Organizovanie záveru kanalizačného potrubia z domu

Proces budovania potrubia vlastnými rukami je naozaj jednoduchý, hlavne ak dôkladne pochopíte, ako sa to kladie.

Prvá vec, ktorú musíte pochopiť, je, že sa musíte postarať nielen o vnútorný a vonkajší systém, ale aj z kanalizačného potrubia z domu.

Obsah článku:

Vyzerá to, že sa koniec kanalizačného potrubia od domu končí

Organizácia záveru kanalizácie z domu

Predtým, ako prejdete na podrobný opis, ako odstrániť kanalizačné potrubie z domu, neškodí sa zoznámiť so základnými požiadavkami na tento proces.

 1. Ak plán pre súkromný dom neposkytuje dieru potrebnú na uloženie potrubí, cez ktoré vychádza domáca odpadová voda, potom bude potrebné prepichnúť cez pripravenú základňu.

Záver prostredníctvom nadácie

Správny uhol kanalizácie

Izolačný materiál pre potrubia

Pokyny krok za krokom "Ako odstrániť kanalizačné potrubie z domu"

Záver kanalizačného systému zo súkromného domu spočíva v tom, že sa uskutočňuje inštalácia hraničnej časti systému, ktorá spája výstupné potrubia so stúpačmi so septikom.

Stojí za to ich odstránenie cez hrúbku základov v hĺbke pod mrazom pôdy.

Vyzerá to ako výkres (výkres) výstupné potrubie

Tak, ako zabezpečiť, aby kanalizačné potrubie vychádza z domu správne? Pokyny krok za krokom:

 • po prvé, je vykopaný výkop na mieste, kde sa majú vnútorné a vonkajšie systémy pripojiť podľa schémy;

Takto sa urobí výkop

Vyzerá to, že v základni je vyrazená diera

Linky nainštalované v nadácii

Ďalšie práce na odstraňovaní domácej odpadovej vody

Po dokončení práce na pripojení inštalačných prístrojov a odvodňovacích potrubí bola dokončená dielňa v základni a bol zriadený drenážny systém, môžeme pristúpiť k priamej inštalácii odbočovacej komunikácie.

Tento proces spočíva v pripojení potrubia k čistiarni, ktorej úloha je vykonávaná žumpy a septikmi.

Potrubie dodávané do septikovej nádrže

Ako sa už ukázalo, na konci kanalizačného systému z domu, všetko tam nekončí.

Stále treba vykopať výkop, ktorý bude položený potrubia, ktoré sa dostanú kanalizácie do septiku.

Jeho hĺbka by nemala presahovať 50 cm a pokiaľ ide o dĺžku, závisí od vzdialenosti čistiaceho systému od domu.

Nezabúdajte, že na zabezpečenie toku vody je potrebné umiestniť všetky rúry pod svah.

To znamená, že ak hĺbka výkopu bola na začiatku ½ m, potom by sa muselo prehĺbiť o 2-2,5 cm.

Príkop pre kanalizačné potrubie

Celkovo je samostatná kanalizácia realizovateľnou úlohou.

Hlavnou úlohou v tomto odvetví je správne vypracovať schému zapojenia a vykonať inštalačné práce v súlade s ním.

Treba poznamenať, že nie je možné ušetriť na kanalizačnom systéme, pretože inak môže fungovať prerušovane alebo vôbec neuspeje.

A pravdepodobne nechcete úplne zrekonštruovať systém alebo jeho časť, keď sú v miestach, kde prechádzajú potrubia, kvetinové záhony alebo prístavby pre domácnosti.

10 chýb odpadové vody v súkromnom dome

Aby ste sa vyhli problémom s inštaláciou odpadových vôd v dome, mali by ste starostlivo pochopiť všetky aspekty tohto problému. Urobte to v súlade s predtým pripraveným projektom, ktorý určí priemery kanalizačných potrubí, ich dĺžku, postup a poruchy, ako aj typ použitých materiálov a prideliť prácu skúseným odborníkom. Tu je prvých 5 bežných chýb v kanalizačnom systéme.

Chyba 1: Nesprávne umiestnenie sanitárnych zariadení v dome

Kanalizačný systém funguje najlepšie, keď sú časti potrubia spájajúce sanitárne zariadenia so spoločným potrubím čo najkratšie. Prvým krokom je plánovanie umiestnenia toalety.
Najlepší typ potrubia je najmenší krátky s najmenším počtom uhlov. V mnohých prípadoch je dodržanie pravidiel a predpisov ťažké alebo dokonca neprípustné na správny sklon alebo uhol. Pri výbere správneho štýlu a krásy sa ľudia najčastejšie zastavujú v druhej. Výsledkom toho je, že v potrubiach môžete dostať smútok, slabý tok odpadových vôd, nepríjemný zápach v miestnosti.
Vôňa v miestnosti, ktorá je dôsledkom odsávania vody zo sifónov.

Kanalizačný systém funguje najlepšie, keď sú časti potrubia, ktoré spájajú hygienické zariadenia s hlavnou časťou, čo najkratšie. Prvým krokom je plánovanie umiestnenia toalety. Pri plánovaní umiestnenia inštalácie by ste mali zabezpečiť, aby sifóny, ktoré by mali byť v blízkosti podlahy alebo podlahy (sprcha, kúpeľ), sa nachádzali čo najbližšie k vertikále. Káble musia byť kladené so sklonom najmenej 2%. Ak dĺžka priblíženia prekročila hodnoty uvedené v norme, je potrebné zvýšiť jeho priemer.

Chyba 2: Nedostatok sifónov v inštalácii

Každé zariadenie pripojené k kanalizácii musí mať samostatný sifón. Je umiestnený medzi odtokom vody a potrubím na prístup do odpadových vôd. V sifóne by mala byť vždy voda, ktorá tvorí určitý druh korku, ktorý oddeľuje zariadenie od sanitárneho zariadenia. Ak niektoré zo sanitárnych zariadení nemá sifón, nepríjemný zápach stolice sa rozšíri po celej miestnosti (kúpeľne, kuchyne, bielizeň atď.).

Chyba 3: Nesprávne zvolené priemery kanalizačných potrubí

Kanalizačný systém funguje od samého začiatku pri pôsobení gravitácie. Odpadové vody tečú z vlastnej váhy zo sanitárneho zariadenia počas potrubia (segmenty spájajúce inštaláciu s jednotkami) pre kanalizáciu a odtiaľ v horizontálnych potrubiach na kondenzát. Iba vo výnimočných prípadoch (keď nie je možné vybudovať gravitačné zariadenia) sa od tohto pravidla odchyľuje, ale potom potrebujete mechanické zariadenia s elektrickým pohonom - drvičom a smerom odpadových vôd správnym smerom. Aby bolo možné odpadovú vodu účinne odstrániť len gravitáciou, priemery potrubia musia byť vhodne zvolené pre plánované množstvo a typ vypúšťania znečisťujúcich látok. Ak sú potrubia príliš malé, inštalácia nebude dostatočne rýchlo a efektívne na získanie výsledného prúdu odpadovej vody. Priemer potrubí v prívode vody sa zvyšuje s odstupom od zariadenia.

Chyba 4: Nesprávne pripojenie k kanalizácii

To môže spôsobiť únik v systéme. Preto by mali byť jeho prvky veľmi starostlivo spojené, hlavne preto, že väčšina kĺbov nebude mať voľný prístup pri dokončovaní miestností (stien, podláh). Domáce kanalizačné zariadenia sú hlavne systémy z polyvinylchloridu (PVC), polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) alebo polypropylénu (PP) a ich typov, ako sú tie, ktoré sa pridávajú pridaním minerálnych materiálov, ktoré zvyšujú hmotnosť potrubí, čo zlepšuje ich akustické vlastnosti. Plastová odolná voči korózii,
ľahké a majú nízky koeficient drsnosti, takže hydraulický odpor v rúrkach je malý. Pre inštaláciu je najlepšie použiť rúry a tvarovky od toho istého výrobcu systému. Len potom môžete mať záruku na systém, ale dôležitejšie je to, že všetky prvky, ako je hrúbka steny, druh materiálu, hĺbka misy, typ tesnenia atď., Budú navzájom zodpovedať.

Chyba 5: Príliš malé svahy, ostré rohy v kanalizačných potrubiach

Bežnou chybou nie je pozorovanie dostatočného sklonu vodorovných úsekov potrubí. Malé zlyhania alebo - v extrémnych prípadoch - ich absencia zasahuje do gravitačného prietoku odpadových vôd v potrubiach. Mechanické vrstvy kontaminácie (výkal, tuky, vlasy, piesok atď.) Sa začnú ležať na vnútorných stenách znečistenia potrubia. Postupom času sú k nim pripevnené, dokonca aj malé kontaminácie a spôsobujú stagnáciu, čo znižuje svetlo trubice až po úplné zastavenie toku.

Aby sa získala istota, že odpadová voda sa bude pohybovať v potrubiach pod vlastnou hmotnosťou (gravitačná sila), horizontálne potrubia by mali byť položené so sklonom v smere toku odpadovej vody - najmenej 2, ale nie viac ako 15%.

Schéma kanalizácie v súkromnom dome: urobte to sami, alebo stojí za to najímať špecialistov?

Pri výstavbe novej budovy je neoddeliteľnou súčasťou odpadová voda. S modernými materiálmi a množstvom užitočných informácií na internete nebudete vedieť, ako dobre navrhnutý kanalizačný systém v súkromnom dome s vlastnými rukami nebude problém. Pri dodržiavaní jednoduchých požiadaviek môžete systém odpadu ľahko zladiť, pretože nemusíte používať zastarané objemné materiály.

Vzorky zastaraných materiálov

Súbor moderných PVC rúrok

Druhy odpadových systémov

Keďže toaleta starého dedka zanikla, najmä v chladnej sezóne sú v súčasnosti v prevádzke tri hlavné typy odpadových systémov:

 • Systém pripojený k kolektívu alebo mestskému zberateľovi;
 • Stacionárny zberný bod:
 • Uzavretá nádrž;

Príklad uzatvoreného bodu vypúšťania

 • Stacionárna kanalizačná studňa bez dna;

Závit vykonaný vo forme betónových krúžkov

 • Schéma inštalácie odpadových vôd.

Príklad konštrukcie biosystému

Princípy inštalácie potrubného systému v dome a kolektore sú takmer rovnaké vo všetkých typoch. Je výhodné uskutočniť celé vedenie okolo domu PVC a je racionálnejšie vytvoriť spojenie so zberným bodom pre potrubie PND na technické účely, pretože jeho dĺžka umožňuje bezproblémové spojenie. Hlavná vetva pripojená k toaletu je položená s potrubím s priemerom 110 mm, všetky ostatné štandardné demontážne body (umývadlo, práčka, sprcha) sú pripojené k spoločnému systému pomocou rúrok s 50. priemerom. Jedinou požiadavkou je uhol 2-3 o vo vodorovných oblastiach, aby sa zabezpečil optimálny prietok vody.

HDPE potrubie je úplne čierna

PVC kanalizačné potrubia majú svoje výhody a nevýhody pri inštalácii odpadového systému:

 • Jednoduchý spôsob pripojenia. Celý okruh je zostavený ako konštruktor, rúrky a komponenty sú jednoducho vložené do seba;

Spoločný príklad pripojenia

 • Materiály sú ľahké v porovnaní s materiálmi z HDPE;
 • Jednoduchý spôsob pripevnenia, vrátane vertikálneho povrchu;

Ocelová konzola zaskrutkovaná do steny

 • Jedinou nevýhodou je maximálna dĺžka vo voľnom prístupe 6 m.

Schéma kanalizácie v súkromnom dome to urobte sami

Inštalácia kanalizačného systému v súkromnom dome je možná s vlastnými rukami pre všetky typy kanalizačných systémov okrem biologických odpadových vôd. Ak chcete túto možnosť implementovať, odporúčame kontaktovať špecialistov. Všetky ostatné môžu byť namontované nezávisle, ale pri pripojení k centrálnemu systému bude potrebný balík schvaľovacích dokumentov.

Jeden z možností systému odpadu

Kde začať

Prvou položkou je výber typu zberného bodu. Najvýhodnejším je spojenie s obecnou pobočkou mesta. Používateľ raz investuje do inštalácie a požadovaných materiálov a platí mesačnú symbolickú sumu za služby. Táto možnosť nie je vždy možná pre prímestskú výstavbu, ale existuje alternatíva.

Súvisiaci článok:

Kanalizácia pre súkromný dom: ako správne vybaviť. Ako navrhnúť a implementovať systém vnútorných, vonkajších odpadových vôd, ako aj ich spracovanie - čítané v tomto materiáli.

Stacionárny systém odpadovej vody v súkromnom dome: hĺbka potrubia, ktorá sa nachádza v nádrži

Nádrž môže byť vyrobená z rôznych materiálov. Môže to byť:

 • Kovová alebo plastová nádrž;

Kapacita je vyrobená z kovu

 • Betónová konštrukcia;

Betónový monolitický žumpa

 • Betónové krúžky namontované na betónovom podklade.

Inštalácia spodného krúžku

Táto metóda je prijateľná aj v prítomnosti vodnej studne na mieste, pretože kvapalný odpad s dobrou hydroizoláciou nepreniká do pôdy. Jedinou nevýhodou je plytvanie finančnými prostriedkami na služby vakuových vozidiel. Septik je zvyčajne namontovaný v hĺbke 1,5-2 m. Potrubie sa dôrazne odporúča umiestniť pod úroveň zamrznutia pôdy, čo možno určiť pomocou špeciálnej mapy.

Mapa určovania miery zmrazovania pôdy v závislosti od klimatických podmienok v určitej oblasti

V závislosti od počtu čerpacích bodov vody sa vyberie pracovný objem nádrže, avšak je potrebné mať na pamäti, že štandardný objem nákladného vozidla je 3 m3, to znamená, že objem nádrže musí byť násobkom tohto indikátora. Napríklad, ak je objem nádrže 5 m 3, preplatíte za služby druhého vozidla, alebo 2 m 3 pracovného objemu sa raz naplnia a stanú sa zbytočné.

V prípade štandardnej rodiny 4 osôb s pravidelným umývaním, sprchou, umývadlom, nádobou s objemom 3 m 3 sa vyplní v priemere za dva týždne.

Septická kalkulačka

Súvisiaci článok:

Možnosť s netesným zberným bodom

Pri realizácii tohto druhu odpadových vôd je veľmi dôležité nájsť miesto zberu Minimálna vzdialenosť od domu a prístavby k žumpe je 6 až 10 m. V opačnom prípade odtoky kvapaliny vymyjú pôdu a pieskový základný vankúš.

 • Betónové krúžky namontované na drenážnej podložke;

Zberný bod z dvoch krúžkov

 • Tehlová verzia jímky;

Medzery medzi tehálmi umožňujú unikanie kvapalného odpadu.

 • Kovové alebo plastové sudy s otvormi v jednom systéme.

Príklad dvoch sudov, môže byť viac

Pri kladení odpadových vôd v súkromnom dome sa odporúča, aby priekopa so svahom prekračujúcim uhol 2-3 o pre efektívnejší proces. Hĺbka príkopu pre každý prípad je rôzna v závislosti od veľkosti lokality a jej umiestnenia v porovnaní s prístupovými cestami.

Základné princípy kanalizačného potrubia

V závislosti od počtu bodov vyprázdnenia komunikácie, diagram vnútorného umiestnenia rúr. Pre jednoduchosť je schéma vykreslená na grafe. V prípade výstavby dvojpodlažnej budovy sa odporúča, aby sa ušetrili materiály, ktoré sa nachádzajú čo najbližšie k kolektoru. Hlavný kolektor je namontovaný na rovnakej vertikálnej línii na všetkých plánovaných podlažiach, všetky nasledujúce časti sú zapojené do série k hlavnej diaľnici.

Umiestnenie hlavného kolektora

Odporúča sa, aby každý sekundárny bod bol doplnený samostatným vákuovým ventilom. Ventil je umiestnený vo vzdialenosti najviac 6 metrov od tesnenia umyvadla alebo kúpeľa.

Príklad vákuového ventilového zariadenia

Schéma ventilačného stĺpika zariadenia

Technológia montáže PVC materiálov je veľmi jednoduchá, pretože všetky potrubia je možné skrátiť na požadovanú veľkosť. Tiež každý uzol s uzavretým systémom sa odporúča doplniť núdzovým adaptérom v prípade zablokovania alebo adaptérom väčšieho priemeru.

PVC pripojovacie potrubie

Príklad použitia adaptéra od 50 mm do 110 mm

Uzlíky umiestnené v uzavretých stenách sa odporúča spojiť s použitím tesniaceho materiálu. Odporúča sa vyhnúť sa uhlu 90 °, čo znižuje riziko zablokovania.

Tesniaca hmota sa nanáša cez gumové tesnenie.

Schéma možného vykonania ostrých rohov

Princíp uzáveru vody

Vodný ventil zabraňuje prenikaniu nepríjemných zápachov z kanalizácie do miestnosti. Jeho prístroj má rovnaký dizajn, rozdiely len vo veľkosti. Voda slúži ako druh korku.

Venujte pozornosť! V prípade dlhodobého bez prevádzky sa voda odparí a vodný lapač stráca svoje funkčné vlastnosti.

Diagram zariadenia vodného uzáveru

Je potrebné ohrievať kanalizačné potrubie (video)

Názory na túto tému sú rozdelené.

Mala by doplniť autora videa! Rúra nebude mrazom, ak neumožníte plné naplnenie nádrže v chladnej sezóne, pretože hladina vody v tomto prípade vyplní časť potrubia a v objeme priemeru rúry, môže voda zmrznúť.

Príklad plného kontajnera

Vákuové ventily a ventilátorové potrubie

Tieto dve pojmy sú neznáme pre väčšinu ľudí, ktorí nesúvisia s inštalačnou profesiou. Účelom týchto dvoch prvkov je zabrániť vyprázdňovaniu vzduchu v systéme pri vypúšťaní veľkého množstva vody alebo pri prevádzke vákuových čerpadiel v okamihu odčerpávania odpadu zo zásobníka.

Podrobnejšie o týchto prvkoch namontovaných rukami v kanalizácii súkromného domu, vo videu:

Algoritmus pripojenia súkromného domu k centrálnej kanalizácii

Každý chce mať vlastný kútik so všetkými podmienkami pre pohodlný pobyt. Dôležitá je spojenie s centrálnou kanalizáciou súkromného domu.

Najčastejšie sa nezávislé inštalovanie realizuje pripojením do centrálnej mestskej siete. Ak chcete ušetriť čas a peniaze na náklady, potrebujete vedieť všetky nuansy spojenia, legitimovať tento problém, dohodnúť sa s administratívou a získať povolenie. Neoprávnená inštalácia komunikácií týkajúcich sa mestského systému je trestná pokutami a ich demontážou.

Typy kanalizácie

Pripojenie k centrálnej kanalizácii súkromného domu vyžaduje znalosti a školenia od organizátora: čas na dokončenie dokumentácie a finančných investícií je potrebný.

Existuje nasledujúca klasifikácia odpadových vôd:

Ak chcete pripojiť centrálnu kanalizáciu v súkromnom dome, musíte najprv vyplniť potrebnú dokumentáciu a získať povolenie.

Pre vložky používa plastové rúry s menším priemerom. Zložitosť prípravnej fázy závisí od stavu mestského plynovodu.

Nevýhody a výhody pripojenia k centrálnej sieti

Hlavnou nevýhodou tohto typu inštalácie komunikácií pre budovu nachádzajúcu sa mimo mesta je dĺžka schvaľovacieho postupu a príprava dokumentácie. Jeho trvanie je rovnaké pre súkromné ​​chaty aj pre výstavbu veľkých stavieb.

Medzi výhody patrí nasledujúce funkcie:

 • Vyžaduje to nižšie náklady na pripojenie k spoločnej sieti ako na inštaláciu individuálnej čistiacej stanice.
 • Úspory na použitých materiáloch.
 • Súčasné riešenie problému drenážnej dažďovej a domácej vody.

Počas prevádzky nie je potrebné vyčistiť a vyčerpať zberné nádrže na vodu, zapojiť sa do údržby, táto funkcia umožňuje zachrániť proces používania potrubia.

Zložitosť reliéfu je schopná ovplyvniť vysoké náklady na pripojenie k kanalizácii súkromného domu: keď sa potrubie nachádza nad miestom. Riešením je inštalácia tlakového komunikačného systému do mestskej siete.

Ako spustiť inštaláciu?

Prvou otázkou je zistiť typ odpadových vôd umiestnených v blízkosti domu: oddelené alebo zmiešané.

Je potrebné analyzovať náklady a minimalizovať ich čo najviac. To sa dá ľahko dosiahnuť pripojením spoločného potrubia so susedmi.

Druhou možnosťou je rokovať s miestnymi pracovníkmi v sektore verejných služieb a ponúkať finančné prostriedky na modernizáciu centrálneho odtoku. Ak organizácia schváli návrh, potom úloha navrhovania a vloženia súkromného potrubia do mestskej kanalizácie padne na ramená návrhárov, vďaka čomu sa náklady výrazne znížia.

Vedenie samoinštalácie odpadových vôd vašej domácnosti v centrálnej kanalizácii - cvičenie, ktoré vyžaduje čas a ťažkosti.

Aby ste sa vyhli zhromažďovaniu balíka dokumentov, musíte kontaktovať organizáciu, ktorá poskytuje príslušné služby. Ale stojí za to zvážiť náklady na jej prácu, čo zvýši náklady.

Zoznam dokumentov

Pri rozhodovaní o vydaní právnej stránky problému sami, je potrebné pripraviť takéto dokumenty:

 • Plánovací plán pripravený geodetickou spoločnosťou s označeným domom a potrubím pre kanalizačné komunikácie.
 • Dôkaz o vlastníctve domu a pozemku.
 • Dokumentáciu špecifikujúcu technické požiadavky pripravuje organizácia špecializovaná na údržbu kanalizácie.
 • Plán rozloženia súkromného potrubia do centrálnej siete vyvinutý kvalifikovaným projektantom.
 • Plán pozostáva z pozdĺžneho profilu, hlavného plánu a konsolidovaného plánu siete.
 • Povolenie na čistenie odpadových vôd v súkromnom dome dohodnuté v súlade s architektonickým riešením.
 • Žiadosť o výkonnú spoločnosť.

Počas poslednej fázy je potrebné zostaviť balík potrebných dokumentov, je potrebné rozhodnúť o spoločnosti, ktorá bude poverená inštaláciou kanalizačného systému v súkromnom dome pre mestskú komunikáciu.

Kontroverzné momenty

Dôležitá pre stavebné práce je schválenie susedov, pretože inštalácia sa uskutoční v blízkosti ich miest. K tomu musíte pripraviť dokument s podpismi viacerých žijúcich majiteľov domov.

Ak chcete pripojiť potrubie k mestskej kanalizácii, je potrebné ovplyvniť časti elektrických sietí a teplárne, ako aj cesty, potom sú potrebné ďalšie povolenia.

Ignorovanie takýchto právnych aspektov povedie k uloženiu pokút majiteľovi domov a nútenej demontáži inštalovaných potrubí.

Kontrola kvality

Ak chcete súhlasiť s kanalizačným potrubím súkromného domu na centrálny drenážny systém, je potrebné dodržiavať určité technické požiadavky.

Vložka sa vyskytuje len vtedy, keď sa nachádza v blízkosti špeciálna plastová nádrž vyrobená v priemyselnom prostredí - špeciálna studňa s hydraulickou kvapkou požadovaného priemeru a výšky.

Nie je ťažké inštalovať domácu inštaláciu, ale inštalácia by sa mala robiť s prihliadnutím na hĺbku zamrznutia pôdy, byť vyššia ako všeobecná komunikácia a tiež vykonaná do studne v požadovanom uhle.

V strednej časti Ruska je hĺbka inštalácie potrubia približne 2,5-3 metrov, v severných regiónoch - 3,5 metrov av južných regiónoch - 1,5 metra.

Pri každom metre potrubia je potrebné vytvoriť sklon najmenej 2 cm, takýto požiadavok poskytuje samočistiacu rýchlosť potrubia.

A ešte pár bodov:

 • Odtoková sieť neposkytuje ostré zákruty, čo vedie k upchatiu rúrok.
 • Priemer potrubia musí byť medzi 15 a 25 cm.
 • Na poklepanie sa používa zásuvka a silikónové mazivo.
 • V spodnej časti zákopu sa položí piesková vankúš hrúbky 10-15 cm, vedľa studne musí byť tamped.
 • Po dokončení práce sa vykoná kontrola sklonu potrubného systému a potom sa vykoná zásyp s pieskom a pôdou.
 • Po všetkých týchto činnostiach sa uzavrie písomná dohoda o zneškodňovaní vody medzi vodárenským podnikom a prenajímateľom.

Pri pripájaní žľabových odtokov do centrálneho kanalizačného systému je potrebné zostaviť balík dokumentov a schvaľovať schválenia. Ak sa nedajú získať, je namontovaný samostatný systém zberu sedimentačných vôd.

Možné problémy

Ťažkosti s pripojením môžu vzniknúť v dôsledku umiestnenia iných komunikačných sietí v lokalite odpadových vôd: teplo, elektrická sieť, plynovod.

Nie je príležitosť pripojiť sa k mestskej sieti za týchto okolností:

 • v prítomnosti viacerých komunikačných vlákien na mieste;
 • nevhodnosť všeobecnej kanalizácie spôsobenej jej starobou;
 • vysokú cenu súkromnej siete, ktorá sa nachádza na mieste.

V tomto prípade existuje možnosť inštalácie samostatnej kanalizácie. Septiky sú súčasťou systému na čistenie odpadových vôd a domácností. Tento typ drenážneho systému má niekoľko výhod:

 • použitý plast nepodlieha korózii a deformácii;
 • doba používania dosiahne 50 rokov;
 • počas prevádzky nepotrebuje špeciálne postupy;
 • dizajn sa ľahko inštaluje a vyžaduje len málo miesta.

Nevýhodou autonómnych staníc na odstraňovanie odpadových vôd je závislosť od elektrickej siete. Pred inštaláciou septiku potrebujete vypočítať požadovaný objem v závislosti od počtu ľudí žijúcich v dome.

vykorisťovania

Zavedenie odpadových vôd súkromného domu v centrálnej sieti neuchováva majiteľov z možných problémov počas jeho prevádzky. Pre správnu prevádzku systému bez ťažkostí je potrebné dodržiavať pravidlá prevádzky:

 • Zabráňte vniknutiu odpadu a komunálneho odpadu do odpadu.
 • Kuchynské sifóny umiestnené v umývadle by mali byť pravidelne vypláchnuté a záchodová misa by sa mala čistiť piestom.
 • Rukoväť z drôtu pre sanitárne vybavenie umožňuje eliminovať upchávky.
 • Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, pretože uvoľňujú toxíny do prostredia a nepriaznivo ovplyvňujú ľudské telo.

Najlepšie je zveriť inštalačné práce odborníkom a nie samotné vykonávanie zavádzania do centrálnej kanalizácie. Tým sa zabráni vzniku zodpovednosti za možné chyby a zabráni sa nákladom na opravy.

Profesionálne firmy rozvinú projekt a určia optimálne umiestnenie septiku, studní a zákopov do centrálnej kanalizácie. Okrem toho sa špecializované organizácie zaoberajú zhromažďovaním schválení a dokumentov.

Po zaplatení určitej sumy za poskytnuté služby dostane majiteľ kvalitný systém prehrádzky a plne si vychutná pohodlný odpočinok na vidieku.

Ako skontrolovať priepustnosť kanalizačného potrubia

V každej budove, izbe, súkromnom sektore musí byť plynovod vždy vo výbornom stave, pretože nebudete závidieť majiteľov, ktorí trpia potrubím a nemôžete správne sprchovať, umývať riad a dokonca aj ruky. Ak sa zablokovania neodstránia včas, môžu viesť k rôznym núdzovým situáciám. Sú priamo spojené s prielomom potrubia. V dôsledku toho budete musieť zavolať špeciálnu službu, počkajte, kým nie je všetko vyčistené a vo všeobecnosti dajte veľa peňazí za svoje služby. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité poznať tekutosť potrubia, čo pomôže nielen predchádzať upchatiu v systéme, ale tiež úplne zabrániť jeho opotrebeniu a poruche.

Ako rýchlo a presne skontrolujte priechodnosť potrubí?

1. Ak je potrubie potrebné skontrolovať v byte, potom sa to často vykonáva prostredníctvom teleinspekčnej kontroly. Jeho hlavným prvkom je malá videokamera, ktorá má vysoké rozlíšenie a jasné osvetlenie. Pripojí sa k káblu, ktorý je zatlačený po celom systéme. Tak, podrobná kontrola potrubia. Obraz z tohto malého fotoaparátu sa vysiela na špeciálnej obrazovke.

2. Plávajúci modul. Ak sú potrubia naplnené, môžu sa skontrolovať iba týmto spôsobom. Stáva sa to takto: zariadenie s pomocou špeciálnych zariadení sa spustí do vody a vodorovne fixuje. Materiál, ktorý bol natočený, je prenesený do digitálneho média pre neskoršie prezeranie a analýzu stavu kanalizačného systému ako celku alebo jeho špecifických častí. Výhodou tejto diagnostiky je schopnosť zistiť problémy na ťažko dostupných miestach bez toho, aby ste museli odskrutkovať alebo úplne vybrať potrubie. Plávajúci modul je veľmi kompaktný a mobilný, a preto môže dosiahnuť akýkoľvek úsek.

3. Systém na kontrolu tekutosti rúr s rôznymi tryskami. Môžu byť vo forme hviezd, okvetných lístkov alebo gule.

4. Akustická metóda. V miestach, kde je potrubie upchaté, sa prietok vody automaticky zníži. Odtiaľ sa zvyšuje rýchlosť nosiča tepla, zväčšuje sa šum, ktorý sa dá počuť pomocou tohto zariadenia.

5. Ultrazvukové zariadenia. Táto možnosť je použitie snímačov, ktoré fixujú ultrazvuk. Prístroje pomáhajú určiť, kde presne je potrebné čistenie kanalizačného potrubia bez porušenia jeho integrity a bez zastavenia práce. Sú inštalované na potrubiach na rôznych miestach a pomocou ultrazvukového zachytenia dávajú špeciálne signály z miest zanášania. Systém udáva, v akej vzdialenosti je potrebné inštalovať snímače. Všetky tieto procesy pomôžu získať najspoľahlivejšie informácie.

Nezabudnite! Včasná kontrola potrubia a čistenie kanalizácie zabezpečí perfektnú prevádzku celého systému.

Ako odpadové vody v súkromnom dome: odporúčania odborníkov

Je nepravdepodobné, že moderný človek dokáže predstaviť svoju existenciu bez obvyklého pohodlie a požehnanie svojej existencie, takže regeneračné frekvencie dom alebo vila je najprv nutné správne vybaviť vodovodný kohútik, a samozrejme aj kanalizácia v súlade so všetkými normami bezpečnosti a ochrany zdravia.

Usporiadanie kanalizačného systému umožňuje nielen používať kúpeľňu, ale aj pripojiť umývadlá, umývačku riadu alebo práčku a priniesť život v krajine sprisahania bližšie k bývaniu v mestskom byte.

Inštalácia kanalizačného systému je náročný proces a vyžaduje vážny prístup, navyše je najlepšie navrhnúť kanalizačný systém v počiatočnej fáze výstavby súkromných budov.

Pred začatím práce je potrebné vykonať prívod vody a až potom sa musí inštalovať kanalizačný systém, dodržiavať striktnú postupnosť.

Hlavné typy kanalizačných systémov

Moderné kanalizačné systémy sú rozdelené do troch hlavných typov:

 • Vnútorné, kde sú všetky komunikácie umiestnené vo vnútri domu.
 • Vonkajšie, v ktorých sa nachádza komunikácia mimo domu, ktorá zahŕňa žumpy, čistiace stanice, žumpy, septiky.
 • Najdôležitejším krokom je vedenie kanalizačného systému v dome, pretože všetky hlavné prvky a vedenie na hlavné cesty budú umiestnené priamo vo vnútri budovy. V tomto štádiu je veľmi dôležité usporiadanie, ktoré zabezpečí výkon a hladký chod celého systému.

Materiály, ktoré budú potrebné pri usporiadaní kanalizačného systému

Základom akéhokoľvek druhu kanalizačného systému je spoločný stúpač, do ktorého prúdi odpadové splašky. Všetko, čo prechádza stúpačom, vstupuje do dláždeného vonkajšieho kanalizačného systému a zlúči sa do jímky, ktorá sa nachádza na mieste.

Požadované materiály:

 1. Rúry, ktorých počet sa musí vypočítať vopred.
 2. Kohútiky pre kanalizačný systém, ktorých veľkosť musí zodpovedať priemeru rúr.
 3. Tvary požadovaného štýlu, ktoré sú potrebné pre rozvetvenie.
 4. Reduktory a adaptéry na pripojenie rúrok rôznych priemerov.
 5. Audity na kontrolu fungovania kanalizačného systému a prístup k jeho čisteniu v prípade upchávania.
 6. Zásuvky pre zásuvky, ktoré pokrývajú nepoužité otvory.
 7. Špeciálne upínacie prvky na upevnenie kanalizačných potrubí.
 8. Tmel - sanitárny silikón v potrubí a pištole, ktorý je potrebný na jeho kreslenie.

Je to dôležité! Pri stúpačke je potrebná stúpačka s dostatočne veľkým priemerom (od 100 mm), pretože takýto priemer potrubí sa používa na vypúšťanie odpadových vôd z toalety. Inštalujte stúpač v rohu kúpeľne alebo v predbežne vybavenej bani.

Okrem toho je dôležité pripraviť všetky potrebné nástroje a materiály na prácu, aby bolo všetko počas práce.

Odtoková rúra by mala byť dobre pripevnená. Je tiež potrebné zarovnať budúce miesta, uzly kĺbov, ktoré budú zahŕňať výstupné potrubia z umývadiel, toaletných misiek, kúpeľov.

Aby sa zabezpečilo lepšie utesnenie rúrkových spojov a aby sa predišlo úniku, sú kĺby mazané tukom alebo silikónom.

Keďže plastové rúry sú najčastejšie používané pri konštrukcii kanalizácie, je potrebné zabezpečiť ich spoľahlivé upevnenie. čím je zaistenie bezpečnejšie, tým je menšia pravdepodobnosť deformácie kanalizačného potrubia, pretože hmotnosť plnených rúrok je oveľa viac ako prázdne.

Samonasávací kanalizačný systém

Vedenie odpadových vôd vlastnými rukami je pomerne jednoduché, dokonca aj bez určitých zručností a skúseností. Hlavnou vecou je sledovať postup práce, zakúpiť kvalitné materiály a pripraviť potrebný nástroj pre prácu.

Je to dôležité! Ak si stále nie ste istí svojimi schopnosťami, môžete vždy pozvať profesionálnych remeselníkov, ktorí budú vykonávať všetky inštalačné práce rýchlo a efektívne. V priebehu práce však môžete sledovať priebeh práce, získavať skúsenosti a zároveň kontrolovať kvalitu.

Je veľmi dôležité, aby odtokové rúry vychádzajúce z toalety alebo kúpeľa vyčnievali pod uhlom, čo zabráni upchávaniu a zabezpečeniu normálnej úrovne výkonu systému. Uhol sklonu každého meradla by mal byť od 2 do 4 stupňov.

Nie je potrebné kupovať vlnité rúry na usporiadanie kanalizácie - je lepšie uprednostňovať rúry s vnútorným nepríjemným povrchom. Odporúča sa pripevniť rúry ihneď po pripojení a ukotvení. K tomu je potrebné postaviť potrubie alebo žľab z sadrokartónu alebo iného vodotesného materiálu. Táto konštrukcia umožní dosiahnuť spoľahlivú fixáciu a získať tuhý systém, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu a posunutiu vody.

Je to dôležité! Pri inštalácii prechodu medzi zvislým a vodorovným odtokom je na tomto mieste žiaduce inštalovať spojovací prvok s uhlom 90 stupňov. To pomôže výrazne znížiť zaťaženie uzlov a potrubí z tlaku pri vypúšťaní vody.

Ak chcete nainštalovať prechodový uzol, musíte kopať hlboký otvor vhodného priemeru. To je výhodné aj tým, že v prípade potreby môžete nainštalovať zobrazovací obal, ktorý umožní čistenie systému v prípade upchatia.

V ďalšej fáze je vypúšťacia linka vedená mimo domu. v suteréne sa vytvorí otvor, ktorý je potrebné dimenzovať a vykrojenie rohu pod uhlom 15 stupňov a následne stanoviť konštantnú úroveň sklonu vypúšťacieho potrubia vrátane toho, aby sa dostal do vypúšťacieho otvoru o viac ako 2 - 3 stupne.

Nemali by ste meniť sklon, alebo naopak, príliš skloniť potrubie. Malá miera sklonu spomaľuje tok odpadových vôd a ak je silne naklonený, odpadová voda prúdi príliš rýchlo cez kanalizačné potrubia a ponechá na stenách pevné úlomky, čo čoskoro povedie k upchatiu a prerušeniu kanalizácie.

Skúsení odborníci odporúčajú minimálne päť a nie viac ako pätnásť metrov od suterénu do jímky, keď po stiahnutí domácej odpadovej vody zo súkromného domu.

Je to dôležité! Príliš blízko umiestnenia v priebehu času môže poškodiť základy a príliš dlhá vzdialenosť môže spôsobiť stagnáciu v systéme, najmä ak má veľa kĺbov a zákrutov.

V záverečnej fáze je potrebné vykopať výkop pre kladenie potrubia, ktorého hĺbka závisí od klimatických a poveternostných podmienok vo vašom regióne. Ak sú zimy tvrdé a studené, výkop by mal byť dostatočne hlboký, aby zabránil zmrznutiu a poškodeniu integrity rúr. Pre väčšiu bezpečnosť môžete izolovať rúry s izoláciou pred konečným zásypom pôdy.

Rovnako dôležité je aj inštalácia niekoľkých malých priechodov po celej dĺžke kanalizačného potrubia, ktoré umožnia vykonať audit kanalizačného systému v prípade preťaženia. Odporúča sa betón bezprostredne pred pokládkou kanalizačnej rúry. Spodok výkopu by mal byť čo najtvrdší, bez výškových rozdielov.

Ako zariadiť kanalizačný systém pre súkromný dom s vlastnými rukami: diagramy a hĺbku inštalácie

Kanalizačné zariadenie v súkromnom dome začína rozložením a usporiadaním. To umožňuje čo najjednoduchšie usporiadať všetky inštalatérske práce, urobiť správny svah, presne vypočítať všetky spotrebný materiál.

V dôsledku toho bude systém fungovať hladko a v prípade poruchy alebo upchatia jedného z prvkov sa dá všetko rýchlo a ľahko odstrániť. V tomto článku budeme opisovať, ako navrhnúť schémy pre vnútornú a vonkajšiu (vonkajšiu) kanalizáciu pre súkromný dom alebo vidiecky dom, akú optimálnu hĺbku kladú kanalizačné potrubia a aké spotrebné materiály by sa mali použiť pri budovaní a inštalácii samostatného systému s vlastnými rukami v dome a vonku.

Diagram vnútorného systému

Plánovanie začína vzdialeným inštalatérstvom v podkroví alebo na najvyššom poschodí. Všetky vodorovné čiary sú nevyhnutne redukované na jednu stúpačku. Ak chcete ušetriť peniaze a spotrebný materiál, kúpeľne na rôznych úrovniach sú umiestnené na rovnakej vertikálnej úrovni.

Kanalizácia v dome pozostáva z:

 • Vodné zámky, ktoré zabraňujú vstupu pachov do miestnosti;
 • Odtoky zo všetkých inštalácií;
 • Rúry, ktoré vypúšťajú odpadové vody do vonkajšej kanalizácie;
 • Kolená a tyče spojujúce potrubia do jedného systému;
 • Svorky v stenách, ktoré podporujú rúrky a dávajú im smer a uhol sklonu.
 • Centrálny stúpač.

Presné vykreslenie vnútorného systému závisí od počtu podlaží budovy, prítomnosti suterénu, počtu použitých inštalácií a počtu používateľov. Hĺbka septikovej nádrže a pripojenie k prídavnému zariadeniu (čerpacia stanica alebo čerpadlá pre domácnosť oddelene pre každé zariadenie) sú tiež dôležité.

Schéma by mala zobrazovať všetky prvky v mierke, takže v prípade plánovanej opravy alebo núdzového stavu môžete rýchlo roztriediť rozloženie a nájsť rozpis.

Vonkajšia linka

Externá odpadová voda začína plynovodom z nadácie. Odtoky sa odvádzajú do septikovej nádrže, žumpy alebo do filtračných zariadení. Na každom otočení rúry sú inštalované revízie (adaptéry s viečkami, s ktorými môžete rýchlo vyčistiť upchatie). Okrem toho je tu aj revízna studňa a odvzdušnenie.

Vetranie sa vypúšťa zo stúpačky cez ventiláciu. Vďaka silným cudzím zápachom nemôže byť namontovaný v blízkosti okien, vystupovať na nádvorie alebo blízko dymu. Je prísne zakázané pripojiť ho k bežnému ventilačnému hriadeľu. Namiesto dáždnika môžete na vrchu stúpača použiť špeciálny vákuový ventil (nesmie sa zamieňať s spätným ventilom!).

Výhody a nevýhody rôznych typov nádrží

Konečným prvkom systému je zásobník a čistiaca nádrž. Pri absencii centrálneho kolektora pre prívod odpadových vôd sa používajú samostatné inštalácie.

 1. Žumpa. Je ľahké sa zorganizovať na mieste a to je najlacnejšia možnosť. Ale s veľkými objemami odpadu to nedokáže zvládnuť. Existuje možnosť znečistenia v podzemných vodách a nepríjemný zápach.
 2. Septik je vyrobený z tehál, plnený betónom alebo hotovými železobetónovými krúžkami. Vykonáva svoje funkcie dobre, odolné a odolné. Medzi nevýhody patrí dlhá doba inštalácie a vážne náklady na výstavbu.
 3. Priemyselná samostatná inštalácia. Takáto septiková nádrž je drahšia, ale náklady sú kryté rýchlosťou konštrukcie, vysokou kvalitou a dlhodobou prevádzkou zariadenia.
 4. Stanica biologickej úpravy. Najdrahšia možnosť, ktorá potrebuje stálu elektrinu. Má najvyšší stupeň čistenia a vysoký výkon.

Dodávky, fakturácie a ceny

Nezabudnite určiť objem septikovej nádrže. Výpočet sa robí s prihliadnutím na to, že pre každého obyvateľa domu sa používa 200 l vody za deň. Odtoky v septickej nádrži sa uschovávajú 3 dni. Na základe týchto údajov získame presnú veľkosť odpadovej nádrže.

Takže rodina štyroch ľudí spotrebuje 800 litrov. Za tri dni sa nahromadilo 2400 litrov. Takže musíte vyzdvihnúť septik s takým objemom. Pokiaľ je to potrebné, môžete vytvoriť malú rezervu v prípade maximálneho zaťaženia nádrže. Septiky s takýmito parametrami stáli od 20 tisíc rubľov.

Hlavná kotva:

 • Kríže na pripojenie 4 sekcií pod uhlom (80-100 rubľov).
 • T-kusy s bočnou časťou 45 alebo 90 stupňov.
 • Koleno pre pripojenie potrubia s výškovým rozdielom (450 rubľov / kus).
 • Priamočiará obojstranná spojka s gumovými rukávmi v zásuvkách (od 30 t.).
 • Audit (60 rub)
 • zníženie rôznych parametrov (od 40 rubľov / ks)
 • Dáždniková kapucňa (od 50 rubľov.)

Voda môže byť nielen prospešná, ale aj škodlivá pre ľudské telo. Ktorý hrubý filter je vhodnejší pre záhradu, poučte sa z tohto článku.

Optimálny sklon a hĺbka konštrukcie

Podľa odporúčaní SNiP pre rúry s priemerom 50 mm sa pre každý meter inštalácie vytvorí stabilný sklon 3 cm. S prierezom 100 mm sa táto hodnota môže znížiť na 2 cm Aby sa zabránilo ucpávaniu a "namazaniu" kanalizačného systému v kuchyni, je žiaduce zvýšiť sklon pre každý meter elektroinštalácie o 0,5-1 cm.

Pri montáži na pozemku sa pozoruje rovnaký uhol sklonu. Podložka (rúrka s väčším priemerom ako hlavné potrubie vyčnievajúce 15 cm od každého okraja) sa inštaluje do otvoru vytvoreného v podklade. Poskytuje prechod na vonkajšiu kanalizáciu a nachádza sa 30 cm nad úrovňou zmrazovania pôdy.

Ďalej prechádza výkop do septiku. Jeho približná hĺbka je 0,7-1 m.

Je nerentabilné pochovať potrubia pod úroveň mrazu (v priemere je to 1,6 m) - budete musieť urobiť veľmi hlboký septik. Pri konštantnom sklone bude 4-5 m, kde sa už môže objaviť podzemná voda. Náklady sa zvyšujú v dôsledku dodatočných betónových krúžkov a odolnejších (vlnitých) rúrok, ktoré dokážu vydržať tlak odtoku a hmotnosť pôdy.

Výber potrubí a dimeterov

Pri odstraňovaní odpadových vôd zo sanitárnych zariadení sa používajú rúry s priemerom 5 cm. Rúra z WC by mala mať prierez 10-11 cm, čo pomôže zabrániť upchatiu.

Na zriadenie kanalizačného systému v súkromnom dome je možné použiť liatinové rúry, železobetón alebo plast. Tieto sú prijateľnejšie vzhľadom na ich pevnosť, trvanlivosť, odolnosť voči korózii a hladký povrch.

Outdoor (PVC)

Rúry z polyvinylchloridu sú určené pre vonkajšie siete. Majú výraznú oranžovú alebo žltohnernú farbu. Napriek relatívnej lacnosti majú tieto rúry dostatočnú pevnosť, čo umožňuje ich použitie ako vo vonkajšej, tak aj v podpere. Zlúčenina je pre ne zváraná za studena. Všetky otáčky sú vyrobené pomocou kovania a ohybov.

Domáce (polypropylén)

Polypropylénové potrubia pre vnútornú komunikáciu majú svetlošedú farbu a majú rôzne technické parametre v závislosti od výrobcu a modelu. Ich spoločné črty sú:

 • Jedno alebo viacvrstvové.
 • Polypropylén je chránený hliníkovým povlakom a vrstvou polyméru.
 • Pripojenie sa vykonáva zváraním alebo použitím špeciálneho príslušenstva.

Pravidlá zariadenia a kladenie vonkajšieho systému

Stručne povedané, pokyny na to, ako urobiť miestnu autonómnu kanalizáciu v súkromnom vidieckom dome (v krajine) vlastnými rukami, vyzerá takto:

 1. Mechanické alebo ručné vykopávanie výkopov.
 2. Tvorba pieskového vankúša.
 3. Usporiadanie všetkých prvkov (plynovod, zásobníky, armatúry).
 4. Pripojenie fragmentov, od výstupu vnútorného kanalizačného systému. Pre väčšiu spoľahlivosť sú upevňovacie body ošetrené silikónovým tesniacim materiálom.
 5. Testovanie tesnosti spojov pri maximálnom zaťažení.
 6. Naplňte výkop, snažte sa utlmiť piesok alebo pôdu iba po stranách potrubia, čím sa vyhnete ostrému zaťaženiu v pravom uhle. Hrúbka piesku je minimálne 15 cm.

Toto video ukazuje, ako správne vytvoriť kanalizáciu pre súkromný dom, ako aj to, ako samostatne položiť potrubia:

Tipy na poznámku

Ako správne vykonávať kanalizáciu v súkromnom dome, robiť všetko podľa samotnej schémy a položiť potrubia pre systém bez chýb? Inštalácia kanalizačného systému bude lepšia, ak sa bude dodržiavať niekoľko pokynov:

 • Rezy potrubia by mali byť uzemnené, aby sa zabezpečilo, že spoj s druhým okrajom je extrémne hustý.
 • V oblastiach so zložitými zlúčeninami je žiaduce dodatočne použiť kovové svorky. S ich pomocou môžete sledovať stabilný svah.
 • Je lepšie položiť kanalizačný systém a zásobovanie vodou vo vnútri domu do tej istej drážky a umiestniť kanalizačné potrubie pod dno. To skráti čas inštalácie a ušetrí na materiáli stroboskopy.
 • Je oveľa jednoduchšie vybaviť a udržiavať systém s jedným stúpačom, ku ktorému prichádza všetka komunikácia.
 • Odporúča sa umiestniť lapače tukov v blízkosti odtokových potrubí z umývadla a umývačky riadu.
 • Systém bude bezpečnejší a odolnejší, ak je potrubie z domu do odtokovej studne rovno bez ohybov a zákrutov.
 • Ďalšie užitočné odporúčania týkajúce sa elektroinštalácie a inštalácie odpadových vôd v súkromnom dome alebo v krajine s vlastnými rukami, pozrite sa na video:

  Pri inštalácii kanalizácie je dôležité brať do úvahy každú nuanciu: umiestnenie inštalačného zariadenia, reliéf miesta, umiestnenie sacieho potrubia alebo septikovej nádrže, hĺbka rúry a uhol sklonu.

  Len starostlivé plánovanie, starostlivé plánovanie a dodržiavanie poradia inštalácie kanalizácie v súkromnom dome alebo v krajine s vlastnými rukami môžeme zaručiť, že systém nebude zmrazený uprostred zimy a bude dobre odtekať bez toho, aby vytváral ďalšie problémy v dome a na mieste.

  Ako na čistenie odpadových vôd - chápeme z osobných skúseností

  Kanalizácia pre súkromný dom s vlastnými rukami - správny prístup.

  Predtým toaleta na ulici bola považovaná za samozrejmosť pre predmestskú oblasť, ale teraz aj vo vidieckych domoch, kde ľudia prídu na odpočinok o víkendoch, majitelia domov majú tendenciu vytvárať komfortné podmienky. A veľa závisí od toho, či bola kanalizácia správne zvolená, navrhnutá a inštalovaná. Aké čističky si vyberiete, ako samostatne vyrobiť septik, keď je lepšie inštalovať jeden VOC na niekoľko domov, ako odpadové vody, aké potrubia používať a ako správne ležať v dome a na mieste - tieto a ďalšie otázky týkajúce sa organizácie odpadových vôd mimo mesta sa diskutujú v tomto týždni,

  články:

  Kanalizácia mimo mesta - domáce septiky ako alternatíva hotových VOC. Vzácna prímestská dedina alebo partnerstvo sa môže pochváliť prítomnosťou hlavného vodovodu a kanalizácie, ale vo všeobecnosti majitelia predmestských nehnuteľností musia nezávisle získať domáce pohodlie. Zvážte, čo je septik, existujúce hygienické normy, parametre výberu systému a najpopulárnejšie typy septikov.

  Suburban kanalizácie sú nové produkty pre jednotlivé čistiarne odpadových vôd. Systémy neprerušeného napájania, plastové kanalizačné potrubia pohlcujúce hluk, čerpacie zariadenia, ktoré potrebujú odpadové vody pre súkromný dom, čistiarne odpadových vôd a drenážne riešenie - všetko, čo potrebujete pre váš čistiaci systém.

  Všeobecná odpadová voda: integrované čistenie odpadových vôd alebo inštalácia na viacerých domoch. Aké sú výhody integrovaných systémov čistenia odpadových vôd, v ktorých sú situácie v spoločných čistiarňach odpadových vôd vhodnejšie. Spôsoby organizovania a pripojenia kanalizácie mimo mesta. Ako odpadnúť vlastnými rukami.

  Vlastnosti systémov čistenia odpadových vôd na vidieku. Ako si vybrať čistiaci systém, ktorý je najvhodnejší pre veľký vidiecky dom a malý vidiecky dom, koľko to bude stáť, čo rozlišuje septik od uzavretého a absorpčného žumpa - odborníci prídu na záchranu.

  Vetracie potrubie - jednoducho komplikované. Fórum tipov. Prečo potrebujete ventiláciu, čo by malo byť, aký priemer bude stačiť, kde je lepšie ju držať. Chápeme všetko s používateľmi fóra FORUMHOUSE.

  Septik z betónových krúžkov. Osobné skúsenosti. Hoci moderný trh ponúka mnoho pripravených systémov čistenia odpadových vôd, používatelia nášho portálu dávajú prednosť tomu, aby si zbalili rukávy a vyrobili septik na vlastnú päsť. Ako dlho slúži, aký by mal byť veľkosť takej studne, od čoho by mala byť dno, koľko času je odpadová voda spracovaná v jímke - hovoríme o skúsenostiach účastníkov nášho portálu.

  videa:

  Implementácia septického systému. Osobné skúsenosti. Hrdina tohto videa je istá: hlavnou vecou v septiku je prítomnosť kyslíka pre normálne fungovanie baktérií. Povie podrobne a ukáže, ako sa jeho odpadové vody vyrábajú pre vlastnú ruku, ako aj problémy, ktoré vznikli niekoľko rokov po spustení prevádzky systému.

  Rúry pre vonkajšiu a vnútornú kanalizáciu. Odporúčania špecialistov. Úspešná kanalizácia domu s vlastnými rukami nie je možná bez vážnej sanitárnej prípravy. Aký je rozdiel medzi rúrkami vnútornej a vonkajšej odpadovej vody, aké sú vlastnosti, ako sa vyrábajú - rozumieme s technickým špecialistom.

  Autonómna odpadová voda. Vlastnosti výberu. Premýšľate o odvodňovaní odpadových vôd na mieste, mali by ste starostlivo preskúmať trh a pozrieť sa na moderné čistiarne odpadových vôd. Autonómna odpadová voda je pravdepodobne najobľúbenejšou možnosťou, ale aby ste ju úspešne vykonali na webe, je dôležité vybrať správnu inštaláciu.

  Dom gazoblokov a kolektívnej inteligencie členov fóra. Zásobovanie vodou a elektrická energia. V revízii penziónu, postaveného s účasťou niekoľkých odborníkov hneď s FORUMHOUSE, budeme diskutovať o tom, ako zariadiť dodávku vody z domu a elektrikára.

  Dom s obrázkami. Communications. Každý vývojár má svoju vlastnú históriu komunikácie. Niekto musí začať od začiatku, niekto sa vrátiť a niekto má šťastie. Hrdina sprisahania Alexey sa odvoláva na druhého. V obci v blízkosti Moskvy, kde si pozemok kúpil, bola elektrická energia, miestna dodávka vody a dokonca aj plyn. A napriek tomu aj táto šťastná šanca nebola bez komplikácií a zmien. Niektoré veci, video sledovanie, špeciálne "chytré" zavlažovanie z hadíc s otvormi a viac miestností, tento úžasný človek urobil sám - založený na princípe primeraných výdavkov a dôveru v spoľahlivosť. S septikom sa stalo smutný príbeh. Ďalšie informácie o inžinierskych systémoch nájdete v grafe.

  Stavba s drevenými pokrývačmi, letnou sprchou a ekologickou toaletou. Aby nebol stráviť priestor v rôznych budovách, rozhodol sa Andrei Bugayev usporiadať v jednej miestnosti letnú sprchu, drevené uteráky a toaletu. A aby nebol vrtný podklad a studňa s odpadovou vodou z toalety, urobil stavbu šetrnú k životnému prostrediu.

  Témy na fóre:

  O vetraciach odpadových vodách. Potrebujete vetranie v súkromnom dome; ak je kúpeľňa iba v prvom poschodí, bude stačiť jedna vodná brána alebo dve budú potrebné; ako správne usporiadať kanalizáciu tak, aby nedošlo k zápachu, aké materiály budú potrebné - diskutujú užívatelia portálu v tejto téme. Veľa fotiek.

  Predpisy pre umiestnenie čistiarní odpadových vôd (SNIP, SANPiN). Ako zabezpečiť kanalizáciu v dome tak, aby zabezpečila susedov a legislatívu. Ako si vybrať miesto, vo vzdialenosti, koľko metrov od domu a od susedov, je správne umiestniť kanalizáciu podľa noriem, ako aj kontroverzné otázky, ktoré vznikajú pri navrhovaní a inštalácii kanalizácie.

  Ako pochopiť, aké druhy kanalizácie robia. Výber typu čistiarne závisí od pôdy, hladiny podzemných vôd, spôsobu pobytu (trvalo alebo s návštevami), dostupnosti elektrickej energie, spotreby vody, rozpočtu. Ako si vybrať, ktorá inštalácia sa má vykonať - členovia FORUMHOUSE zdieľajú tipy. Tu môžete vidieť, ako by mala vypadať správna kanalizácia v súkromnom dome, fotografie dávajú vizuálnu reprezentáciu.

  Rozloženie kanalizácie v dome. Ako položiť rúrky do zákopu z tehál alebo piesku, ako sa dostať na toaletu, ako urobiť stúpačku, kde udržať izolované potrubia - vnútri alebo pod umývadlom - v tejto téme používatelia diskutujú o naliehavých problémoch. Užitočné fotografie pomôžu pochopiť procesy zariadenia.

  Aký uhol je potrebný pre kanalizačné potrubie. Zanesenie potrubia je jedným z problémov, ktoré sa môžu stať, ak sú nesprávne položené. Ako s akým uhlom musíte dať kanalizačnú rúrku tak, aby nič nezostalo, čo ešte musíte urobiť - téma obsahuje veľa užitočných informácií, diagramov a fotografií.

  Baktérie pre septik. Niektorí majitelia domov veria, že v septikovej nádrži nie je potrebné nič viac vylievať - ​​"všetko je tvorené samým sebou." Iní sú presvedčení, že s nekonzistentným životom môže tento prístup viesť k vytvoreniu kameňa. Chápeme, ako správne.

  Komplex prírodného čistenia (KPO) a tiež kompostovací septik. Vladimir43 prezentoval čitateľovi nový systém zneškodňovania odpadových vôd, ktorý bol založený na bežnej septikovej nádrži so širokými ústami, ktorý bol doplnený o kompostovací modul pozostávajúci z kompostovacieho (akumulačného) nádrže a zachytávača tukov. Topikstarter hovorí o výhodách systému a môžete sa tiež naučiť, ako prejsť test.