Krivka pre rúrku je 45 stupňov

Rezanie rúr pod uhlom je typická úloha pri výrobe kovových konštrukcií. Často je potrebné potrubie rezať pod uhlom. Rezané rúry sú zvarené pod daným uhlom so stenami konštrukcií, z nich sú vytvorené dvojdielne kolená.

Pred rezaním s šablónami (šablóny) aplikovanými na rúrku sa nakreslí rezacia čiara. Pre každý priemer a každý uhol zvoleného priemeru je potrebný osobitný jedinečný vzor (šablóna). Navrhovaná tabuľka programu Excel vám umožňuje získať rozmery na vytvorenie šablóny na označenie rúr s akýmkoľvek priemerom, rozrezané na ľubovoľné uhly. Zadajte vonkajší priemer trubice, uhol rezu do žltých buniek stola a okamžite dostanete súradnice a úseky týchto bodov. Presuňte tieto body na paronit alebo lepenku a hladko ich pripojte. Vzor (šablóna) je pripravený.

Šablóny je možné vytlačiť v plnej veľkosti.

Pri výrobe kolena musí byť rezný uhol rovný polovici uhla kolena.

Príklad určenia rezného uhla na výrobu kolena s uhlom 135 stupňov (90 + 45). Nesmie sa zamieňať s ostrým kolenom 45 stupňov! Vzorec: 135/2 = 67,5. Rúru sme prerezali pod uhlom 67,5 stupňov, dostali sme dva kusy rúrky s reznými uhlami 67,5 stupňov, spojili sme ich pozdĺž rezacej línie s odkazom na spoločný generátor, zvaríme a dostaneme koleno (67,5 + 67,5) do 135 stupňov.

V tomto procese som uviedol nasledujúce poznámky. Pri práci s veľkými priemermi bol vzor vytvorený pri jeho obalení okolo potrubia zreteľne kratší, neblokoval celú rúrku, bola medzera 20-30 mm.

Gostovský priemer rúry bol správne špecifikovaný a forma bola kratšia. Podľa môjho názoru je táto chyba spôsobená skutočnosťou, že nie je možné tlakovú formu pevne zatlačiť na rúrku a zväčšiť vonkajší priemer potrubia (hrdza, špina). Treba merať obvod pomocou "opasku" a rozdeliť na π (3.1416). Výsledný priemer je uvedený v tabuľke.

Sledujte demo

Šablóny je možné vytlačiť v plnej veľkosti.

Po úspešnej platbe dostanete ihneď odkaz na stiahnutie pracovného hárka.

Ako vyrezávať rúrku pod uhlom - možnosti značenia pre kruhové a tvarované rúry

Pri inštalácii potrubia je často nutné potrubie odrezať pri určitom sklone. Pri plnení tejto úlohy zohráva veľkú úlohu presnosť. Existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako nakrájať rúrku pod uhlom.

Nesprávny rez potrubia povedie k nemožnosti namontovať štruktúru pôvodne určenej formy. Napríklad, ak plánujete rotáciu systému o 45 stupňov, potom musíte potrubie odstrihnúť o 45 stupňov. Ak chcete vykonať úlohu, potrebujete nástroje na značenie a brúsenie (môže byť nahradené pílou).

Rohový papierový list

Rozloženie listu papiera je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako dokončiť úlohu. Požadovaný štvorcový list. Sťahuje presne diagonálne. Výsledná šablóna pre rezanie rúr musí byť obalená okolo výrobku tak, aby dlhá strana prebiehala rovnobežne s jeho prierezom.

Potom sa na menšej strane vytvorí uhol 45 stupňov. Zostáva označiť líniu rezu stavebnou ceruzkou alebo značkou na hárku papiera.

Odporúča sa zabaliť označovaciu oblasť úzkou páskou tak, aby ste ju neúmyselne vymazali. Táto metóda je vynikajúca pre dlhé, veľké potrubia s výrezom približne v strede produktu.

Spôsob označovania pomocou kontajnera s vodou namiesto kusu

Táto metóda značenia je vhodná pre rúry s malým priemerom, ktoré sa plánujú rezať pod určitým uhlom v blízkosti okraja. Najprv musíte pripraviť hlboký kontajner s vodou. Označuje plánovaný uhol sklonu. Teraz musíte opatrne ponoriť koniec výrobku do kvapaliny, nakloniť ho k štítku a potom ju vytiahnuť.

V dôsledku takýchto akcií sa na ňom objaví jasná čiara kontaktu s vodou, mala by sa to zdôrazniť. Rúrka je rezaná pod uhlom. Táto metóda je najvhodnejšia pre prácu, keď je potrebné viacnásobné označenie.

Používanie počítačového programu

Na zavedenie tohto spôsobu označovania rúr na rezanie potrebujete počítač so špeciálnymi programami. Najprv musíte vytvoriť výkres, ktorý zobrazuje priečne rozmery výrobku, ako aj plánovaný uhol rezu. Potrebujete získať virtuálnu šablónu.

Tlačte ho na tlačiareň. A tu by malo byť zrejmé, že čím väčší je priemer potrubia, tým viac fólií bude potrebných na jeho tlač. Potom musíte starostlivo odstrániť detaily výkresu zo všetkých strán a lepiť, najlepšie je použiť pre túto papierovú pásku. Zostáva pripojiť šablónu k rúre a použiť značku.

Táto metóda riešenia problému je veľmi presná. Všetky potrebné programy je možné prevziať na internete a bezplatne si ich môžu prevziať a používať. Nájdete tu aj krivku na rezanie rúr pod uhlom. Zostáva len pre tlač a rezanie. Ak chcete vykonať rozloženie, kúsok jednoducho obklopuje potrubie.

Ako nakrájať profilovú rúrku pod uhlom

Označenie profilových rúrok sa líši od okrúhleho. Jeho manuálne spustenie môže viesť k významným chybám. Najlepším spôsobom, ako vyriešiť problém, je vytvoriť vzor pre rezanie z rovnakého profilu, ale väčší v priemere.

Bude to trvať malý kúsok profilového potrubia. Na ňom používajte uhlomer 45 stupňov. Pomocou brúsky je teraz potrebné odstrániť časť obrobku pozdĺž vyznačenej čiary. Okraje rezu je potrebné brúsiť, aby sa odstránili chyby. Zostáva jednoducho vložiť do šablóny na rezanie rúr pod uhlom pôvodného produktu. Potom musíte použiť značku pozdĺž čiary väčšieho profilu. A už je na ňom rúrka.

Text opisuje, ako vyrezávať rúrku pod uhlom 45 stupňov. Po dokončení označovania sa odporúča použiť brúsku. S ním môžete urobiť rovnomerný rez. Môže byť nahradený pílou. Výrobok môžete tiež rezať zváraním, ale potrebujete skúsenosti s manipuláciou s nástrojom, inak sa vyskytnú nezrovnalosti. Pozri tiež: "Ako presne rezať potrubie - nástroje a spôsoby rezania."

Teraz nájdete v predajniach hardvéru špeciálne nástroje na rezanie potrubia. Je však jednoduchšie a lacnejšie vytvoriť šablónu sami.

Rezanie rúr pod uhlom: výhody a nevýhody rôznych metód + príklad vykonávania práce

Rúry - rozšírený stavebný materiál. Používajú sa pri inštalácii rôznych systémov. Obvyklá vec pri inštalácii je situácia, keď musí byť potrubie ukotvené pod uhlom. Technológia výroby takýchto diel však nie je dosť obvyklá.

Na vytvorenie podobnej spojovacej konfigurácie je potrebné rezanie rúr pod uhlom. Zvážte, ako sa tieto operácie vykonávajú a aké metódy rezania existujú.

Techniky uhlového strihania rúr

Vzhľadom na metódy práce - rezanie priamo alebo z uhla - by sa mali brať do úvahy rôzne materiály spracovávaných výrobkov. Takže rukávy vyrobené z polypropylénu alebo tenkej medi sú ľahšie a ľahšie rezné ako hrubostenné oceľové rúry.

Výrobky z plastov s malými priemermi sa narežia v pravom uhle pomocou špeciálnych nožníc. Zároveň môžete ovládať uhol bežným uhlom.

Najčastejšou potrebou inštalácie je rezanie vody alebo iných potrubí pod uhlom 45 °. Zistite, aké nástroje môžete použiť na rezanie v tomto a inom uhle.

Papierová forma pre rúry

Ak chcete vykonať relatívne presný strih, môžete použiť nekomplikovanú techniku, kde pravidelný list papiera slúži ako vzor. Napríklad je vhodný na vytváranie papierových papierov A4. Predvýrobok je označený pod štvorcom pravítkom. Veľkosť uhlopriečky štvorca by sa mala rovnať dĺžke obvodu potrubia, ktoré je potrebné odstrihnúť. Prebytočné časti listu sú orezané.

Ďalej nasledujúce činnosti:

 1. Otočte tabuľu diagonálne, vyrovnajte opačné rohy.
 2. Výsledný trojuholník otočte tak, aby čiarka hypotenze bola kolmá na os potrubia.
 3. V tejto polohe obalte povrch rúrky papierom a vyrovnávajte extrémne body hypotenze.
 4. Označte značku rezu značkou pozdĺž čiary ktoréhokoľvek ramena trojuholníka.
 5. Očistite potrubie pozdĺž zamýšľanej čiary.

Týmto spôsobom je celkom výhodné označiť a rezať rúrky v uhle 45 ° v rozmedzí od 32 do 63 mm. Pre väčšie pohodlie sa doporučuje, aby sa značka dostala do hrubého, ale mäkkého papiera. Môžete tiež použiť paronit a podobné materiály.

Programy na výpočet rezných uhlov

Rezacia technika umožňuje získať rôzne uhly rezu. Ale na vytvorenie krivky pre uhly iné ako 45 ° je už potrebné vykonať matematické výpočty a vyrezať vzor z papiera alebo podobných materiálov z vypočítaných údajov. Je pravda, že existujú počítačové programy určené na uloženie kapitána z výpočtov. Vzory pre rezanie potrubia takéto programy vytlačia na tlačiarni.

Jednoduchý výpočtový program vytvorený na základe programu MS Excel umožňuje vypočítať a vytvoriť šablónu pre prakticky akékoľvek hodnoty priemerov rúr a požadovaných uhlov rezu. Všetko, čo používateľ potrebuje, je uviesť zodpovedajúce hodnoty do buniek "Vonkajší priemer" a "Uhol rezu". Podľa týchto parametrov vytvorí kus, ktorý sa dá poslať do tlače.

Nevýhodou programu je to, že nezohľadňuje hrúbku listu kusa, čo vedie k menším nepresnostiam.

Stojan na rezanie rúr

Existuje jednoduchý nástroj, ktorý sa často používa v každodennom živote, hlavne na prácu s drevom. Zavolal - šnúra. Takže toto zariadenie je vhodné na rezanie rúr a z rôznych uhlov. Telo je komerčne dostupné, ale ak si to prajete, môžete to vždy urobiť sami a nastaviť štruktúru na požadovaný priemer rúry:

 1. Vezmite drevenú dosku so šírkou rovnou priemeru rúry, dĺžku 400-500 mm.
 2. Vezmite dve ďalšie dosky rovnakej veľkosti, ale šírka sa zvyšuje o hrúbku prvej dosky.
 3. Z troch dosiek zostavte štruktúru vo forme obrátenej "P", kde je prvá doska inštalovaná ako základňa.
 4. V strednej časti konštrukcie označte obdĺžnik, ktorého dve strany prebiehajú pozdĺž vnútorných okrajov bočných dosiek.
 5. Oddeľte obdĺžnik diagonálnymi prvkami a pozdĺž línií získaných na horných okrajoch bočných dosiek urobte rezy na základňu.

Týmto spôsobom sa vytvorí šablóna pre rezanie pod uhlom 45 °. Pomocou uhlometra však môžete označiť takmer akýkoľvek uhol a urobiť si rezy pod rezom potrubia za určitý uhol. Výhoda mäkkýšov - nástroj je vhodný na opakované použitie. Práca s nástrojom je prípustná pre takú mieru opotrebenia stien štrbín, pokiaľ dokážu zabezpečiť vysokú presnosť rezania. Odporúča sa vytvoriť steny nástroja z materiálu s vyššou pevnosťou ako drevo.

Výhody metódy sú zrejmé - jednoduchosť, jednoduchosť výroby nástroja (miter), nákladová efektívnosť, všestrannosť. Nevýhody práce s touto možnosťou je potreba nastaviť rozmery nádoby na priemer potrubia za predpokladu, že sa vykoná presný rez. To znamená, že pre každú rúrku musíte vytvoriť vlastný nástroj.

Aj pomocou plechovky sa potrubie môže strihať iba pomocou kovovej pílky na opracovanie kovu alebo zberača (na plastové výrobky). Ak chcete pracovať s hrubovrstvými kovovými rúrami pod brúskou, tento nástroj nebude fungovať.

Jednoduché zariadenie na rezanie

Kovové výrobky okrúhlych a obdĺžnikových tvarov, ktoré majú pomerne hrubé steny, sú zvyčajne rezané pod uhlom pomocou jednoduchého elektromechanického nástroja. Rezacím prvkom takéhoto nástroja je rezací kotúč alebo kotúčová píla namontovaná na hriadeli motora. Na druhej strane elektromotor s rezačkou je súčasťou celej plošiny, ktorá zahŕňa pracovnú plochu, kyvadlovú podperu, svorku.

Na inštaláciu potrubia v pravom uhle s následným upevnením sa používa bežná svorka a dva kovové rohy. Jeden roh (krátky) je pripojený k základni otočného mechanizmu - kyvadlo. Druhý roh (dlhý) je vo voľnom stave.

Postup pri kladení a rezaní rúr:

 1. Otočný mechanizmus nastaví požadovaný rezný uhol (napríklad pomocou pravítka a uhlometra).
 2. Zistená poloha je upevnená upínacími skrutkami.
 3. Medzi krátkymi a dlhými rohmi sa položí potrubie a stlačí sa na skrutku.
 4. Napätie sa napája na motor.
 5. Použitím nízkej tlakovej sily na horákový kotúč sa potrubie vyrezá na správnom mieste.

Výhodou tejto techniky je rýchla práca, čistý strih, schopnosť spracovať veľké množstvo rúrok v krátkom čase. Nevýhody: obmedzenia pre domáce použitie, zvýšený hluk, práca len s rúrkami malých a stredných priemerov. Okrem toho sa proces rezania uskutočňuje vo vzdialenosti od miesta inštalácie, čo nie je vždy prijateľné.

Nuance práce s obdĺžnikovou časťou

Na vykonávanie rezania produktov obdĺžnikového prierezu sa odporúča predbežne pripraviť rezy šablóny. Jednoducho sa dajú vyrobiť z kovového rohu, ktorý predbežne označuje rovnaký uhlomer.

Označenie sa môže vykonávať v rôznych uhloch. Pre použitie v šablóne stačí pripevniť ju na pravouhlú trubku na správnom mieste a označiť reznú líniu. Potom použite akýkoľvek vhodný nástroj na rezanie pozdĺž zamýšľanej čiary.

Presné rezacie stroje

Medzi značkovými zariadeniami, ktoré sa môžu používať v každodennom živote na rezanie pod uhlom, môžete venovať pozornosť talianskemu vybaveniu. Pásová píla Mini Cut z firmy "MASS" - malý prístroj s ručnou svorkou, ktorý pracuje nielen s rúrkami, ale aj s uhlmi, prúty, profilovými prvkami.

Zariadenie podporuje nastavenie uhla rezu od 0 do 45 °. Postup sa vykonáva pomocou pásu pásu pri rýchlosti 45 vratných pohybov za minútu. Prístroj je vybavený elektromotorom s výkonom 370 W, ktorý je napájaný z domácej siete. Maximálny prípustný priemer orezanej okrúhlej trubice je 65 mm.

Priemyselné modely (napríklad BSM)

Existujú špeciálne priemyselné stroje na vykonávanie presných rezných operácií pod uhlom. Dobrým príkladom: zariadenia predávané pod značkou "BSM". Výrobcom strojov je nemecká firma Rexinger. Stroje rady BSM sú však určené výhradne na prácu s polypropylénovými rúrkami s dostatočne veľkými priemermi. Spracovanie produktov ako PP, PVC, PE, PVDF je podporované.

Rezacím nástrojom stroja je pásová píla, vďaka ktorej sa rezanie vykonáva v uhloch od 0 do 67,5 °. Presnosť procesu je zabezpečená detektorom laserového rezania. Napriek usporiadaniu zariadenia pre výrobky s veľkými priemermi je možné použiť špeciálnu stôl, pomocou ktorej sú tiež úspešne rezané rúry s malým priemerom (50-200 mm). K dispozícii je široká škála zariadení BSM.

Použitie tepelných metód

Okrem mechanických metód sa často používajú tepelné metódy, kde zváracie alebo rezacie stroje pracujú ako nástroje. Napríklad autogénny rezací horák alebo konvenčný zvárací prístroj (DC / AC). Pomocou takýchto rezacích strojov sú k dispozícii hrubostenné kovové rúry. Je však mimoriadne ťažké získať perfektne hladký a vysokokvalitný rez použitím metódy elektrického zvárania alebo plynového autogenu.

Zvyčajne po tepelnom rezaní sa výrobky podrobia dodatočnému spracovaniu. Riadok rezu je zarovnaný, hodnoty požadovaného uhla sú nastavené. Tento prístup je ekonomicky nevýhodný, pretože je sprevádzaný dodatočnými nákladmi na mechanické spracovanie. Spravidla sa používa tepelná technika rezania v podmienkach priemyselnej výroby. Je pravda, že bývanie a komunálne služby často využívajú túto metódu.

Tepelný rez sa používa aj na prácu s plastovým materiálom. K dispozícii sú zariadenia - tepelné gilotíny. Ostrý tenký kotúč takýchto zariadení sa zahreje na vysokú teplotu, po ktorej sa urobí rez.

Tepelné gilotiny podporujú rezanie pod uhlom a to je ich výhoda. Na prácu s tuhšími materiálmi ako je polyvinylchlorid, drevo, drevotrieska sa však tieto zariadenia nemôžu používať.

Užitočné video k téme

Video zobrazuje výpočty a ukazuje workshop o tom, ako rezať rúrku v uhloch 45 a 90:

Pre každý prípad inštalácie si môžete vybrať najvhodnejšiu a lacnejšiu metódu rezania. Špecifická voľba závisí od materiálu potrubia, jeho priemeru a hrúbky steny. Pomocou jednoduchých metód označovania môžete získať pomerne presný uhol, v ktorom chcete rezať obrobok. Súčasne s prechodom na komplexnú metódu výpočtu je možné rezať v neštandardných uhloch s vysokou presnosťou.

Ako vystrihnúť potrubie na 45 stupňov s vysokou presnosťou doma

Pri práci na inštalácii plynovej alebo vodovodnej siete je často potrebné zmeniť smer vedenia, zatiaľ čo potrubie je odrezané a potom zvárané v pravom uhle. Najčastejšie sa smer mení o 90 stupňov, čo vyvoláva otázku, ako vyrezať rúrku o 45 stupňov, aby sa presne spojilo spoje počas zvárania.

Vyriešiť problém v rohoch orezaného okraja 45 alebo 90 stupňov je možné s vlastnosťami príslušných vedomostí a techník, ktoré pomôžu ušetriť nielen čas, ale aj materiály počas práce. V iných rohoch obratu nie je možné vyriešiť problém s pravítkom a listom papiera - budete musieť zavolať počítačové vybavenie, ktoré vám pomôže.

Obr. 1 Ako rezať potrubie pod uhlom 45 stupňov

45 stupňové rezanie

Zvyčajne na otáčanie rúry o 45 stupňov sa používajú kovania, ohyby s uhlom 45 stupňov rotačného pohybu, vyrobené z rovnakého materiálu ako samotné rúry, ak sú rúrky oceľové, potom sú závitovky zvárané z ocele. Pri HDPE rúrach sa používajú elektrofúzie alebo lakované kolená pri 45 stupňoch (všimnite si, že je takmer nemožné nájsť kompresné tvarovky s takým uhlom rotácie v Rusku).

Ak však stále potrebujete vyrezávať rúrku s kruhovým prierezom z ocele alebo rôznych druhov plastov, budete potrebovať formu na rezanie rúr pod uhlom, ktorého tvar sa vypočíta ručne alebo strojom. Úloha je značne zjednodušená, ak je v uhle štyridsaťpäť stupňov potrebné odrezať kovový profil štvorcového úseku.

Na rýchle rezanie môžete použiť bežný list papiera sklopený diagonálne na označenie povrchu pre budúce rezy. Pri používaní zloženého papiera postupujte nasledovne:

 • stráviť na rovnej ploche profilu v mieste, kde sa vykonáva rez, striktne kolmá čiara;
 • aplikujte na bočnú plochu ostrý koniec k líniu tak, aby horný okraj papierového trojuholníka bol v rovine s hornou stranou kovového profilu.

Obr. 2 Domáca šablóna na rezanie rúr na 45 stupňov

 • nakreslite čiaru ceruzky na boku listu pod uhlom 45 stupňov, po ktorom sa uhol papiera aplikuje na druhú stranu a obklopí ho ceruzkou (je lepšie použiť tenký marker).

Pri rezaní môžete používať brúsku s kotúčom na kov, na začiatku nakreslite tenkú čiaru pozdĺž značky a potom ju postupne prehĺbite, kým sa okraje úplne neoddelia.

Pri práci s brúskou je potrebné brať do úvahy nasledujúci faktor - ak sú hrany úplne odrezané, disk môže byť poškodený ostrým uhlom, čo povedie k jeho poruche a pri absencii ochrany na brúsku aj pri zranení zamestnancov. Preto sa odporúča, aby sa rohové hrany nevyrezali na koniec, ale nechali úzku drážku a potom sa roztrhli, neskôr sa vybrúsili výčnelok.

Vytváranie šablóny na rezanie kovového profilu

Ak potrebujete rezať veľké množstvo rúr, môžete vytvoriť šablónu z kovového profilu s väčším priemerom na papierovej doske spôsobom opísaným vyššie. Uhol sklonu sa kontroluje pomocou uhlometra alebo štvorcového konštrukcie - v tomto prípade sú spojené obidva okraje vyrezaných častí šablóny.

Pri práci na časti, ktorá je nakrájaná na správnom mieste, je šablóna zapnutá a pevne pritlačená, značka sa aplikuje s ostre brúseným strižníkom, keď sa nakreslí obrys šablóny. Časť je rezaná niekoľkými priechodmi s postupným prehĺbením drážky.

Obr. 3 Rezanie kovových profilov s telom

Nástroje na rezanie rúr s vlastnými rukami

Použitie šablóny nie je veľmi výhodné - musíte urobiť rez pozdĺž linky, držať brúsku na váhe, čo vedie k veľkým chybám. Ak máte zváracie zariadenie, môžete vytvoriť jednoduchý blok - vodítka pre brúsny kotúč, ktoré neumožňujú ísť na stranu.

Použite predtým vytvorenú šablónu, na ktorej strane je vyvŕtaná diera a matica je zváraná. Pri práci sa na profil nasadí domáci blok, do matice sa naskrutkuje skrutka a prístroj sa pritláča na povrch profilu. Brúska s kotúčom na kov je rezaná, mierne pritlačuje disk na bočný povrch zariadenia. Je zrejmé, že počas dlhodobej práce sa okraje tkaniny postupne odrezávajú a napriek tomu, že proces prebieha súčasne na všetkých okrajoch, objavia sa v priebehu času niektoré chyby. Preto je lepšie robiť zariadenie z tvrdého kovu odolného voči opotrebovaniu, aby ste zvýšili jeho životnosť a získali presnejší nástroj.

Obr.4 Príklad rezu v uhle 90 stupňov

90 stupňové rezanie

Ak chcete hladko vyrezať kruhové potrubie alebo kovový profil obdĺžnikového prierezu, použije sa list obyčajného papiera. Otočia obrobok tak, aby zodpovedali okraje listu papiera, po ktorom je nalepený na strane s lepiacou páskou alebo lepidlom. Brúska sa vykonáva v blízkosti okraja papierového listu tenkou čiarou, po ktorej sa postupne prehlbuje na dokončenie rezania.

Kovový profil alebo okrúhle potrubie je možné odrezať šablónou a na ne položiť presne vyrezaný prvok s veľkým vnútorným priemerom.

Rámček goliera

Aby sa získali vetvy kovových potrubí vo forme odpalísk, je aplikovaná prstencová vložka, pre ktorú je nevyhnutné rezať okraj kruhového potrubia vedľa steny druhého v pravom uhle. Na implementáciu metódy postupujte nasledovne:

 • odrežte okraje obrobku v pravom uhle v predtým opísanom spôsobe.
 • Na okrúhlej koncovej ploche sú štyri rovnomerné body označené značkou umiestnenou v uhloch 90 a 180 stupňov navzájom.
 • Meria sa veľkosť kruhu, priemer sa delí na 3. Výsledná vzdialenosť sa uloží z dvoch diametrálne umiestnených bodov, po ktorých sú tieto body spojené s dvomi ďalšími hladkými oblúkmi, pričom sa vytvorí čiara s markerom.

Obr.5 Príklad prierezu rúrkovej rúrky

 • Podľa označenia sa brúska brúsi a oddelia sa polkruhové segmenty, po ktorých je časť pripravená na zváranie. S malými nepresnosťami v párovaní môže byť utesnený kladivem a umiestnený na kruhový povrch iného prvku.

Tipy na rezanie rúr pod uhlom kruhovitého prierezu

Kruhové rúry rôznych priemerov sú pri zmene smeru potrubia rozrezané pod uhlom, treba poznamenať, že priamy rez v pravom uhle, na rozdiel od obdĺžnikového prierezu, nepovedie k tesnému spojeniu okrajov. Preto sa používajú špeciálne vzory, v ktorých má značkovacia hrana zakrivený tvar, ktorý umožňuje dosiahnuť vysokú hustotu spoja.

Papierová forma pre rúry

Jeden z bežných spôsobov, ako vytvoriť potrubia s okrúhlym povrchom formy, je metóda, pre ktorú potrebujete lemovaný list papiera, pravítko a ceruzku. Ak chcete získať vzor papiera, postupujte nasledovne:

 1. Na papierový list nakreslite kruh s priemerom rozrezaného potrubia, rozdeľte kruh na 16 rovnakých segmentov, pri každom rozdelení veľkých segmentov na dva rovnaké segmenty.

Obr. 6 Ako vystrihnúť rúrku na 45 stupňov - kus papiera

 1. Obvod sa meria vynásobením jeho priemeru číslom Pi rovným 3,14.Táto veľkosť je umiestnená na oboch stranách osi kruhu v rovnakých segmentoch, z ktorých každý je rozdelený na 8 rovnako veľkých častí.
 2. Vertikálna čiarka je vyvedená z priamych segmentov a vodorovných čiar z bodov nastavených na kružnici.
 3. Miesto ich priesečníkov je spojené hladkou čiarou a v dôsledku toho sa na papier, ktorý sa rozrezáva a prilepí na rezaný povrch, vytvorí vzor. Pri orezávaní je lepšie používať brúsku s kotúčom s malým priemerom - povrch bude zakrivený a pri použití veľkého disku sa zvýši chyba.

Použité nástroje

Existuje niekoľko spôsobov rezania potrubia, na tento účel používajú konštrukčné a priemyselné nástroje na spracovanie kovov. Zo všetkých typov umožňuje len bulharské získavanie zakrivených plôch bez ďalšieho spracovania s najbližším usporiadaním okrajov.

Pre individuálne použitie

Nasledujúci nástroj sa používa na rezanie oceľových rúr v domácnosti:

Ručné rezačky rúr. Nechajte rezať okrúhle diely, aby ste dosiahli hladký rez s pravými uhlami reznými hranami valcov. Existuje niekoľko typov výrobkov tohto typu pozostávajúcich z jednotlivých valčekov alebo ich sérií, ktoré sú namontované na reťazci. V každodennom živote sú takéto pomôcky pomerne zriedkavé a vhodnejšie na profesionálne vykonávanie práce.

Bulharský. Jedná sa o univerzálny nástroj na rezanie všetkých kovových častí s rôznymi uhlami, špeciálne kotúče na kov sa používajú na prácu, ktoré sú počas prevádzky pomerne rýchle utlmené. Vďaka tomu je možné presne rezať zakrivenú čiaru s kotúčom s malým priemerom.

Obr. 7 Jednotlivý nástroj na rezanie rúr

Plynový horák. Rýchly a účinný spôsob rezania kovových povrchov horúcim prúdom plameňa, nevýhody zahŕňajú roztavené hrany, ktoré komplikujú ďalšie zváranie. Je ťažké vyrezať výrobok pomocou plynového horáka s plynovým horákom, ktorý bude horieť a ak bude čiarka nakreslená, bude prakticky neviditeľná v prúde plameňa.

Elektrické frézy. Pre prácu s potrubím malých priemerov je možné použiť kompaktné elektrické rúrky, v zásade sa podobajú bulharskému. Zariadenie sa nazýva valčekom, keď sa práce nainštalujú na rám a zapínajú vodiace valčeky, na jeho povrchu sa vyrezá elektrický prístroj. Hlavný rozdiel rúrkovej rezačky leží v kovovom disku, ktorý má špeciálny trvanlivý povlak na rezanie kovov.

Na priemyselné využitie

V priemysle sa na prepravu kvapalín a plynov používajú potrubia s veľkým priemerom, preto sú stroje na rezanie rúr veľkou hmotnosťou a celkovými rozmermi. K dispozícii sú tiež ručné rezáky rotora a homutný princíp prevádzky. V prvom prípade sa rezacie valčeky otáčajú na okrúhom povrchu s nastaviteľnou rukoväťou, v druhom prípade sa rezanie uskutočňuje pomocou oblúkových dosiek, ktoré sa pri otáčaní postupne posúvajú.

Obr. 8 Priemyselné potrubné frézy

Ako vyrezávať rúrku pod 45 stupňov veľkého priemeru

Odstraňovanie veľkého produktu v životných podmienkach je lepšie pri veľkej mlynčeke alebo plynovom horáku - steny s veľkými priemermi sú zvyčajne silné. Rezanie sa najlepšie vykonáva pomocou segmentov, pričom zostávajú úzke prechody, ktoré sú na konci odstránené.

Ako rozrezať liatinovú rúru

Hlavným rozdielom medzi liatinou a obyčajnou oceľou je vysoká krehkosť a veľká hrúbka steny, presné rezanie musí byť vykonané v nasledujúcom poradí:

 • Označovací uhol je nakreslený pomocou písacieho stroja, pre

podporuje pod detailom priložený drevený štít alebo doska.

 • Vykonajte brúsku plytkým rezaním povrchu okolo obvodu.
 • Ďalej sa drážka niekoľkokrát prehlbuje až do úplného oddelenia obidvoch častí.

Niektoré tipy pre rezanie rúr

Niekedy v domácnosti sa vyžaduje rezanie na spojenie potrubia v rôznych uhloch alebo pozdĺž osi. Hlavným nástrojom na vykonávanie týchto prác sú univerzálne brúsky a kovové disky.

Obr. 9 Pozdĺžne rezanie potrubia

Pozdĺžny rez

Ak chcete kvalitatívne vykonať hladký pozdĺžny rez, môžete použiť jednoduché zariadenie vo forme kovového uhla. Je bezpečne pripevnený na plochý drevený povrch pomocou skrutiek a na ňu je tlačené potrubie s vysokým zaťažením. Uhlová brúska vytvára pozdĺžny rez vrchnej časti potrubia, pričom mierne spočíva disk na povrchu rohu.

Roh možno pripevniť k rúre pomocou svoriek a podobne urobiť rez na hornej stene rohu.

Šikmý rez

Keď sa smer potrubia zmení o uhol väčší ako 90 stupňov, ručné spôsoby vytvárania šablón sa stanú príliš komplikovanými. Použitie špeciálneho programu na výpočet a vytváranie vzoriek v počítači pre akýkoľvek uhol môže pomôcť. Metóda je dobrá, pretože má vysokú presnosť pri vytváraní papierových šablón a je ľahko implementovaná pomocou tlačiarne.

Na získanie kusu papiera sa do programu zadajú potrebné údaje o uhloch ohybu a priemere rúrky, po ktorých sa získa šablóna, ktorá sa vytlačí na tlačiarni v plnej veľkosti. Zostáva len na jej rezanie, prilepte ho na orezaný prvok a označte jeho obrys.

Ďalšie rezanie sa vykonáva pomocou brúsky štandardným spôsobom. Dôležitou výhodou strojových šablón je schopnosť ich rezať v neobmedzených množstvách s rovnakou presnosťou.

Obr. 10 Program na výpočet vzoriek

Pre vysoko kvalitné pripojenie valcových prvkov potrubí je potrebné ich presné rezanie v uhloch 45 a 90 stupňov. Na vykonanie týchto prác sa používajú špeciálne vzory, ktorých tvary kriviek sa vypočítavajú ručne alebo sú konštruované počítačom. Sú vyrezané na papieri a prilepené na povrch rúrky, potom je prvok rezaný pozdĺž obrysu papiera brúskou s malým kotúčom. Tak je možné získať vysoko presný rohový spoj s čo najbližšou hranou.

Ako nakrájať potrubie na 45 stupňov

Pri inštalácii potrubia je často nutné rúrku rezať pod uhlom. Navyše, uhol by mal mať presne taký stupeň, ktorý je potrebný pre dizajn. Pri nesprávnej výrobe uhla nie je možné presne urobiť rozmery potrubia, ktoré by mali vykonávať. Napríklad, potrubie sa počas inštalácie otáča o 45 stupňov, preto potrebujete vedieť, ako odrezať rúrku o 45 stupňov. Na to potrebujeme značkovacie nástroje, brúsky alebo rukoväť na kov.

Značenie s listom papiera

Jednou z najjednoduchších metód je označiť roh listom papiera. Štvorcový plech sklopný striktne diagonálne. Vezmeme si potrubie a zabalíme ho zloženým listom tak, aby okraje uhlopriečok smerovali proti sebe. Takže na menšej strane listu máme uhol 45 stupňov. Prijímame akýkoľvek značkovací nástroj a označíme miesto budúceho rúrkového rezu pozdĺž línií plechu. Môžete použiť úzku pásku, aby ste zabránili náhodnému vymazaniu označenia. Táto metóda označovania je vhodná pre dlhú rúrku s veľkým priemerom a miesto jej časti je niekde v strede.

Použitie nádrže na vodu

Čo robiť, ak máme do činenia s rúrkou malého priemeru, a je nutné potrubie odrezať pod určitým uhlom niekde blízko hrany? Príďte na pomoc hlbokej nádoby naplnenej vodou. Pred začatím práce je potrebné vypočítať uhol sklonu a vyznačiť značku na kontajneri. Potom musíme jemne spustiť okraj potrubia do vody a nakloniť ju smerom k značke na nádobe. Vytiahneme rúrku, označíme priamku dotyku s vodou a odvážne odrežime značením. Táto metóda je dobrá pri označovaní veľkého počtu rúr. Dokončená šablóna z nádrže na vodu urýchli proces našej práce.

Počítačový program, ktorý vám pomôže

Chcel by som tiež zvážiť spôsob označovania pomocou počítačového programu. Je to pomerne zložitá metóda pre tých, ktorí nie sú zvyknutí pracovať s počítačom. Vyžaduje znalosť počítača, dostupnosť softvéru na skenovanie a kreslenie. Začíname pracovať s vykonávaním výkresu s uvedením veľkosti kruhu a sklonu. Vytvárame takzvaný virtuálny vzor.

Potom pomocou tlačiarne vytlačíme obrázok na list papiera. Čím väčší je priemer potrubia, tým viac plachiet bude označených. Nožnice strihajú všetky časti výkresu a pomocou lepiacej pásky ich lepia. Hotová šablóna sa aplikuje na potrubie a na okraj papiera urobíme značkovanie. Táto metóda označovania je považovaná za jednu z najpresnejších. Ak počítač nemá takéto programy, môžete používať internet. Online si môžete stiahnuť šablónu pre značkovanie. Musí byť tiež vytlačené a vyrezané. Hotový kus je obalený okolo potrubia a vykoná značkovanie.

Ak je rúrka profilovaná

A tu máme napríklad profilovú trubicu, nie guľatú. Ručné označenie profilového potrubia môže viesť k veľkým chybám. Najlepším riešením tejto situácie bude šablóna vyrobená z rovnakého profilu s väčším priemerom. Vezmite malú časť profilovej rúrky a pomocou úhlometra uvidíme uhol 45 stupňov. Odstráňte brúsku pri značkovaní a brúsiť okraje, aby sa pri práci nespôsobilo ublíženie. Potom musíme do šablóny vkladať profil menšieho priemeru a po jeho značkovaní ho odrezať.

video

Vďaka tomuto videu sa naučíte, ako rezať potrubie pod uhlom 45 alebo 90 stupňov použitím počítačového programu:

Rezanie rúrky pomocou štyridsaťpäťstupňového zariadenia na rezanie rúr:

Šablóna pre profil rezu pri 45 stupňoch

Ak chcete rýchlo označiť a odstrihnúť profilovú rúrku v pravom uhle, použite pravidelné štvorec, ktorý si môžete zakúpiť v akomkoľvek obchodnom obchode.

V zásade môžete pomocou tohto nástroja označiť obrobok pod uhlom 45 stupňov a priložiť pravítko na štvorec. Avšak v niektorých situáciách (najmä pri veľkom množstve práce) to nie je vždy výhodné. Preto, pre rezanie profilu na 45 stupňov, môžete vytvoriť jednoduchú šablónu.

Hlavné etapy práce

Na výrobu tohto domáceho zariadenia budú potrebné dve malé dĺžky profilového potrubia: 60x60 mm a 40x40 mm. Označte ich štvorcom s pravítkom pod uhlom 45 stupňov a odrežte brúsku.

Ďalej vŕtame do kúskov profilov jednu dieru a obrobíme polovicu - nakoniec máme dve hotové šablóny. V ďalšom štádiu práce bude potrebné zvárať matice, do ktorých sú upínacie skrutky naskrutkované na vŕtané otvory skôr.

Valce vyrobené z oceľovej kruhovej tyče alebo iných dostupných materiálov sú privarené k horným koncom kolíkov. Potom čistia miesta na zváranie pomocou brúsky a domáce šablóny na rezanie profilových rúrok rôznych veľkostí pod uhlom 45 stupňov sú pripravené na prácu.

S touto šablónou môžete nielen označiť, ale aj odstrihnúť profil a stlačiť disk brúska na okraj. Podrobný proces vytvárania týchto zariadení nájdete na webe.

Ako rezať potrubie v 45 stupňoch: odborné poradenstvo

Inštalácia systémov často vyžaduje starostlivú prípravu. Konkrétne sa vyžaduje rezanie potrubia požadovanej veľkosti. Niekedy je nevyhnutné ich orezávať pod uhlom. Uhol by mal byť presný, pretože inak by nebolo možné správne nainštalovať systém. Zváracia linka sa zlomí, čo zníži kvalitu konštrukcie. V tomto článku sa pozrieme na to, ako vyrezať rúru pod 45 stupňov.

Naučiť sa znížiť potrubie o 45 stupňov

Nástroje a materiály

Aby ste mohli znížiť štruktúru pod 45 stupňov, musíte si kúpiť nasledujúce nástroje a materiály:

 • papiera;
 • Tara s vodou;
 • Mel;
 • Konštrukčná páska;
 • Bežná scotchová páska;
 • Cernay;
 • nožnice;
 • PC a program, ktorý vám umožní vytvoriť štruktúry na zametanie;
 • Sústružnícka jednotka;
 • Plameňový nástroj;
 • Nástroj na rezanie konštrukcií;
 • Zvárací nástroj;
 • Pílka na kovové povrchy;
 • Bulharský.

Pracovný výkon

Čo robiť, ak chcete rúru vystrihnúť na 45 stupňov? Najprv potrebujete štvorcový hárok. Skladá sa diagonálne. Potom je do nej umiestnená konštrukcia. Okraje diagonál v tomto prípade by mali byť v kontakte. Na menšej strane listu je jasné, kde je linka umiestnená na 45 stupňov. Je potrebné kresliť s kriedou alebo jadrom.

Čo ak je priemer rúrky malý? Aby ste to urobili, vezmite hlboký kontajner s vodou. Rúra je umiestnená pod požadovaným sklonom (vypočíta sa pred začiatkom práce). Riadok na hranici suchého dielu štruktúry nám umožňuje pochopiť, kde sa má konštrukcia krátiť na 45 stupňov. Riadok, ako v prvom prípade, by mal byť kreslený kriedou alebo jadrom.

Na tieto účely môžete použiť aj maskovaciu pásku. Je lepšie, ak je úzky. Metóda je dobrá v prípadoch, keď je dizajn veľký a musí byť rozdelený uprostred. Maskovacia páska sa aplikuje pod potrebným sklonom. Ak bola vložená nesprávne, môže byť ľahko opätovne prilepená. Pre kvalitu práce sa odporúča lepiť pásku na rúrku v 2-3 vrstvách.

Môžete skúsiť zložitejšiu metódu, ktorá zaručí najpresnejšie výsledky. Bude vyžadovať počítač a inštalovaný program na vykonávanie skenov alebo výkresov. Začíname s kresbou. Šablóna označuje rozmery obvodu štruktúry a sklonu. Skenovanie sa môže vykonať bez špeciálneho programu pomocou OST 38-43-81. Potom sa na tlačiarni vytlačí šablóna. Počet listov použitých v tomto prípade sa určuje na základe potreby. Výkres je vyrezaný a nalepený. Potom sa prinesie do konštrukcie a medzery pre rez sú kreslené pozdĺž línií.

Po vytiahnutí čiar podľa niektorého z vyššie uvedených postupov je možné potrubie odstrihnúť na 45 stupňov. Pre tento účel sa odporúča použiť otáčací nástroj. Umožňuje vám hladký a presný strih. Ak sa používajú nástroje na plynové plameňovanie alebo zváranie, skúsenosti sa vyžadujú pre kvalitnú prácu. V opačnom prípade bude rozrezanie nerovnomerné. Ak sa práca vykonáva s veľkým počtom vzorov, je lepšie použiť brúsku alebo nástroje na rezanie potrubia. Ak nemáte žiadne profesionálne nástroje, môžete použiť kovovú pílku na kovové povrchy.

Pred odrezaním rúry na 45 stupňov odporúčame zobraziť užitočné informačné materiály: fotky a videá.

Ako a čo rozdeliť potrubie

Rúry sú najbežnejším typom valcovaného kovu a plastu. Používajú sa na prepravu veľkého množstva plynov a kvapalín. Pri rastlinách, ktoré sa vyrábali, bola určitá dĺžka. Pri montáži do potrubia, vykurovacieho, vodovodného alebo kanalizačného systému je nutné ich narezať na požadovanú dĺžku. Rúry sú rezané rovnomerne a so skosením. K tomu použite mnoho spôsobov rezania a rôznych zariadení.

Ako rezať potrubie

Použité nástroje

Jednoduchá operácia na prvý pohľad - v praxi rozrezávanie rúr odhaľuje mnoho nuans a nástrah. Nie je tak jednoduché rezať rúrky rovno:

 • Tenkostenné.
 • Veľký priemer.
 • So skosením.

Je veľmi dôležité vybrať si vhodný spôsob rezania a špeciálne vybavenie pre každý konkrétny prípad. Je rozdelená na individuálne, domáce a priemyselné.

Pre individuálne použitie

Používa sa v domácnostiach, súkromných stavbách a malých podnikoch. Riešenie malých a stredných priemerov (do 250 mm) používaných v systémoch

 • Napájanie vodou.
 • Kúrenie.
 • Kanalizácie.
 • Ventilácia.

Medzi tieto nástroje patrí:

 • Frézy. Používajú sa na hladké rezanie polymérovej trubky až do 75 mm. Pre rovnomerný a čistý rez majú prevodový mechanizmus. Spočiatku je obrobok upnutý svorkou, ktorá ho bezpečne zaisťuje a bráni tomu, aby sa pohyboval ďalej od rezacieho vedenia.
 • Disková fréza. Vhodné pre vetracie a kanalizačné polymérové ​​rúry s priemerom do 200 mm. Čepel nie je ostrý, ale vo forme kotúča, ktorý sa otáča na povrchu obrobku. Rez sa vykonáva niekoľko otočení. Nie je vhodný na valcovanie kovov, pretože môže rozdrviť tenkú kovovú vložku.
 • Gilotína. Plochý šikmý nôž sa pohybuje vo vedení a umožňuje presne rezať požadovanú dĺžku v jednom priechode. K dispozícii ako elektrický pohon, poskytujúci vyššiu produktivitu a manuál.
 • Pílka na kov. Klasický nástroj na obrábanie kovov umožňuje rezať prípravok, ktorý je presne upnutý. Pri použití je dôležité poháňať pílu plynule, s konštantným úsilím a bez narušenia. Otrasy po práci s pilou by mala byť podaná so súbormi.
 • Uhlová brúska, uhlová brúska. V každodennom živote sa hovorí "brúska". Tento univerzálny nástroj sa dá použiť s akýmikoľvek materiálmi a priemermi. Na orezanie rúrkovej brúsky použite špeciálne brúsne rezné kotúče.
 • Elektrické sklápačky. Nástroj, ktorý je veľmi obľúbený medzi domácimi remeselníkmi, môže rezať rúrky, ale kvôli flexibilnej čepeli smerom k presnosti máte len sen
 • Vratná píla. Nástroj ešte nebol rozšírený medzi ruských majstrov. Nastaviteľné zvýrazňovacie píly a jeho silná čepeľ vám umožňuje odrezať prenájom, a to aj podľa váhy a blízko steny.

Ako presne rezať potrubie

Ak chcete rezať nástroj z bežného účelu, je hladký, mali by ste použiť špeciálne nástroje na upevnenie obrobku. Môžu to byť šablóny, spojky alebo spojky. Okrem toho je veľmi dôležité správne označiť budúci rez a počas práce sa uistite, že rezacia linka nezmizne.

Na priemyselné využitie

Takéto zariadenie sa používa vo výrobe, kde je veľký objem práce, alebo je potrebné odstrihnúť rúry veľkého priemeru. Ak chcete presne vystrihnúť, použite:

 • Sústruh. Je vhodný na vysoko presné rezanie obrobkov, skosenie, realizáciu ríms, prechodov priemerov a iné tvarové úpravy. Umožňuje sústruženie a rezanie závitov, vnútorné i vonkajšie. Dĺžka časti je obmedzená odchodom hlavy stroja. Priemer - odchod skľučovadiel.
 • Pásové stroje. Používajú sa na rezanie potrubia s veľkým priemerom bez toho, aby ste ho vybrali z výkopu alebo zberného miesta. Práca na deformovaných výrobkoch.
 • Stroje na rezanie kotúčov. Vysoko automatizovaná inštalácia s kyvadlovou pílou a mechanizmom podávania obrobku. Často súčasťou výrobnej linky, ktorá sa používa na vysokovýkonné rezanie valcované na rovnaké kusy.
 • Manuálne inštalácie diskov. Mobilné zariadenie sa používa na rezanie nájomného bytu na mieste. Vybavený multifunkčnou svorkou, ktorá umožňuje bezpečne fixovať výrobky rôznych priemerov a odstrániť ich bez poškodenia okrajov. Rotačná pracovná plocha vám umožňuje presne rezať v ľubovoľnom uhle. Najpokročilejšie modely sú vybavené orbitálnym zváracím systémom. To umožňuje nielen odpojenie, ale aj pripojenie segmentov.

CNC rúrkový rezací stroj

Rezacia technika

Objem a zložitosť práce, ktorú má vykonávať domáce remeselník, spravidla nevyžaduje použitie vysoko výkonných a nákladných zariadení na úrovni výroby. Pri výrobe rámu skleníka je možné potrubie úplne orezávať pomocou brúsky alebo tradičnej ručnej píly.

Každý typ rezu má svoje vlastné nuansy a niektoré vyžadujú špeciálne vylepšenia.

Pravý uhol

Presnosť strihu je z veľkej časti určená kvalitou značkovania. Kvalifikovaní remeselníci vám odporúčajú, aby ste označovali rezacie línie nie s ceruzkou, ale s maskovacou páskou pri dodržaní nasledujúcej postupnosti:

 • Odložte požadovanú veľkosť a vložte malú značku značkou alebo ceruzkou.
 • Opatrne prilepte na značku časť lepidla v kruhu. Okraje papiera by sa mali zblížiť bez šmyku. Toto je znak, že papier je správne nalepený. Ak sa okraje nespájajú, musíte lepiť pásku.
 • Bezpečne fixujte obrobok, aby ste počas práce zabránili jeho pohybu a prekos. Na upevnenie na použitie zveráka upínače.
 • Rezaný (menší) kus obrobku by mal byť ponechaný na váhu tak, aby nezašiel břit alebo disk.
 • Rez sa začína zhora.
 • Kotúč brúska (alebo pílový kotúč) sa vedie presne pozdĺž okraja maskovacej pásky bez toho, aby sa odchýlil od strany.

To vám umožní presne znížiť požadovanú dĺžku.

Ak je priemer veľký, označenie sa vykoná rovnakým spôsobom, ale je rozrezané na kusy v sektoroch 30-60 °. Po rezaní ďalšieho sektora sa upevňovacie prvky uvoľnia a otáčajú potrubím. Potom ich znova opravia a pokračujú v ich odstraňovaní z miesta, kde skončil predchádzajúci sektor. Aby ste sa presne dostali, venujte osobitnú pozornosť začiatku rezu, vyhýbajte sa krokom a škrabancom.

Šikmý rez 45 °

Rezanie konca rúry presne na 45 ° je možné bez použitia zložitých nástrojov. Stačí stačiť použiť zámočníctvo. Bude potrebné vykonať nasledujúce kroky:

 • Vyrežte list papiera v tvare štvorca.
 • Sklopiť diagonálne. Naučte obdĺžnikový trojuholník rovnoramenného tvaru.
 • Zalepte prázdnu fóliu tak, že noha trojuholníka je kolmá k osi a hypotenusa tvorí vzostupnú špirálu.
 • Zabezpečte list papierovou páskou.
 • Upevnite obrobok a vyrežte pozdĺž šikmého okraja plechu. Získajte pod 45 °.

Šikmé rezanie rúr

Existuje ďalšia populárna metóda. Koniec obrobku je ponorený do nádoby s kvapalinou v požadovanom uhle. Je potrebné odrezať na okraji vlhkých a suchých priestorov.

Ak sa vyžaduje, aby ste nerezali kolmo, je lepšie použiť starý tesársky nástroj - blok.

Ide o šablónu v tvare písmena U, na bočných stenách ktorých už boli vytvorené štrbiny v určených uhloch. Potrubie je stlačené na stenu mäkkýšov ďaleko od kapitána a stlačené tam rukou alebo ručnou svorkou. Čepeľ ručnej píly je zasunutá do zodpovedajúcich drážok a rezaná. Ak je to potrebné, rez v inom uhle, môžete vykonať ďalšie rezy v stenách krabice pokosov.

Tipy na rezanie rúr pod uhlom

Neexistujúce kolmé spôsoby rezania závisia od spracovávaného materiálu. Niektoré techniky sú vhodné pre plasty alebo tenké medené plasty a ľahké spracovanie. Silná oceľ si bude vyžadovať vážnejší prístup.

Ako rezať rúrku v uhle 45 stupňov

Plastové rúrky malých priemerov je možné rezať špeciálnymi nožnicami.

Oceľové rúry je možné rezať brúskou, ale je lepšie použiť presnejší nástroj - pásovú pílu s rotačným stolom vybaveným svorkami. Je tiež vhodný stolový disk.

Pri použití nástroja na všeobecné použitie budete určite musieť použiť jedno alebo iné nástroje.

Ako rezať rúrku v uhle 45 stupňov

Programy výpočtu uhla rezu

Vzor rezu pri 45 ° sa dá dosiahnuť preložením štvorcového listu na polovicu. Na vytvorenie vzoru na iných úkosoch sa budú vyžadovať viac či menej komplikované trigonometrické výpočty. Pre tých, ktorí úspešne opustili sines a cosines na strednej škole a nebude si pamätať vzorce, existuje veľa programov na internete na výpočet vzorov v ľubovoľnom uhla. Program vykoná výpočet pre užívateľom definovaný priemer a uhol rezu a vytvorí obraz kusa, ktorý by mal byť vytlačený na vašej tlačiarni.

Dôležité: v nastaveniach tlače zvoľte možnosť "full size" a zakážte zmenu veľkosti obrázka.

Papierová forma pre rúry

Ak chcete presne odstrihnúť na 45 °, môžete si sami urobiť kus papiera. Ak to chcete urobiť:

 • Zmerajte alebo vypočítajte vonkajší obvod.
 • Z rohu listu papiera formátu A4 nakreslite čiaru v uhle 45 °. Ak nie je žiadny uhlomer, takáto línia sa dá dosiahnuť sklopením hrany listu susediacim s uhlom.
 • Na to odložiť dĺžku kruhu.
 • Toto bude hypotenúza. Vyplňte pravý trojuholník. Jedna strana bude okrajom papiera, druhá by mala byť znížená kolmo na druhý okraj odloženého bodu.
 • Vyrežte výsledný trojuholník - to bude šablóna pre rezanie rúr pod uhlom 45 °.

Papierová forma pre rúry

Mala by byť obalená okolo obrobku a zarovnávať konce hypotenze. Pozdĺž línie nohy a prejsť rez. Linka by mala byť označená značkou alebo papierovou páskou. Ďalej pozdĺž vyznačenej čiary bude možné rezať kus s požadovaným skosením.

Metóda je vhodná pre rúry s priemerom 63 milimetrov.

Stojan na rezanie rúr

Tesári už dlho používajú nekomplikované, ale veľmi užitočné zariadenie na odrezanie pod uhlom presne na koncoch tyčí, obdĺžnikové, guľaté a tvarované. Tesárske práce sú vhodné na rezanie plastových alebo nerudných kovových rúr.

Môžete použiť ready-made, ale môžete vytvoriť blok s vlastnými rukami. Jeho výhodou je, že môže byť vyrobená presne podľa veľkosti rúry. Pre výrobu bude vyžadovať:

 • Rozstrihnite dosku s dĺžkou 40-50 cm a šírkou rovnou priemeru rúry.
 • Vyrežte dve dosky rovnakej dĺžky, ale širšie o hrúbku prvej dosky.
 • Zostavte dosky na skrutky a pripevnite ich na základňu tak, aby sa získal žľab v tvare U.
 • V strede vyznačte a urobte vertikálne rezy bočných dosiek so základňou tak, aby priamka v nich tvorila uhly 90, 60, 45 a 30 ° s pozdĺžnou osou konštrukcie.
 • V prípade potreby urobte rezy v rôznych uhloch.

Je lepšie robiť bočné steny dreva odolnejšími druhmi - predĺženie životnosti zariadení.

Také stuslo nielenže určuje a pomáha udržiavať presnú čiary rezu a presne rezu. Slúži tiež ako prostriedok na upevnenie potrubia. Stačí stačiť rúru rukou spolu s trúbkou. Pre každý priemer bude potrebné urobiť samostatné zachytenie.

Počas prevádzky sú otvory na bočných stenách tiež opotrebované. Je potrebné zaistiť, aby sa lopatka ručnej píly dostala do nich s minimálnou vôľou. V prípade opotrebenia môžete odstrihnúť nové štrbiny paralelne so starým, aspoň 3 cm od nich alebo vymeniť bočné steny.

Takéto sudy majú nasledujúce výhody:

 • jednoduchosť zariadenia a produkcie
 • nízke náklady
 • schopnosť vyrábať zariadenia pre akýkoľvek priemer a uhol

Stojan na rezanie rúr

 • nevýhodné pre prácu s veľkými priemermi a hrúbkou steny
 • väzba každého pripevnenia na svoj priemer
 • len kompatibilné s pila

Jednoduché zariadenie na rezanie

Univerzálny odnímateľný stroj s kyvadlovou pílou s kyvadlom je vynikajúci na to, aby presne odrezal v uhle hrubostenné rúry veľkého priemeru, obojstranné a obdĺžnikové v priereze. Takéto zariadenia pracujú na oblasti obstarávania malých výrobných zariadení a na stavbách, kde je potrebné presne vyrezať veľké množstvo výstuže.

Kotúčová píla spolu s elektromotorom je upevnená na kyvadlovej páke a môže byť vedená s veľkou presnosťou do pracovného priestoru a potom vedie rez do rovnakej roviny.

Pokročilé zariadenia sú vybavené pántovou páčkou, ktorá umožňuje zmeniť smer rezu. V modeloch spodného a stredného cenového segmentu sa orientácia reznej linky uskutočňuje na úkor otočného taniera vybaveného svorkami na spoľahlivé upevnenie obrobku. Okrem toho sa stôl môže nakloniť na stranu na 45 °. Rotačný stôl a zdvíhací mechanizmus sú vybavené úhlomery, ktoré umožňujú nastaviť uhol s presnosťou stupňa.

Pre spoľahlivé upevnenie rúrky pod daným uhlom sa používa svorka a dva oceľové uhly s bočnou stranou blízko priemeru rúry. Krátky roh je upevnený na pracovnej ploche pomocou štandardných závitových svoriek. Proces upevňovania a strihania:

 • Nastavte otočný tanier na požadovaný rezný uhol a pripevnite ho.
 • Umiestnite rúrku medzi rohy a utiahnite ju ručnou svorkou tak, aby označená rezná línia zostala voľná.
 • Spustite motor.
 • Po sérii otáčok hladko priveďte disk na kovový povrch a rovnomerne narežte obrobok. Na začiatku a konci rezu, keď je prierez rezaného kovu na svojom maxime, nie je potrebné vyvinúť veľké úsilie na rukoväť kyvadla.

Hlavné výhody tejto metódy:

 • vysoký výkon, vrátane hrubých stien
 • hladký a hladký rez, ktorý vyžaduje minimálne odstránenie a jemné ladenie so súborom
 • nie je potrebné budovať vzory.

Recepcia a nevýhody sú zvláštne:

 • použiteľnosť pre malé a stredné priemery
 • vysoké náklady na stroj
 • nízka mobilita
 • vysokú spotrebu energie a hluk

Nuance práce s obdĺžnikovou časťou

Ak chcete pravidelne rezať obdĺžnikový profil, odborníci odporúčajú prípravu šablón vopred. Najjednoduchším spôsobom je vytvoriť šablóny z oceľového rohu dostatočnej veľkosti, označenej pod požadovaným skosením. To značne šetrí čas značenia veľkým objemom podobných kusov.

Roh je položený na profilovej rúrke na bočnej strane a na skosenej strane označuje reznú líniu značkovačom alebo strižníkom. Odporúča sa to opakovať s papierovou páskou.

Ďalšie dostupné nástroje by mali prerezávať profil presne pozdĺž línie.

Presné rezacie stroje

Pásové píly sa vyznačujú vysokou stabilitou roviny pohybu čepele a presnosťou rezu. Sú tiež široko používané v oblasti obstarávania malých a stredných priemyselných odvetví. Vyznačujú sa všestrannosťou, spoľahlivosťou a vysokým výkonom.

Pre súkromné ​​použitie MASS z Talianska ponúka kompaktnú pásovú jednotku. Je vybavený ručným upínacím zariadením a môže rovnomerne rezať potrubia s priemerom 65 mm, rovnako ako valcovaný akýkoľvek profil rovnakej hrúbky.

Otáčacie zariadenie umožňuje nastaviť ľubovoľný smer rezu od 0 do 45 °. Frekvencia pohybu rezacieho noža - až 45 úderov za minútu. Ekonomický motor s výkonom 370 wattov umožňuje používať bežnú domácu elektrickú rozvodnú sieť 220V.

Použitie tepelných metód

Okrem mechanických, skôr široko používaných a tepelných metód rezania rúr. Tu nástrojom je rezačka plynu (propán alebo acetylén) alebo zariadenie na zváranie elektrickým oblúkom. Aj tie najhrubšie rúry s veľkým priemerom podliehajú rezaniu plynov. Dostatočne vysoký a výkon. Navyše len tieto metódy poskytujú výnimočnú mobilitu - môžete vyrezať rúrku v zákopu, suteréne - v miestach, kde vysoko výkonný stacionárny stroj jednoducho nie je ťahaný ani pripojený.

Treba poznamenať, že tepelné metódy neumožňujú dosiahnuť vysokú presnosť a dokonca ani rezanie nie je vždy možné. V mnohých aplikáciách, ako je napríklad rýchla oprava vykurovacieho potrubia alebo hlavného potrubia, sa to nevyžaduje. Po rezaní tepelnou metódou sa výsledné okraje musia ďalej spracovávať mechanickými nástrojmi, vyrovnať reznú líniu a priviesť kužele k návrhovým hodnotám.

Rezanie plazmou

Metóda tepelného rezania sa používa aj pri práci s valcovanými výrobkami z polymérnych rúr. V tepelných gilotinách sa rez uskutočňuje zahriatym až vysokoteplotným šikmým tenkým rezným nástrojom, ktorý sa zasúva do vodiacich líšt.

Zariadenia môžu byť tiež rezané pod uhlom a veľmi rovnomerne, ale sú vhodné na prácu len s mäkkými materiálmi s nízkou teplotou topenia.

Ako presne rezať profilové potrubie

Pri značkovaní sa odporúča používať štvorcový nástroj. Požadovaná veľkosť je označená na prvej strane, štítok je pripevnený k štítku a je vyznačená značka. Potom bez odstránenia štvorca z uhla medzi plochami, hladko otočte na druhú, položte značkovú čiaru, znova ju otočte a označte tretí okraj. Ak sa na poslednom čele riadku zhromaždili, značka sa vykonala správne.

Teraz môžete opracovať obrobok a odstrihnúť požadovanú dĺžku brúsky alebo pilovej píly.

Ako presne rezať potrubie

Rezanie rúr veľkého priemeru

Ak sa vyžaduje strihanie potrubia s veľkým priemerom rovnomerne, pri kanalizácii alebo pri vstupe na miesto, použite nasledujúce nástroje:

 • Uhlová brúska. Cenovo dostupný, ale nie veľmi bezpečný spôsob. Vyžaduje špecifickú zručnosť. Používajte osobné ochranné prostriedky.
 • Válcovačka Je to celkom zložitá jednotka, špeciálne navrhnutá pre takúto prácu. Je namontovaný na potrubí a zakrýva ho vonku. Lisovacia sila rezných valcov je regulovaná mechanikou alebo automatizáciou. Pre každý priemer si vyžaduje vlastné zariadenie.
 • Rezanie horáka Najčastejšie používaná metóda. Táto metóda je úplne bezpečná s dostatočnou kvalifikáciou zvárača plynu a dodržiavaním preventívnych pravidiel. Vyžaduje rezačky plynu, acetylénové alebo propánové fľaše.

Ako rozrezať liatinovú rúru

Liatina ako materiál má svoje vlastné špecifiká a líši sa od zliatin ocele v mnohých fyzikálno-mechanických vlastnostiach. Pri vysokej pevnosti je liatina veľmi krehkým materiálom.

Liatinová rúra je rozložená rovnako ako oceľová rúra. Pred začatím práce by ste mali položiť drevené bloky na podperu. Uhlová brúska s rezacím kotúčom musí vytvoriť plytký rez okolo celého obvodu. Ďalej na dláto zasunutý do zárezu, musíte udeliť veľkú silu. Produkt bude rovnomerne rozdelený pozdĺž línií súborov.

Rúrka na rezanie železa

Ak nie je k dispozícii uhlová brúska, budete musieť urobiť prstencovú pílu s kovovou pílou.

Ako odstrániť

Často, ale niekedy je potrebné, aby ste potrubie potiahli. Postupujte nasledovne:

 • Opatrne označte reznú líniu. Použite rezací niť, marker alebo maskovaciu pásku.
 • Upevnite potrubie spolu s rúrou, aby ste poskytli oporu ramena pozdĺž celej reznej línie.
 • Pomaly, pomaly pohybujte disk LBD pozdĺž línie rezu a držte podperu ramena, urobte rez. Mali by ste neustále sledovať hĺbku ponorenia disku na rez, aby ste neprerezali opačnú stenu.

Ako rezať tenkostenné rúry

Pri práci s tenkostennou oceľou existuje vysoké riziko drvenia okrajov rezu. Aby ste tomu zabránili, použite vyplňovací profil zvnútra:

 • pri práci s pílou, vložte guľatú drevenú tyč vhodného priemeru
 • počas práce LBM sa piesok naleje do vnútra, narazí a utesní.

Ako nakrájať tenkú rúrku

To vám umožní zachovať pôvodný tvar rúrky a hladko rezať požadovanú dĺžku.

Ak nájdete chybu, vyberte textový fragment a stlačte Ctrl + Enter.