontujte spojku, ktorá by mala byť umiestnená uprostred medzi rúrkami.

3. Na povrch rúrok nanášajte značky, ktoré označujú miesto inštalácie spojky.

4. Upravte vnútorné povrchy potrubia a spojky so špeciálnym mazivom.

5. Namontujte jednu z rúrok do spojky.

6. Inštalujte druhú rúrku tak, aby ste získali jednu pozdĺžnu os, upevnite rúrky a druhú rúrku oblečte podľa predpísaného označenia.

Okrem toho existuje klasifikácia metód na pripojenie rúr podľa materiálu, z ktorého sú rúry vyrobené, rozlišujeme spojenie častí od:

Každý z týchto materiálov sa vyznačuje individuálnymi charakteristikami zlúčeniny a vyžaduje osobitný prístup pri vykonávaní tohto procesu.

Všeobecné odporúčania pre pripojenie potrubia so zásuvkou

Ak z praktického hľadiska zvažujeme postup pripojenia, inštalačné práce by sa mali vykonať manuálne. Šrot sa používa ako páka, ktorá určuje polohovú polohu rúrok, medzi ním a rúrou je umiestnená drevená výstelka. Ak nemôžete použiť šrot, odporúča sa použiť konektor.

Pri konštrukcii potrubia je potrebné skontrolovať rovinnosť montáže tesnení. Majú vzhľad tenkých kovových dosiek, ktoré sú umiestnené na časti zásuvky a hladký koniec potrubia. Doska bez problémov prichádza do styku s gumovým krúžkom. Ďalší pohyb dosky je spojený s obvodovou časťou potrubia.

Pri spájaní kovových rúr týmto spôsobom buďte zvlášť opatrní a používajte silikónové mazivo.

Tip: Pri pripájaní pomocou metódy typu zvonček v obytnej budove pri pozitívnej teplote sa silikón nahradí tekutým mydlom.

Tento spôsob pripojenia je jednodielny a zahŕňa úplné zlúčenie dvoch rúrok. Na rozdelenie takéhoto potrubia bude potrebné vyvinúť veľké úsilie a nakoniec bude porušená celistvosť celého potrubia.

Pokyny na použitie zvonového typu spojovacích rúr:

1. Pripojte dve časti, z ktorých jeden je zvonček s gumovým krúžkom a druhý - plynulý koniec.

2. Dve miesta by mali byť predčistené pred kontamináciou. Skontrolujte poškodenia alebo malé poškodenia.

3. Sledujte správnu polohu gumového tesnenia.

4. Vyčistite skosenie na hladkom konci rúry.

5. Mazajte dva kĺby silikónovým mazivom. Nedovoľte, aby sa na ich povrchu nachádzali nečistoty alebo prach.

6. Nastavte rovinnosť inštalácie potrubia a pripojte ho tak, aby sa do zásuvky dostala hladká oblasť.

7. Hĺbka inštalácie by sa mala vopred zaznamenať na povrchu potrubia.

Zváracia technika

Spôsoby zvárania spojovacích rúrok by mali byť rozdelené na dve možnosti:

Druhá možnosť zahŕňa tavenie vonkajšej časti jedného z rúrok a vnútornú časť druhého potrubia. Potom sa rýchlo spojí dva prvky.

Spájanie trupu sa vykonáva blikaním dvoch identických častí rúr a ich ďalším spojením, ktoré sa vykonáva s použitím určitých síl.

Postup pri zváraní potrubia je veľmi náročná úloha, ktorá vyžaduje špeciálne zručnosti na prácu so zváracím strojom. Existujú určité typy zvárania, ktoré zahŕňajú tento proces. Najobľúbenejšie sú oblúkové a elektrické možnosti.

Pred začatím práce by sa mali vykonať prípravné práce, ktoré pozostávajú z prania kontaminovaných častí potrubia lúhom sodným a teplou vodou, orezanie spoja so spisom a spracovanie so špeciálnymi zmesami vo forme rozpúšťadiel.

Plynové zváranie je založené na spaľovaní plynu, tvorbe plameňa, ktorý prispieva k taveniu plniaceho materiálu a vzniku zvarového spoja. Drôt je plniaci materiál, ktorý vyplňuje medzeru medzi dvoma rúrami. Spojenie oceľových rúr a pripojenie plastových rúrok zváraním plynom.

Zváranie elektrickým oblúkom prispieva k napojeniu pomocou elektród tavenia alebo netavenia. Pri výbere druhej možnosti sa vyžaduje prítomnosť plniaceho materiálu.

Pri kvalifikovanom vedení zváracích rúr chýbajú fistuly a iné chyby a spojenie je takmer nepostrehnuteľné.

Tip: Pri vykonávaní pripojenia potrubia, ktoré je pod konštantným tlakom, je lepšie použiť metódu zvárania, pretože je kvalitnejšia a účinnejšia ako lepenie.

Spojenie polypropylénových rúrok lepením

Táto metóda je integrálna, takže potrubia po takomto pripojení nemožno demontovať bez poškodenia ich celistvosti. Na jeho realizáciu potrebujete špeciálne lepidlo, ktoré sa aplikuje na špeciálne upravené okraje rúr.

Existuje niekoľko typov lepidiel vhodných pre rôzne povrchy rúrok:

 • Epoxidové lepidlo sa používa pri lepení dielov vyrobených z kovu alebo polymérov;
 • lepidlo B F2 - používa sa pri spojovaní kovových rúrok;
 • Lepidlo 88 N - spája gumové rúry navzájom a na kov.

Ponúkame Vám oboznámenie sa s pokynmi na prepojenie potrubí z polyvinylchloridu:

1. Predbežne pripravte povrch potrubia brúsením a odmasťovaním pomocou špeciálnych prípravkov obsahujúcich metylénchlorid.

2. Okrem toho je možné pri lepení kanalizačného potrubia použiť špeciálne lepidlo. Jeho hlavnou funkciou je odmasťovanie a delaminácia časti potrubia, ktoré sa dá lepiť. Použitie tohto prostriedku výrazne zvyšuje pevnosť spojenia.

3. Použite vatový tampón alebo kefu, pokryte povrch rúr s lepidlom a vložte ich do seba. Ak je pripojenie vykonané správne, malé kvapky lepidla vyčnievajú na povrch.

4. Pripojené potrubia by mali byť roztierané inou vrstvou lepidla. Tento postup zabezpečí, že spoj bude odolnejší a vzduchotesnejší.

Tip: Použitie potrubného lepidla by malo byť charakterizované minimálnym kontaktom lepidla s kyslíkom, pretože nepriaznivo ovplyvňuje jeho kvalitu.

Táto metóda pripojenia má tú výhodu, že potrubie môže byť ďalej využívané takmer okamžite po nanesení lepidla.

Spôsoby pripojenia potrubí z rôznych materiálov

Na pripojenie potrubí z polyvinylchloridu k iným typom potrubia je potrebné použiť špeciálne adaptéry, armatúry alebo tesnenia.

Ponúkame vám, aby ste sa oboznámili s možnosťami pripojenia plastových rúr:

 • Na utesnenie plastového potrubia so zásuvkou na liatinovej rúre je potrebné dvojité tesnenie;
 • na pripojenie zvonku na kovovú rúru s PVC potrubím, postačuje štandardné tesnenie;
 • pomocou spojovacieho potrubia zabezpečuje spojenie plastových rúrok s keramikou;
 • postup spojenia hladkého skleného vlákna s plastovým potrubím vyžaduje spojku a gumovú časť;
 • na pripojenie rúrky zo sklenených vlákien, na ktorej je umiestnená zásuvka, je potrebné použiť gumovú hadicu a kruhový krúžok;
 • pod liatinovými rúrami vytvorte špeciálne konektory.

Potrubné tvarovky: funkcie a technológia

Predtým, než začnete s priamym pripojením kovových rúrok, odporúčame vám zoznámiť sa s výhodami ich použitia:

 • vysoká pevnosť je najdôležitejšou výhodou použitia rúr z ocele, ktoré sú schopné vydržať najvyšší tlak a teplotu;
 • cena - cenovo dostupné, pri porovnaní cien za plastové alebo alternatívne typy rúr a za kov, ich cena je približne rovnaká;
 • trvanie prevádzky oceľových rúr dosahuje pol storočia;
 • pri použití pozinkovaných rúrok prakticky nepodliehajú korózii;
 • udržiava teplotu nad 210 stupňov Celzia;
 • odolné voči mechanickému poškodeniu a ťažkým nákladom.

Existujú dva spôsoby inštalácie kovových rúrok:

Prvá možnosť je založená na použití armatúr a druhá na zváraní alebo lepení potrubí dohromady.

Existuje veľký počet príslušenstva, medzi nimi aj detaily:

Spojenie kovových rúr s armatúrami sa vykonáva závitovým spôsobom. Ak na potrubí chýba, použije sa pre jeho zariadenie špeciálny nástroj alebo sústruh.

 • kov;
 • mosadz;
 • meď;
 • liatina;
 • oceľ;
 • chróm;
 • z nehrdzavejúcej ocele.

Tieto diely umožňujú nielen pripojenie potrubia s ich ďalším odpojením, ale aj spojenie rúrok rôznych veľkostí a tvarov.

Použitie závitových tvaroviek je bežné na potrubiach s priemerom najviac 5 cm.

Použitie zváracej metódy je pomerne časovo náročné, čo si vyžaduje dostupnosť kvalifikovaného zariadenia a špecialistu na jeho realizáciu. Použitie príslušenstva vám umožňuje získať vynikajúcu pevnosť, rýchlejšie a jednoduchšie spojenie.

Vo vzťahu k spôsobu pripojenia armatúry k oceľovej rúre sú rozdelené na časti:

 • zváraný typ;
 • závitový typ;
 • prírubový typ;
 • krimpovací typ.

Prítomnosť hladkého povrchu zvýrazňuje detaily prvého typu. Skrutkový závit sa používa na pripojenie závitových tvaroviek.

Najobľúbenejšie sú krimpovacie alebo závitové typy, pretože zahŕňajú opakované použitie a zjednodušený postup inštalácie.

Pri vedení závitového spoja sa odporúča používať ľanové semienko husté, ktoré je navinuté na povrchu potrubia, zatiaľ čo je pokryté olejovou farbou alebo sušiacim olejom. Výhoda v tejto súvislosti - vysoká kvalita za minimálny poplatok.

Krimpové príslušenstvo zahŕňa objímku, maticu a puzdro. Odporúča sa použiť na plastové alebo kovoplastové rúrky. Ako dočasné spojenie vhodné pre kovové rúry.

Tento typ montáže znamená opakované použitie v každodennom živote. Proces spájania s lisovacou príchytkou je založený na stlačení gumového tesnenia a prítlačného krúžku na povrch rúrky maticou. Preto sa ukáže, že vytvoriť tesné spojenie.

Táto metóda je menej výkonná ako vyššie. Jeho nevýhody zahŕňajú nízku úroveň odolnosti voči mechanickému namáhaniu. Okrem toho je pripojenie netesné a je schopné odovzdať horúcu vodu. Pretože teplota prevádzky gumového prstenca by nemala presiahnuť sto stupňov a pri konštantnom vystavení vysokej teplote sa tiahne a znižuje tesnosť.

Prírubové armatúry sú zvárané a závitové. Pomocou ich rýchlej inštalácie a demontáže potrubia.

Dodatočné utesnenie závitového spojenia

Ak je potrubie zostavené pomocou oddeliteľnej závitovej metódy, potom použitie špeciálnej pásky FUM poskytne dodatočné tesnenie. Odporúča sa použiť pri inštalácii vykurovacích, plynových alebo kanalizačných systémov potrubia.

Teplotný rozsah použitia pásky pre tesnenie sa pohybuje od -40 do +200 stupňov. Fluoroplasty sú základom tohto materiálu. Látky vo svojom zložení sú stabilné pred vystavením účinkom alkalických, kyslých a iných látok s agresívnym účinkom.

Utesnenie závitových spojov vyžaduje použitie pásky, ktorej hrúbka je od 0,07 do 0,1 mm. Jeho povrch by mal byť hladký a pružný.