Výpočet objemu

Pomocou kalkulačky môžete zistiť nielen objem studne, ale aj náklady na všetky práce. Aby ste to dosiahli, musíte zachovať predpokladanú veľkosť a kalkulačka automaticky zobrazí výsledok. Samozrejme, výpočty sa môžu robiť nezávisle pomocou vzorcov, ale to bude trvať určitý čas.

Ako viete, na výpočet objemu je potrebné znásobiť, dĺžku, šírku a výšku, resp. Vzorec sa používa:
Objem = L * W * H
Ak potrebujete poznať objem formulára vo forme valca, budete musieť použiť vzorec:

Napríklad je potrebné nájsť objem studne, kde:
Priemer - 1,5 m;
Hĺbka - 10 metrov.
Tešíme sa na polomer, na čo sme priemer rozdelili o 2, polomer bude 0,75 m (1,5 / 2).
Ďalej pomocou vzorca použite výpočty:
(3.14) * 0.75 ² * 10 = (3.14) * 0.5625 * 10 = 17.66 Z toho vyplýva, že objem jamky bude rovný 17,66 m³.

Hmotnosť a objem betónových krúžkov

Ak chcete poznať hmotnosť betónových krúžkov - pozrite sa na stôl. V ňom nájdete nielen potrebné informácie, ale aj možnosť vypočítať celkovú hmotnosť betónových krúžkov podľa vašej špecifikácie. Zadajte požadovaný počet priechodov a oproti číslu uvidíte konečnú hmotnosť.

V tabuľke nájdete aj objem betónových krúžkov. Objemom sa rozumie množstvo betónu vynaložené na výrobu. Ak chcete zistiť objem kvapaliny, ktorá sa môže hodiť dovnútra, použite vzorec na výpočet. Objem = 3,14 * polomer štvorca * výška studne. (3,14 * R * R * h).

Tabuľková kalkulačka hmotnosti a objemu železobetónových krúžkov

Všetky rozmery v tabuľke sú v milimetroch. Graf použite na výpočet celkovej hmotnosti a celkového objemu krúžkov betónových studní. Služba bude užitočná a vhodná pre ľudí, ktorých aktivity súvisia s výstavbou alebo prípravou príslušnej dokumentácie. Zadajte požadované množstvo pre každý produkt - a výsledok bude okamžite vypočítaný

Železobetónové studne

Hlavným účelom železobetónových vrtov sú prvky zakrytých konštrukcií, ktoré sú prevádzkované nad alebo pod hladinou podzemnej vody v neagresívnom alebo mierne agresívnom prostredí. Betónové studne sa používajú v priemyselnej, obytnej a cestnej výstavbe, na organizáciu inžinierskych a tepelných sietí, kanalizačných potrubí.

Železobetónové jamky alebo prvky studní sú typické betónové výrobky vyrábané spoločnosťou GC "BLOCK" v prísnom súlade s normou GOST 8020-90. Ako materiál jamiek sa použil ťažký železobetón.

Železobetónové prefabrikované studne - to sú špeciálne prvky zakrytých konštrukcií, ktoré sa používajú na výstavbu rôznych druhov komunikácií: kanalizácie, vody, plynovodov a šácht. V závislosti od rozsahu prevádzky pre konštrukciu prefabrikovaných studní pomocou železobetónových krúžkov rôznych priemerov.

Železobetónové jamky sú vertikálne duté konštrukcie pozostávajúce zo zosilnených stenových krúžkov, dna a veka, na ktorých je poklop inštalovaný. Zvyčajne sú studne ponorené takmer alebo úplne do zeme a sú umiestnené nad alebo pod hladinou podzemnej vody v neagresívnom a mierne agresívnom prostredí.

Účelom sú železobetónové studne rozdelené do niekoľkých typov:


 • Voda. Sú to prvky vodovodnej siete, tepla a vody a sú určené na inštaláciu ventilov (tzv. Uzatváracie ventily) na reguláciu prietoku rôznych kvapalín, požiarnych hydrantov, meracích zariadení atď.;
 • Kanalizácia (drenáž, úprava). Určené na vytváranie kanalizačných systémov na zákrutách, na miestach potrubných kvapiek atď. Slúžia na boj proti podzemnej vode, ktorá ničí základ;
 • Plynovody. Slúži ako prvky plynovodov.

Pokiaľ ide o funkčnosť, jamky sú rozdelené do niekoľkých typov:


 • Kontroly - slúžia na monitorovanie práce celého systému;
 • Diferenciál - potrebný v miestach so silnými potrubnými kvapkami, keď sa kvôli zvláštnostiam krajiny zmenší sieť alebo pokles hladiny siete. Používa sa pri kombinovaní potrubí rôznych hĺbok do jednej siete;
 • Rotary. Tieto jamky sa používajú na miestach, kde sú potrubia otočené, aby sa predišlo zablokovaniu. Tiež sa často používa ako výhľad;
 • Filtre (filtračné) studne - potrebné na čistenie odpadových vôd. Inštalované nad úrovňou podzemnej vody;
 • Úspor. Používajú sa na akumuláciu odpadových vôd a zvyčajne sa inštalujú v najnižšom bode miesta, aby sa zabezpečil optimálny uhol sklonu kanalizačnej rúry.

Výhody použitia železobetónu ako materiálu na výrobu studní:


 1. Trvanlivosť výrobkov. Železobetón umožňuje jamkám odolávať zaťaženiu, ktoré sa vyskytuje v dôsledku tlaku pôdy, a jeho hustá štruktúra nie je vystavená rozmazaniu v podzemnej vode;
 2. Betónové jamy sú použiteľné vo väčšine pôd;
 3. Hladký povrch betónových vrtov neumožňuje, aby sa nečistoty držali na stenách a vytvárali upchávky. Navyše, betón je dokonale očistený a špeciálne vybavenie a kvalifikovaní špecialisti nie sú potrebné na čistenie;
 4. Neobmedzená životnosť. Betónové výrobky sú známe svojou trvanlivosťou aj vtedy, keď sa používajú v agresívnom prostredí a na miestach s pomerne vysokou vlhkosťou.
 5. Jednoduchosť a jednoduchosť inštalácie a opravy. Prvky studne sú ľahko namontované na seba. Preto oprava nevyžaduje úplnú výmenu konštrukcie - jednoducho vymeňte alebo opravte opotrebovaný prvok;
 6. Inertnosť betónu - nemá žiadny vplyv na kvalitu vody.

Zostavené železobetónové jamky pozostávajú z niekoľkých prvkov: stenové krúžky, dna, kryty a poklopy. Cestná výstavba zahŕňa použitie v niektorých prípadoch studní vybavených podlahovými doskami. Prítomnosť určitých prvkov v konštrukcii závisí od účelu prefabrikovaného vrtu. Z technického hľadiska sú tieto prvky rozdelené:


 • Betónové krúžky. Sú cez tenkostenné duté valcové prvky, ktoré slúžia priamo na vytvorenie a pokládku studne;
 • Kryty studní alebo, ako sa tiež nazývajú podlahové dosky. Tieto dosky poskytujú nielen ochranu vody pred znečistením, ale aj zabránenie nebezpečenstvu, že osoba padne do studne. Majú vo svojom dizajne špeciálny otvor na inštaláciu poklopu;
 • Dosky spodné (spodné). Monolitické železobetónové dosky, ktoré slúžia ako dno a vykonávajú funkciu hydroizolačných vrtov;
 • Podporné krúžky. Sú to ďalšie prvky, ktoré sú určené pre neštandardné výškové konštrukcie pre stavbu ciest. Sú zhodné ako štandardné krúžky, ale majú výrazne menšiu výšku.
 • Podporné dosky. Majú obdĺžnikový tvar s výstupom uprostred okrúhleho alebo obdĺžnikového, následne uzatvoreného železného poklopu so zaobleným tvarom alebo obdĺžnikového roštu na odpadovú vodu. Obdĺžniková základná doska vám umožňuje chrániť samotnú studňu pred jej zničením. Vďaka tejto forme je zaťaženie smerované rovnomerne po celom obvode dosky a steny studne dostávajú minimálne zaťaženie, čo pomáha udržiavať dlhú funkčnosť samotnej konštrukcie;
 • Krúžky s viečkami. Nachádzajú sa v hornej časti konštrukcie a zabezpečujú bezpečnú prevádzku vrtov. Otvor vo veku, na ktorom je namontovaný liatinový poklop, je potrebný na zabezpečenie voľného prístupu do vnútra studne;
 • Wells kanalizácia - zjednotené valcovité betónové konštrukcie, ktoré sú navrhnuté tak, aby vytvárali podzemné kanalizačné systémy, zásobovanie plynom a vodou. Vo vnútri kanalizačnej nádrže je kovová mriežka s hrúbkou 0,6 - 1 mm;
 • Liatinové poklopy. Zatvárajú studne a nedovoľujú, aby do systému vstúpili veľké cudzie predmety, rovnako ako ochranu pred nehodami.

Pri výbere železobetónových studní je potrebné brať do úvahy charakteristiky montovanej konštrukcie. Napríklad betónové krúžky pre studne nachádzajúce sa na cestách sú vždy vybavené podlahovými doskami a poklopmi a ak je to potrebné na zabezpečenie vodotesnosti konštrukcie, používajú sa betónové krúžky so spodnou časťou.

Betónové prefabrikované jamy sú vyrábané v súlade s požiadavkami GOST 8020-90 a séria 3.900.1-14. "Železobetónové výrobky pre okrúhle studne vodovodných a kanalizačných systémov", 1. vydanie "Pokyny pre aplikáciu a pracovné výkresy" ťažkého betónu s triedou pevnosti v tlaku B15. Nosné dosky sú vyrobené z ťažkého betónu B20. Stupeň betónu pre mrazuvzdornosť pre pracovné komory studní je prijatý minimálne F75, pre ostatné výrobky - aspoň F100. Značková hydroizolácia by nemala byť pod značkou W6.

Vystuženie pracovných komôr železobetónových jamiek sa uskutočňuje pomocou volumetrických výstužných klietok vyrobených na špeciálnych strojoch podľa typu nosnej konštrukcie, ktorá sa používa na vystuženie okrúhlych železobetónových rúr. Konštrukcia ciest tiež umožňuje výrobu rámov ohýbaním konvenčných vystužovacích ôk. Zosilnenie dna studní sa uskutočňuje sieťami vyrezanými z voľných konštrukcií v miestach otvorov, s výnimkou vodných a plynových vrtov, ktorých výstuž je zhotovená zo špeciálnych výstužných sietí. Na vystuženie konštrukcií sa používa výstužná oceľ typov a tried: termomechanicky tvrdené jadrové triedy At-IIIC a At-IVC podľa GOST 10884; tyčové valcované za tepla triedy A-I, A-II a A-III podľa GOST 5781; rebríkový drôt triedy BP-I podľa GOST 6727.

Prefabrikované betónové jamy a prvky sú označené alfanumerickým označením, kde:


 • CL - pracovná komora kanalizačnej studne;
 • BC - pracovná komora drenážnej studne;
 • KFK - pracovná komora studne kanalizácie pre domácnosť;
 • KDK, DK - pracovná komora studne vnútropodnikových sietí;
 • CLA - pracovná komora kanalizačnej studne;
 • KLV, VD - pracovná komora žumpy kanalizačnej vody;
 • KVG - pracovná komora studne vodných a plynovodov;
 • KS - stenový krúžok pracovnej komory alebo vrtu;
 • KO - podporný krúžok;
 • ON - základná doska;
 • PD - cestná doska;
 • PN - spodná doska (dno);
 • PP - podlahová doska;
 • PC - nástenný krúžok s viečkami;

Čísla po písmenách označujú priemer v desiatkach pracovnej komory, hrdlo alebo poklop železobetónovej jamy, ktorou sa prvok spája. Čísla po bode v značke stenových krúžkov sú výškou krúžku v desiatkach. Malé písmená po číslach v značke stenových krúžkov označujú krúžky s dodatočnými konštrukčnými vlastnosťami: a - s dvomi otvormi na prechod potrubí, b - so štyrmi. Číslice za pomlčkou v značke podlahových dosiek sú typom nosnosti dosky.

Označenie výrobkov v súlade s albumom zjednotených výrobkov RK 2201-82 na alfanumerickom systéme, kde:


 • Slnečné pracovné komory drenážnych studní,
 • VD - pracovné komory prítoku vody (dažďovej vody)
 • VG - pracovné komory studní inštalované na vodných a plynárenských sieťach,
 • PC - okrúhla doska studní s otvorom na okraji dosky,
 • PVG - guľatá doska prekrývajúca jamky s otvorom v strede dosky,
 • K - krúžky krku.

Čísla na konci pečiatok ukazujú vnútorný priemer pracovných komôr jamiek a krkov v desiatkach.

Môžete si objednať prvky železobetónových studní v GC "BLOCK", ako aj konzultovať s našimi špecialistami, vybrať požadované konštrukcie betónových výrobkov. V našom obchodnom oddelení môžete vopred zistiť cenu studní a vypočítať celkové náklady na objednávku. Môžete si kúpiť studne a konzultovať o všeobecných otázkach nákupu a dodania tým, že volá tieto spoločnosti: GK BLOCK: Petrohrad: (812) 309-22-09, Moskva: (495) 646-38-32, Krasnodar: (861) 279- 36-00. Spôsob prevádzky spoločnosti: Po-Pi od 9-00 do 18-00. Spoločnosť GC BLOCK dodáva železobetónové studne po celom Rusku priamo na stránkach zákazníka alebo na stavenisko, ak to infraštruktúra dovoľuje.

Voronežský manipulátor žeriavu

železobetónové krúžky

DODÁVKA BETÓNOVÝCH PRVKOV

DIGGERS / MANUAL DOG

JCB EXCAVÁTOR SLUŽBY

Celá škála služieb pre inštaláciu a prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd / septikov a žeriavov z betónových krúžkov - vyrábame ako samostatné typy prác a kompletný sortiment služieb, ktorých výsledkom je hotová kanalizácia (na septik) na kľúč.

Naša spoločnosť vyrába a predáva vysokokvalitné železobetónové krúžky, ktoré sú nevyhnutné pre výstavbu vlastnej kanalizácie, septikov (kanalizácie a žumpy) v súkromnom dome alebo na vidieku, ako aj na výstavbu kontrolných a vodných studní vrátane studní. Vďaka technológii vibropresu sú výrobky hladké a veľmi silné.

8 (920) 462-77-22 - prstene slušnej kvality, všetky výrobky sú certifikované!

Ako si kúpiť naše krúžky? - veľmi jednoduché: stačí zavolať a objednať požadované číslo a priemer krúžkov, vykonávame dodávku a inštaláciu krúžkov v jame v ten istý deň. Platbu za objednávku môžete zaplatiť v mieste vykládky (vodičovi na dodacom liste) alebo v predstihu.

Od minulého roka sa v našom sortimente objavili zložené betónové krúžky (nazývané tiež: štvrťrok alebo so zámkom) - výrazne zjednodušujú inštaláciu a posilňujú celú konštrukciu vzhľadom na to, že majú drážku a hrebenik, sú vložené do seba a nie sú posunuté.

Hmotnosť a objem betónových krúžkov

Pri plánovaní výstavby je dôležité zvážiť všetky podrobnosti. To platí najmä o stavebných materiáloch. Inštalácia prvkov konštrukcie vyžaduje prácu a často špeciálne zariadenie. Bez zohľadnenia objemu a hmotnosti stavebných materiálov nie je možné z nich správne umiestniť, prepravovať a inštalovať konštrukcie. Je tiež potrebné poznať hmotnosť a objem pri výpočtoch konštrukcie pri navrhovaní.

Hmotnosť betónového prstenca sa zvyčajne vypočíta podľa vzorca: V = π x R² x H

V tomto vzorci V je vnútorný objem kruhu, π je konštantná hodnota rovnajúca sa 3,14, R2 je vnútorný polomer výrobku, H je výška produktu.

Tento vzorec je určený na výpočet vnútorného priestoru krúžku. Neberie do úvahy hrúbku stien. Používa sa na výpočty pri výstavbe kanalizácie a kumulatívnych studní. Bez plánovania počas výstavby sa navrhnutý systém nedá vyrovnať so záťažou, čo by malo za následok nežiaduce dôsledky.

Najbežnejšie používané krúžky v stavebníctve majú nasledujúce parametre:

 • COP 20,9 (200 cm) - objem 2,83 m³;
 • COP 15.9 (150 cm) - objem 1,59 m³;
 • COP 10,9 (100 cm) - objem 0,71 m³.

Okrem objemu stavebných prvkov je tiež dôležité brať do úvahy hmotnosť. Typická hmotnosť betónového prstenca pre studňu je pre každú značku odlišná. Táto tabuľka zobrazuje hlavné charakteristiky niektorých z nich.

Železobetónové konštrukcie sú považované za monolitické práve kvôli veľkej hmotnosti. Vysoko kvalitná inštalácia drží jednotlivé prvky spolu a robí ich veľmi odolné voči vonkajším vplyvom. Aplikáciou betónových výrobkov počas výstavby určite zvýšite prevádzkové charakteristiky objektu.

Napríklad pri výstavbe kanalizačných sietí sa používajú veľké betónové krúžky o veľkosti 1 metra alebo viac. V prípade vodovodných potrubí používajte krúžky s hmotnosťou približne 640 kg. Pri podobnej hmotnosti, prepravu a inštaláciu zariadení je potrebné použitie špeciálneho zariadenia. Hmotnosť betónového prstenca sa nedá znížiť, inak bude krúžok obsahovať dutiny. Ak v uvedených značkách zistíte rozdiel v hmotnosti, potom je možné výrobnú chybu. Je možné získať stavebný materiál bez strachu len od dôveryhodných výrobcov a dodávateľov.

Veľkosti železobetónových krúžkov (w / b). Tabuľky podľa GOST. Technické špecifikácie

Obsah:

Kanalizácia a studňa sú predpokladom pre súkromné ​​a viacpodlažné budovy. Pre takéto štruktúry existujú určité požiadavky, preto musia plne dodržiavať hygienické a hygienické normy. Navyše, zabezpečenie dobre čistiaceho systému pre vidiecky dom, každá osoba očakáva, že budova bude slúžiť viac ako dvanásť rokov, slúži verne.

Preto najlepším riešením pri vykonávaní takejto práce je inštalácia betónového krúžku. Tento výrobok je vyrobený z trvanlivého a trvanlivého materiálu, ktorý môže trvať takmer navždy za predpokladu, že krúžok je správne zvolený, inštalácia sa vykonáva v súlade so všetkými požiadavkami. Preto je zmysluplné zvážiť vlastnosti betónových prstencov, pochopiť veľkosť a spôsob inštalácie.

Aké sú krúžky. Typy a účel

Oceľové krúžky sú železobetónové konštrukcie okrúhleho tvaru, ktoré slúžia na usporiadanie inžinierskych komunikácií, ktoré sú zakopané pod zemou. V závislosti od konštrukcie sa používajú tieto typy krúžkov:

Kanalizácia a prívod vody.

Výrobky na výstavbu podzemných káblových sietí.

Prívod plynu a vody.

Okrem toho na trhu existujú také odrody:

Prstene s plochým a zaisťujúcim koncom.

Bez ohľadu na typ a účel, výrobky sú vyrobené z ťažkého betónu, trieda 200-500, vystuženie sa vykonáva.

Výrobná technológia

Vyrobte krúžky pre studne z pevného betónu, ktorý sa naleje do debnenia. Je potrebné objasniť, že predbežne vystužte oceľový drôt s priemerom 8-12 mm. Na opačných koncoch konštrukcie sú inštalované dve zvislé tyče, ktoré slúžia ako výstupky na zdvíhanie krúžku.

Forma je zhutňovaná vibráciou, aby sa eliminovala tvorba dutín. Debnenie sa odstráni jeden deň po naliatí betónu. Potom sa hotové výrobky skladujú v otvorených priestoroch. Sila uvoľnenia prstenca (50% cieľa) sa získa približne za 7 dní. Úplná pevnosť betónu sa dosiahne po 28 dňoch.

Výhody a nevýhody železobetónových krúžkov

Nie je žiadnym tajomstvom, že každý stavebný materiál má svoje silné a slabé stránky. Táto funkcia sa vzťahuje na hotové výrobky. Betónové krúžky sa zdajú byť ideálne, ale dokonca nie sú bez nejakých nevýhod.

Nesporné výhody RC krúžkov zahŕňajú:

Vysoká kvalita za prijateľnú cenu.

Veľký rozsah veľkostí.

Schopnosť rýchlo vybaviť systém inštalatérskej a sanitárnej techniky.

Vysoká tesnosť: tesné nasadenie švíkov bráni vniknutiu podzemnej vody do konštrukcie.

Dlhá životnosť: železobetón je neutrálny voči akémukoľvek prostrediu, preto môže slúžiť najmenej 100 rokov.

Štrukturálna pevnosť: studne z betónových krúžkov je možné namontovať aj na nestabilných miestach.

Zrejmé nevýhody zahŕňajú nasledujúce body:

Rozmery a hmotnosť: nie je možné inštalovať betónový krúžok bez použitia stavebných zariadení, ktoré "zaťažujú" náklady na inštaláciu.

Nedostatok mobility: je veľmi ťažké presunúť takú studňu.

Možno poznamenať, že existuje viac pozitívnych vlastností, čo vysvetľuje neustále rastúcu popularitu betónových krúžkov.

Označenie podľa GOST. Ako čítať legendu

Každý železobetónový krúžok má štítok, ktorý definuje rozsah použitia výrobku. Legenda zodpovedá normám GOST, vyzerá to takto:

CLA - produkty určené na usporiadanie odtokových a mestských kanalizačných kanalizácií.

KVG - krúžky používané na inštaláciu potrubia a vodných studní.

KO - podporný krúžok, ktorý tvorí základňu studne.

KS - stenové modely inštalované v uzavretých priestoroch.

KFK - drenážne systémy a kolektorové siete.

Označenie krúžkov okrem toho obsahuje číselné označenia.

Príklad dešifrovania:

CS-7-9. To znamená nástěnný krúžok s hrúbkou steny 70 a výškou 900 mm.

Štandardné veľkosti železobetónových krúžkov

Betónové prstence predstavujú veľmi rôznorodý rozsah veľkostí. Štandardné veľkosti produktov vyzerajú takto:

Výška: 10-100 cm.

Hrúbka steny: 70-120 mm.

Vnútorný priemer: 70-200 cm.

Špecifická hmotnosť: 46 - 2 300 kg.

Vďaka takýmto štandardným rozmerom je jednoduché zvoliť krúžky na usporiadanie individuálneho vodovodného systému.

Čo ešte je potrebné? Ďalšie prvky

Treba poznamenať, že inštalácia niektorých krúžkov nevyrieši problém kvalitného vodovodného systému. Na to, aby splnila požiadavky, bude potrebná inštalácia ďalších prvkov. Nie je to predpoklad, ale dodržanie tohto pravidla pomôže zabrániť kontaminácii systému odpadovou vodou, predĺžiť životnosť a poskytnúť štruktúre úplný vzhľad.

Postupujte takto:

Spodné dosky - poskytujú spoľahlivú základňu.

Podlahové dosky - vďaka úzkym otvorom na vrchu takejto dosky, je inštalovaný krúžok s malým priemerom, ktorý je uzavretý konvenčným poklopom.

Ďalšie prstence - výrobky štandardného priemeru, ale menšia hrúbka. Takéto prvky pomáhajú zvýšiť výšku studne na požadovanú úroveň.

Použitie takýchto výrobkov zabezpečuje maximálnu tesnosť, zabraňuje zamrznutiu rúr v zime.

Kryty pre studne

1PP 15
1PP 20
1PP 25
1PP 25-2
1PP 8
1PP15-1
1PP15-2
1PP20-1
1PP20-2
2PP 15
2PP 20
2PP 20-2
2PP 25
2PP 25-2
2PP 8
2PP15-1
2PP15-2
2PP20-1
3PP 15
3PP 15-1
3PP 15-2
3PP 20
4PP 20-2
KTSP1.20N
KTSP1.25N
KTSP2.25
PVG-15
PVG-20
PVG-25
PC-15-10
PC-20-10
PC-25-15
PP 10
PP 13
PP10-1
PP10-2
PP13-1
PP13-2

Spodné dosky

Ložiskové krúžky

Krúžky s viečkami

Pc 10
Pc 15

Proces zhromažďovania

Na to, aby spĺňala stanovené požiadavky, musí byť inštalácia konštrukcie vykonaná podľa všetkých pravidiel Tu je potrebné vykonať dobre známy postup:

Výber polohy

Vodné studne a drenážne systémy sa neusadzujú v blízkosti obytnej budovy. Priemerná vzdialenosť od domu je asi 5 metrov. Na vybratom mieste by nemali byť žiadne podzemné vody, inak budete musieť vynaložiť dodatočné náklady na zapečatenie. Navyše, špeciálne vybavenie musí voľne prejsť až k miestu inštalácie.

Základňa jamy

Ak chcete kopať jamy, je lepšie si najať techniku: hĺbka jamy by mala byť rovná výške dvoch krúžkov. Vykopanie takejto jamy ručne bude veľmi problematické. Na spodnej časti jamy položte odtokový vankúš z vrstiev piesku a štrku s hrúbkou najmenej 50 cm.

krúžky

Pre nižšiu vrstvu je ideálny pre krúžok s hluchým dnom, ak je výrobok priechodný, najprv položte spodnú dosku. Prvky sú nainštalované na seba pomocou nákladného žeriava, kĺb je rozmazaný maltou. Ak je studňa namontovaná na mobilnom podklade, môže byť kĺb posilnený kovovými sponami.

Po nainštalovaní kruhov sa do studne dostanú komunikácie, vytvoria sa potrebné spojenia, naplnia sa základové jamy, kruhy sa pokryjú hornou doskou a nainštalujú sa šachty.

Ktorý výrobca uprednostňujete?

Betónové krúžky pre studne produkujú približne 250 spoločností, ktoré sa nachádzajú v celom Rusku. Zvážte 5 osvedčených výrobcov.

LLC MasterStroy. Spoločnosť sa nachádza v prímestskej oblasti Voskresensk, špecializuje sa na predaj chladného a hrubého cementu, zaoberá sa výrobou tlakových potrubí a železobetónových krúžkov.

JSC "továreň priemyselných častí budov". Spoločnosť je známa na stavebnom trhu viac ako 45 rokov, je jedným z najväčších výrobcov železobetónových konštrukcií v regióne Tyumen. Spoločnosť má vlastné stavebné laboratórium (akreditované), ktoré kontroluje kvalitu výrobkov.

LLC Vira Trading Company. Výrobná linka podniku sa nachádza v Petrohrade. Spoločnosť sa zaoberá výrobou železobetónových krúžkov a netlakových rúr. Všetky produkty podliehajú viacstupňovej kontrole kvality.

Monolith Stroy LLC. Firma sa nachádza v Moskve, od roku 2007 sa zaoberá výrobou a predajom betónových výrobkov. Vyrobený sortiment zahŕňa mostové a kompozitné pilóty, FBS, stenové krúžky, spodné dosky a kryty.

LLC Gazobloki. Jedná sa o firmu Voronezh, ktorá sa zaoberá výrobou hotových betónových, kremičitých a obkladových tehál, betónových krúžkov a dodatočných prvkov.

Je potrebné objasniť, že sú ďaleko od jediných dodávateľov ruského regiónu. Vyššie uvedené spoločnosti striktne monitorujú kvalitu svojich výrobkov, pracujú priamo s dodávateľmi surovín, spĺňajú normy GOST.

Podrobnosti vrtov (železobetónové krúžky, dna, kryty), KS, KTSD, KTsP

Krúžky studní, KS

Železobetónové studne, vodné studne a kanalizačné siete, stenové krúžky pracovnej komory alebo studne.

Dno studní, KCD

Doska dna studne je určená pre zariadenie a prekrývajúce sa okrúhle jamky podzemných potrubí kanalizačných, vodovodných a plynovodných potrubí. Konštrukcia dna studne je určená na použitie v suchých, mokrých a dažďových pôdach. Mrazuvzdornosť nie je nižšia ako F50, vodotesnosť nie je nižšia ako W2.

Kryty studní, KTsP

Charakteristika častí studní

Ceny za časti dielov

Dátum poslednej aktualizácie ceny: 02/01/2018. Trh nie je stabilný - skontrolujte cenu telefonicky: +7 (915) 622-1551 (Vladimir, Vladimirský kraj a stredný región Ruska) alebo +7 (925) 642-3647 (Moskva a Moskva).

Nižšie sú základné ceny!

Bežné ceny so zľavami do -20%: +7 (915) 622-15-51

* Všetky ceny sú v ruských rubľoch vrátane DPH. Uverejnenie týchto cien nie je ponukou.

Veľkoobchodné alebo maloobchodné predajne železobetónových dielov (krúžkov, dier, obalov) si môžete kúpiť samostatne alebo okamžite v Moskve, Moskovskom kraji, Vladimíru, Vladimírovi a strednom regióne Ruska. Naša prevádzkareň realizuje výrobu, predaj a dodávku širokého sortimentu železobetónových výrobkov a železobetónových konštrukcií - pozri katalóg výrobkov z betónu alebo nomenklatúru s cenami v cenníku.

Železobetónové krúžky pre kanalizáciu: klasifikácia, rozmery a inštalácia

Obsah článku:

Železobetónové krúžky sú výrobky vyrobené z kompozitného materiálu - železobetón, ktorý pozostáva z dvoch hlavných komponentov: betónu a ocele.

Krúžky môžu mať rozdielnu veľkosť a priemer, vyrábajú sa odlievaním a následne kalenie zmesi.

Vyzerá to ako RC ring

Napriek pomerne širokému rozsahu jeho použitia v stavebníctve, železobetónové krúžky sú najčastejšie používané na čistenie odpadových vôd v súkromných domoch. W

Umyvadlo z nich je vybavené prijímačmi umyvadiel - akumulačnými studňami alebo septikmi - plnohodnotnými čistiacimi zariadeniami.

Tiež audítorské kanalizačné šachty sú vyrobené z betónových krúžkov, ktoré sa nachádzajú na miestach, kde sú kladené rúrky každých 30-50 metrov.

Betónové krúžky pre kanalizáciu

Aká je klasifikácia železobetónových krúžkov

Ak hovoríme o klasifikácii, treba okamžite uviesť, že všetky betónové krúžky pre odpadové vody sú rozdelené do dvoch veľkých skupín: štandardné a krúžky euro.

V prvom vyhotovení sa hovorí o bežných výrobkoch, ktoré sú namontované navzájom počas inštalácie studní, utesnené na spojoch cementovou maltou a prídavnými kovovými konzolami.

Euro krúžky sú na začiatku vybavené špeciálnymi zámkami alebo záhybmi, ktoré poskytujú silné spojenie viacerých prvkov.

Súčasne môže byť priemer krúžku euro väčší ako priemer bežného betónu.

Štandardné a eurokruhy

Rozdelené aj na kanalizačné krúžky pre značku betónu používanú pri ich výrobe.

V tomto prípade to bude nasledovné: B25 a vyššie.

Indikátory mrazuvzdornosti nesmú byť menšie ako F-100 a vodotesnosť bude označená značkou W-4.

RC krúžky pre vašu kanalizáciu

Treba poznamenať, že RC krúžky pre kanalizáciu a charakteristiky ich konštrukcie sú klasifikované.

Tu by ste mali venovať pozornosť označeniu písmen.

Napríklad, ak sú výrobky označené kombináciou písmen KS, znamená to, že máte stenové krúžky.

Používajú sa pri usporiadaní kanalizačných systémov na výstavbu septikov a studní.

Ak vidíte označenie typu KSD, znamená to, že vám bude ponúknutý dodatočný nástěnný krúžok.

RC krúžok značky KS

Aké sú veľkosti železobetónových krúžkov pre kanalizáciu

Ak hovoríme o veľkosti RC krúžkov, vo všeobecnosti môžete vidieť tieto indikátory v tom istom označení výrobku za vyššie uvedenými písmenami.

Výrobcovia z väčšej časti predpisujú rozmery v desiatkach.

Ak napríklad dekódujete označenie KS-10-6, znamená to, že priemer výrobku je v tomto prípade 10 dm alebo 1 meter.

Preto výška kruhu bude rovná 0,6 m.

Veľkosti krúžkov KS-10-6

Treba poznamenať, že ak hovoríme o rozmeroch betónových krúžkov pre kanalizáciu, potom bude všetko jednoduchšie.

Štandardná výška jedného výrobku je 90 cm, priemer sa môže pohybovať v rozmedzí 1-2 metrov.

Ale ak chcete vytvoriť menšiu štruktúru alebo použiť neštandardné krúžky, mali by ste venovať pozornosť produktu s označením CFC.

Pevné stenové krúžky majú výšku 30 a 60 cm, čo v dôsledku ich kombinácie s obyčajným CS umožňuje získať studňu s požadovanou výškou.

Dodatočné stenové krúžky

Ako vypočítať objem RC krúžkov

Na určenie objemu kanálikov na šachtách treba použiť špeciálnu tabuľku pomeru veľkostí a indikátorov objemu.

Tu nájdete také indikátory ako vnútorný priemer výrobku, jeho hrúbka steny a objem.

Preto, aby sa určilo, aké druhy betónových krúžkov sú potrebné pre odpadovú vodu, je najprv potrebné vypočítať celkový objem studne.

Tabuľkové RC krúžky

Výpočty sa vykonajú podľa veľmi jednoduchého vzorca.

Tu je potrebné vynásobiť tri ukazovatele:

 • počet ľudí, ktorí majú trvalý pobyt v dome. Vezmite napríklad 5;
 • denná dávka vody na osobu v litroch. Dnes je toto číslo 200 litrov;
 • počet dní, počas ktorých sú odtoky úplne recyklované. Je to tri dni.

RC krúžky na 3 kubické metre dohromady

Preto jednoduchým výpočtom: 5 * 200 * 3, dostaneme 3000 litrov.

Prevedením tohto čísla na kubické metre dostaneme 3m 3.

Tento objem by mal mať kanalizáciu pre rodinu 5 osôb.

Výpočet vnútorného objemu

Vnútorný objem krúžku sa vypočíta jednoduchým vzorcom. Tu musíte vynásobiť R 2 - polomer výšky produktu a 3.14 - konštantnú hodnotu.

Podľa toho, aby sme získali polomer kruhu, musíme vykonať výpočet v opačnom poradí.

Rozdelíme celkový objem o 3,14 a výšku studne, ktorá je v našom prípade 2,3 metra s celkovou hĺbkou 2,5 metra.

Takto vzorec je: R2 = 3 / 2,3 / 3,14. V dôsledku toho sa polomer rovná 0,65 m.

Takže sa ukazuje, že priemer kanalizačnej studne by mal byť rovný 1,3 m. Takéto produkty sa nevyrábajú, preto berú krúžky s priemerom 1,5 m.

Výhody a nevýhody RC krúžkov

Než budete vybavovať kanalizáciu betónových krúžkov, mali by ste zvážiť všetky výhody a nevýhody týchto výrobkov.

Výhody budú nasledovné:

Krúžky ZHB - pevnosť, tesnosť, dlhá životnosť

 • pomerne vysoká pevnosť;
 • jednoduchá a veľmi rýchla inštalácia;
 • vysoká tesnosť, najmä pri dodatočnej hydroizolácii;
 • dlhá životnosť;
 • rozumnú cenu.

Patria sem nasledujúce body:

Veľká váha, technika inštalácie

 • potreba prenajať si špeciálne zariadenie na prepravu materiálu;
 • veľká váha výrobkov znemožňuje ich manuálnu inštaláciu a núti ich hľadať pomoc špeciálneho zariadenia.

Zostáva zvážiť postupnosť inštalačných prác.

Ako sa inštaluje betónové krúžky

Aby ste mohli robiť prácu, nemusíte prijímať špecialistov. Všetko môžete robiť vlastnými rukami.

Inštalácia kanalizačných krúžkov sa bude vykonávať v týchto etapách:

 • Vykopať jamku s príslušným objemom. Jeho výška a priemer by mali byť o 50 cm vyššie ako zodpovedajúce čísla samotnej studne;

Inštalácia RC krúžkov

Nainštalujte posledný zvon

Inštalácia inšpekčného poklopu

Na úrovni približne 50 cm od zeme v betónovom krúžku sa musí urobiť otvor, kde bude pripojená rúra.

Prostredníctvom nej prúdi odpadová voda do ďalšej studne.

Životnosť septiku RC krúžkov 20-30 rokov

Ak hovoríme o životnosti, kanalizácia železobetónových krúžkov bude schopná správne fungovať asi 20-30 rokov, ak sa ich inštalácia vykoná správne.

Betónový tovar krúžok Voronezh

Podmienky akcie: pri objednávaní z 10 betónových krúžkov získate 15% zľavu z inštalácie a dodania.

 • Ako ukazuje prax, v priemere sa studňa skladá z 3-4 kruhov.
 • Cena za inštaláciu - 2000 € s DPH.
 • Pretečenie - 2-3 zazvonenia.
 • Inštalácia - 2000 ₽ s DPH (doba inštalácie 1-2 hodiny).
 • Dodávka krúžkov - 3000 ₽ vo Voroneži. Predmestie - 40 ₽ na 1 km.

Ceny za výrobky z betónu: krúžky, kryty, dna, ploty

Rozlíšenie veľkosti:

 • Panely na betónové ploty: hrúbka - 120 mm, výška - 2000 mm, dĺžka - 3000 mm.
 • Sklo na panel pre betónový plot: šírka - 500 mm, výška - 600 mm.

Polymerové pískové poklopy

✓ Krúžky z betónu z UMS-22:

8-951-87-80-963 8-929-01-11-333 8-908-13-53-105

S veľkými objemami predaja sú ceny predávané

Kúpte dobre krúžky

Železobetónové krúžky (betón) - najdôležitejší a nenahraditeľný prvok všetkých komunikačných systémov. S pomocou studne sú konštruované kanalizačné, vodovodné, drenážne a plynovodné siete.

Montáž krúžkov z betónových výrobkov vo Voroneži

Betónové krúžky

Krúžky z betónu sú vyrobené zo železobetónu a preto patria do betónových konštrukcií. Kanalizačný prsteň z betónu predstavuje konštrukciu valcovej formy. Vo vnútri tejto štruktúry je kovová mriežka. Krúžky sa dnes vyrábajú v niekoľkých veľkostiach. Spravidla majú krúžky výšku 0,9 ma líšia sa len v priemere. Napríklad kruhy KS-10 v priemere sú 1 m, KS-15 - 1,5 m a KS-20 - 2 m, zatiaľ čo výška všetkých týchto krúžkov je 0,9 m. Toto sú hlavné veľkosti. K dispozícii v krúžkoch a iných veľkostiach. Výška vŕtacích krúžkov teda môže byť 290, 590, 890 mm.

Označovanie prsteňov betónových výrobkov

Stojí za zmienku, že prvá číslica označenia krúžkov udáva priemer a druhá - výška výrobku. Označenie sa aplikuje na vonkajší bočný povrch krúžkov, spodných dosiek a podlahových dosiek, ako aj do základových dosiek.
Spolu s hlavnými priechodmi železobetónu sa vyrábajú dodatočné dokončovacie krúžky, ktoré sa používajú v situácii, keď výška, šírka a sklon krúžku bráni vytvoreniu samotného vrtu.
Všetky krúžky sú vyrobené z betónu M200-500 a príslušenstva od 0,6 do 10 mm.

Výhody našich produktov

Spoločnosť UMS-22 navrhuje kúpiť krúžky pre kanalizáciu alebo studne vlastnej výroby štandardných neštandardných veľkostí za rozumné ceny. Garantujeme našim potenciálnym kupujúcim najvyššiu kvalitu našich výrobkov, pretože všetky krúžky sú vyrobené v súlade s požiadavkami GOST. Môžeme vždy kúpiť betónové krúžky pre studne, ktorých cena je jednou z najkonkurencieschopnejších v regióne.

Všetky naše výrobky majú mnoho nesporných výhod oproti ostatným výrobcom:

 • najvyššia spoľahlivosť;
 • dlhá životnosť;
 • šetrnosť voči životnému prostrediu;
 • dodržiavanie stavebných noriem.

Pre všetkých, bez výnimky, betónové výrobky vyrábané našou spoločnosťou, poskytujeme zákazníkom potrebné certifikáty. Oceňujeme každého z našich klientov a ubezpečujeme sa, že kupujúci má istotu v bezpečnosti a najvyššej kvalite našich výrobkov. Kontaktovaním spoločnosti UMS-22 na zakúpenie potrebných produktov pre vás budete spokojní s nákupom a servisom.

Predaj výrobkov z betónu vo Voroneži:

8-951-87-80-963 Alexander

8-929-01-11-333, 8-908-13-53-105

Prstene pre veľkosti a ceny kanalizačných studní

Kruh dobre KS-7.3

Kruh dobre KS-7.9

Krúžok dobre KS-10.3

Krúžok dobre KS-10.9

Krúžok dobre KS-15.3

Krúžok dobre KS-15.6

Krúžok dobre KS-15.9

Krúžok dobre KS-20.6

Krúžok dobre KS-20.9

Montáž betónu z kruhov od firmy UMS-22 (video)

Kde sme uskutočnili dodávku kruhov pre konkrétne tovary

Vykonali sme dodávku železobetónových krúžkov pre výstavbu

 • METRO v oblasti podzemia (Voronezh);
 • rastlinné poľnohospodárske zariadenia v podzemí (Voronezh);
 • materská škola v panne v okrese Semiluksky;
 • výstavba chovu ošípaných v obci Voznesenka, okres Semiluksky;
 • komplexu dobytka v dedine Novaya Kalitva, región Voronež.

Výstavba kanalizačnej studne

Zásobovanie vodou a kanalizácia

Jednou z povinných štádií stavebných prác je zabezpečiť zásobovanie vodou v dome a odtoky odpadových vôd z domu. Voda vstupujúca do domu po použití je zobrazená ako odpadová voda. Kanalizačné systémy sa líšia v materiáloch, počte studní a v tom, čo sa v systéme vykonáva s odpadovou vodou. Odtok je buď zozbieraný do zberu a po určitom čase je čerpaný zo špeciálneho stroja, po ktorom je odstránený do septických nádrží alebo absorbovaný v samotnom vrte.

Predpokladom pre výstavbu domu je výstavba kanalizačnej studne.

Samozrejme, každý domáci majiteľ sa pokúsi organizovať výstavbu kanalizačných studní tak, aby jeho kanalizácia počas ďalšieho používania nevyžadovala ďalšiu pozornosť. Takáto kanalizačná studňa sa nazýva absorbent alebo absorbovateľná. Dokonca je možné vybudovať systém pozostávajúci z niekoľkých septikov. Vyzerajú ako zakorenené sudy, kde sú kanalizácie následne vyčistené pred resorpciou v pôde.

Požiadavky na kanalizačné jamy

Existuje niekoľko požiadaviek na studne.

Absorpčná studňa musí byť umiestnená tak, aby nedošlo k znečisteniu odtoku podzemnej vody.

Kanalizačná studňa musí byť umiestnená 50 m od pružiny alebo pitnej studne.

V oblastiach, kde voda pôdy preteká vysoko, také kolektory nevytvárajú. Približná bezpečná hĺbka toku pôdnej vody je 4 metre a hlbšia. Vzdialenosť medzi najvyššou pôdou vodou na jar a dnom odtokovej jamy by mala byť väčšia ako jeden meter. Ak je v blízkosti prameň alebo studňa, potom minimálna vzdialenosť od kanalizácie k pružine / jamke by mala byť 50 metrov. Vzdialenosť od absorpčnej jamy do obytnej budovy sa odporúča udržiavať minimálne desať metrov.

Ako je zrejmé z obrázkov, vyžaduje sa výstavba rozpúšťacej drenážnej jamy.

Ak je lokalita obmedzená alebo keď prírodné vody sú vysoké, je potrebné vybudovať vyčerpanú kanalizačnú studňu. Vykonáva sa tesne, snažiac sa vybrať miesto pre jeho umiestnenie bližšie k vonkajšiemu plotu tak, aby čerpací stroj mohol ľahko posunúť a zneškodniť odpadové vody z drenážnej jamy.

Výpočet objemu kanalizačnej studne

Konštrukcia studní začína výberom miesta a výpočtom objemu studne. A možno, najskôr musíte vypočítať požadovaný objem a potom vybrať miesto pre objem odpadu.

Objem kanalizácie priamo závisí od počtu ľudí žijúcich v dome a existujúcich sociálnych zariadeniach.

Objem studní určený na čistenie odpadových vôd priamo závisí od potrieb toku vody. Priemerné množstvo odpadových vôd na osobu je 150-170 litrov vody denne bez kúpeľa a 230-250 litrov vody denne s vaňou. Pri priemernej rodine (dve dospelé a dve deti) spotreba vody za deň môže byť od 600 do 1000 litrov (jeden kubický meter). Predpokladá sa, že absorpčná drenážna jamka má spodnú plochu 1 štvorcový. m je schopný prijať a absorbovať až jeden kubický meter vody za deň (za predpokladu, že pôda nie je ílovitá). Na zabezpečenie určitej rezervy je pracovný objem jamy vypočítaný ako trojnásobok dennej sadzby, tj pre našu priemernú štyri ľuďmi je potrebné postaviť jamku tri kubické metre. Malo by byť zrejmé, že potrubie, cez ktoré sa odpadové vody dostane do jamy, by malo byť umiestnené v hĺbke asi 70 cm a pracovný objem kanalizačnej jamy je umiestnený pod vypúšťacím potrubím. Je tiež možné preniesť existujúci drenážny drenážny systém do kanalizačnej jamy. Hĺbka jej výskytu tiež nepresahuje 70 cm.

Keď poznáme požadovaný objem odpadovej vody, môžeme odhadnúť jeho veľkosť. Hĺbka studne sa zvyčajne vyrába z 2,5 až 3 metre. Odčítame 70 cm, ležiace nad odtokovou rúrou, dostaneme maximálnu pracovnú hĺbku 2,3 ​​metra.

Spomeňte si z kurzu geometrie školy, že objem je oblasť dna vynásobená výškou.

Najbežnejšie sú guľaté studne, pretože sú pohodlnejšie pri inštalácii, opravách a údržbe.

Spodok vrtu môže byť guľatý (bubny) alebo vo forme štvoruholníka (štvorcového alebo obdĺžnikového). Samozrejme, je možné vytvoriť kanalizačnú jamu oválnú alebo pyramídovú, avšak toto je už s osobitným záujmom o tento druh konštrukcie. Budeme uvažovať o najjednoduchších a najbežnejších formách.

Oblasť kruhu sa vypočíta podľa vzorca S = πR2. Zistili sme, že požadovaný objem jamky 3 kocky je rovný výsledku výšky (2,3 m) číslom π (3,14) a štvorcom polomeru (R2).

3 m 3 = 2,3 m * 3,14 * r 2

Po výpočtoch nájdeme hodnotu R, ukáže sa to ako 0,65 metra alebo 65 cm, čo znamená, že priemer jamy by mal byť 1,3 metra s hĺbkou 3 metre.

Ak sa má studňa vykopať nie zaoblená, ale štvorcová alebo obdĺžniková, potom pripomíname, že plocha obdĺžnika je dĺžka vynásobená šírkou. Objem studne je hĺbka vynásobená spodnou oblasťou. To znamená, že spodná plocha 3 m 3 = 2,3 m *.

Spodná plocha = 1,3 metrov štvorcových. To znamená, že buď dno je štvorcový so stranou štvorca 1 m 15 cm, alebo dno je obdĺžnikové s stranou 1,5 m a 0,9 m. S hĺbkou studne 3 m.

Pri kopaní dierky pod studňou nezabúdajte na to, že v dolnej časti bude 30-40 cm, vankúš piesku a sutiny.

Kanalizácia je kopanie s ohľadom na dodatočnú šírku, dĺžku a hĺbku, ktoré budú obsadené vystužovacími stenami, ktoré chránia pôdu pred pádom. Steny vo vnútri studne sú postavené ako debnenie a môžu byť vyrobené z tehál, betónu alebo železobetónových krúžkov. Na dne jamy bude potrebné naliať vrstvu piesku a vrstvu drveného kameňa s celkovou výškou 30-40 cm na filtrovanie absorbovaného odpadu. Ak zoberieme do úvahy veľkosť tehly pri položení 12 cm, potom sa ukazuje, že musíte vykopať otvor šírku o 25 cm (12 cm široké tehly na každej strane) a hlbšie o 40 cm (vrstva piesku, vrstva drviny).

Výpočty objemu kanalizačnej studne a jej jamy umožňujú približnú hodnotu, tu je možné zaokrúhliť hodnoty do väčšieho smeru. Podľa princípu "nechajte dobre dobre s malou rezervou, ako jeho objem bude chýbať".

Okrem toho je potrebné vedieť, že železobetónové krúžky sú dostupné v štandardných rozmeroch (0,7, 1, 1,5 a 2 metre - priemer krúžku). Preto po vykonaní výpočtov a zisťovaní, aký priemer studne potrebujete, porovnáme ho s hotovými štandardnými rozmermi betónového krúžku. Po obdržaní vypočítaného priemeru 1,3 metra vyberáme krúžky s priemerom 1,5 metra, pretože odvetvie nevyrába krúžky s priemerom 1,3 metra.

Materiály na výstavbu kanalizačných studní

Objem kanalizačnej studne a priemer krúžku sa určí, miesto sa vyberie a jamka sa vykopne, teraz je potrebné postaviť debnenie. Toto je vnútorná časť studne, ktorá chráni hlinené múry pred pádom. Tradične sú debniace steny usporiadané z červených tehál, pri pokládaní steny sú medzi tehálmi ponechané otvory, takže stena je "plná otvorov". Tehlové debnenie je cenovo dostupné, navyše nevyžaduje použitie zdvíhacích zariadení. Tehly sa do studne spúšťajú ručne.

Trvalé kanalizácie môžu byť vybavené bez tehál, zatiaľ čo na zosilnenie hlinených stien budú potrebné železobetónové krúžky. Je to drahšia možnosť.V priebehu inštalácie je potrebný žeriav na umiestnenie každého prstenca do otvoru a možnosť viesť zdvíhací otvor na stavenisko kanalizačného otvoru.

Kanalizácia v nedávnej dobe často postavená s použitím hotových plastových kontajnerov. Tieto cisterny - sudy sú inštalované vo vykopaných jamách, zosilnené v nich, naplnené zemou a pracujú ako kumulatívny systém kanalizácie, vyžadujúci pravidelné čerpanie. Aj plastové nádrže - sudy sa môžu používať ako medzipriestorové septiky, kde sa z odpadových kvapalín ukladajú odpadky, suspendované častice a iný pevný odpad. Je dokonca možné úplne zakopnúť v sudoch úplne, hlavnou vecou je udržať výškový rozdiel medzi kanalizačnou rúrkou v dome a vstupnou rúrkou v odtokovej hlavici.

A ďalšia vec: ak práca vykonávajú prenajatí pracovníci, ak staviate niekoľko studní vo forme filtračného absorpčného systému, požiadajte ich o zostavenie popisu štruktúry pre vás vo forme tabuľky kanalizačných studní. Táto schéma vám môže byť v budúcnosti užitočná.