Odvodňovací priekop: výhody a nevýhody otvoreného systému odvádzania vody

Nie každý bol šťastný, že sa stal majiteľom pozemku na plochom, slnečnom a zároveň suchom teréne - mnohí sú nútení usadiť sa na pozemkoch na pôde s vysokou hladinou podzemných vôd a vysokým rizikom záplav. To však nie je dôvodom smútku - môžete sa zbaviť tohto problému!

Vlastnosti a účel

Pred pochopením vlastností drenážneho príkopu je potrebné sa zamerať na samotný pojem "odvodňovanie". Takže drenáž je proces vypúšťania močiarnej pôdy a odstránenia nadmernej vlhkosti zo zeme. Tento termín tiež odkazuje na konštrukciu systému zákopov, priekopov a studní, ktoré sú určené na vypúšťanie vody. Prečo je to potrebné?

Prebytočná voda v zemi vytvára veľa problémov. Konštantné "vyčistenie" pod nohami a neusušujúce kaluže sú len tie najmenšie. Oveľa horšie problémy.

 • Negatívny vplyv na pristátie. Je takmer nemožné zozbierať dobrú plodinu v podmienkach vysokej vlhkosti, korene rastlín hnijú a sadenice sa jednoducho nevyvíjajú.
 • Podzemné vody umiestnené vysoko eliminujú každú možnosť usporiadania suterénu alebo pivnice pod domom.
 • Veľké nebezpečenstvo ohrozuje ako samotný dom, tak aj ďalšie prístavby na mieste, pretože počas obdobia aktívneho topenia snehu je zem zaplnená vlhkosťou a začína sa zdvíhať. To vytvára dodatočný tlak na nosné konštrukcie a často spôsobuje deformácie nosníkov.

Usporiadanie drenáže je považované za vynikajúce riešenie, ktoré pomôže zabrániť všetkým týmto problémom. Spravidla sú súkromné ​​lokality chránené odtokovou priekopou, v ktorej je potrubie vystužená. Tento systém vytvára dobré podmienky pre zber a odstraňovanie vody v dolnej zóne.

Je celkom realistické vytvoriť ochranné štruktúry v samotnej krajine, ale je potrebné to urobiť ešte pred začiatkom zlepšovania. Odvodňovací priekop, potrubie alebo studňa - tieto prvky vytvárajú v lokalite drenážny systém.

Je dôležité určiť pravdepodobnosť záplavy, ako aj posúdiť svoje vlastné možnosti a zvoliť si drenážny systém, ktorý najlepšie vyhovuje funkciám reliéfu a rozpočtovým možnostiam ešte pred začiatkom práce na usporiadaní lokality.

Existuje niekoľko odrôd drenážnych priekop.

 • Otvorená drenáž - tento systém je považovaný za najjednoduchší, nie je potrebné robiť ťažké výkopy, jedinou vecou, ​​ktorá je potrebná, je vykopať niekoľko priekopov v celej lokalite a priniesť tu aj potrubie s búrkou. Tento systém vám umožňuje účinne odstrániť nadmerné zavlažovanie a dažďovú vodu.
 • Hlboká drenáž - táto možnosť je viac namáhavá, používa sa v oblastiach, kde sú podzemné vody umiestnené blízko povrchu, ako aj na hlinených pôdach so slabou absorpciou vlhkosti. Základom drenážnej konštrukcie je potrubie, vystužené v predbežne vykopanom výkopu. Druhý z nich vedie k špeciálnej nádrži alebo väčšej kolektorovej rúrke.
 • Vertikálne odvodnenie - takýto systém zahŕňa výstavbu siete niekoľkých studní, ktoré sú namontované okolo budovy, pričom sa odčerpáva vlhkosť do nich. Je to efektívny systém, ale vyžaduje starostlivé inžinierske výpočty a drahé práce.

Kde je to potrebné a aké sú požiadavky?

Drenážna priehrada je najčastejšie zabezpečovaná v relatívne malých oblastiach, čo je spôsobené nízkym stupňom automatizácie práce na jej realizácii, potrebou pravidelných opráv a krátkej životnosti. Na priemyselné účely sa priekopy prakticky nepoužívajú.

Existujú určité SNiP, ktoré stanovujú normy a požiadavky na drenážne kanály.

Podľa nich je prísne zakázané priniesť výkop s dažďovou vodou na:

 • nádrže obývané živými organizmami;
 • erodované rokliny alebo neforizované priekopy;
 • prúdiace prúdy a rieky;
 • nádrže, na brehoch ktorých sú rodinné rekreačné oblasti;
 • nížiny náchylné na podmáčanie.

Nie je povolené inštalovať odvodňovacie priekopy na pozemkoch v prípadoch, kedy je výška toku podzemnej vody menšia ako 2 metre. V opačnom prípade sa do odpadových vôd môže uvoľniť odpadová voda. Pre takéto stránky odborníci odporúčajú vybaviť kanály vybavené uzavretými poklopmi.

Všetky typy drenážneho systému podliehajú normám SP 104-34-96 a SNiP 2.05.07-85. Špecifikujú prípustné uhly naklonenia, obmedzujú vzdialenosti od obytných budov a iných stavieb, ako aj najlepšie možnosti výkonu v závislosti od charakteristík pôdy, terénu a požadovanej priepustnosti priekopy.

V súlade s tým sa rozlišujú nasledujúce požiadavky.

 • Pri rovnom teréne by uhol sklonu nemal prekročiť 3 - 5% - to približne zodpovedá poklesu výšky 3-5 cm každých 10 metrov.
 • Odtoková priekopa by mala byť umiestnená vo vzdialenosti od plôch a nosných konštrukcií domu a hospodárskych stavieb, inak existuje vysoká pravdepodobnosť riedenia ich základne. Preto musí byť vzdialenosť od priekopu k postaveným konštrukciám minimálne 30 cm a steny drenážneho systému musia byť povinne zhutnené, aby sa vody nepodliehali základom.

Silné a slabé stránky

Výhody drenážneho priekopy sú zrejmé - je to možnosť účinného odstránenia prebytočnej vlhkosti z miesta, čo znamená zníženie rizika nasledujúcich nepríjemných javov:

 • zaplavenie pôdy;
 • potopenie vodou a častá tvorba neusušovacích kalov;
 • hniloby nosných drevených podperov stavebných konštrukcií;
 • smrť koreňov rastlín;
 • inhibícia rastu sadeníc na pozemku;
 • rast plesní a aktívna reprodukcia húb;
 • nadmerná hromadenie nečistôt v miestnej oblasti;
 • vývoj chronických bronchopulmonárnych ochorení v dôsledku stále vysokej vlhkosti.

Príjemným bonusom je možnosť self-vylepšenia príkopu. Nevyžaduje žiadne špeciálne vybavenie, každý dospelý môže mať lopatu a vykopať zákop a samozrejme je to najnižšia nákladná metóda odtoku, pretože nevyžaduje prakticky žiadne finančné náklady.

Ale medzi nedostatkami môžete špecifikovať nasledovné:

 • priekopa je menej efektívna ako búrková kanalizácia;
 • drenáž tohto typu má pomerne krátku životnosť;
 • priekopa vyžaduje pravidelnú údržbu a pravidelné zhutňovanie, ako aj čistenie a obnovu nábrežia.

Mnohí veria, že drenážne priekopy významne zhoršujú krajinu, avšak experti uisťujú, že v prípade potreby môžete výkop vyzdobiť tak, aby sa harmonicky zapadol do celkového dizajnu lokality.

Ako urobiť sami seba?

Majitelia prímestských a prímestských oblastí sa najčastejšie venujú usporiadaniu odtokovej priekopy vlastnými rukami.

 • Aby bol drenážny systém čo najefektívnejší, najprv je vyznačený pozemok a potom čakajú na prvý silný dážď a uvidia, kde sa nahromadí najviac vody - odtiaľ musí byť voda najskôr odstránená.
 • Najjednoduchším spôsobom je kresliť priekopy v prípade, že pozemok na pozemku má prirodzený svah, potom je potrebné len vybrať otvor v tvare písmena U pozdĺž plotu. Hoci je výkop vykopaný vo forme jedle, ktorého "vetvy" sú rozvinuté na rôznych plochách pozemku a potom sú redukované na jediný "kmeň".

Ktoré rúry by som mal pri príchode zvoliť pre priekopu?

Odtokové systémy kanalizácie vykonávajú mimoriadne dôležité funkcie - vypúšťajú prebytočnú vodu z lokality. Kanalizácia je zvyčajne organizovaná vonku, do príkopu, najbližšieho výstupu z búrkovej kanalizácie atď.

Drenážny kanál pri príchode

Priekopy po obvode cesty sú stále časté na súkromných miestach. Naozaj majú svoje výhody. My v tomto článku vám povieme, ako dať potrubie do príkopu na jazdu, to znamená vytvoriť akýsi druh kanalizačného tunelu, čím sa ponechá možnosť voľného prechodu zariadení na miesto.

Hlavné nuansy

Priekopa po obvode cesty má veľmi dôležité funkcie. To je to, že voda tečie z dažďa alebo topiaceho sa snehu, čím uvoľňuje cestu od zrážok.

V obciach a vzdialených častiach mesta je nákladné a zložité zorganizovať centrálny systém na zneškodňovanie odpadových vôd, najmä v atmosfére, a preto ľudia stáli praktickejšími možnosťami.

Koryty sa tiež stávajú druhom odtoku, zbierajúc všetku prebytočnú vodu z cesty a zo samotného miesta. Jediným problémom je prechod technológie a vo všeobecnosti spojenie úseku s cestou.

Príprava na kontrolu drenážnej betónovej rúry

Aby ste to dosiahli, musíte zorganizovať most, dostatočne silný, aby vydržal auto. A nielen cestujúci, ale aj náklad. Nikto nevie, čo by ste mohli potrebovať v budúcnosti.

Pri takýchto úlohách je rúra umiestnená v priekopy. Tiež hovoria, že dávajú potrubie do priehrady na jazdu, to znamená, že organizujú most s potrubím integrovaným v ňom, ktoré nebudú brániť prietoku cez kanál kvapaliny.

Umiestnenie potrubia pre priekopu by malo byť správnym smerom. A predtým je potrebné vybrať ideálny materiál, inak potrubie pri príchode buď nebude odolávať vonkajšiemu tlaku, alebo sa jednoducho zrúti v priebehu času (nie príliš dlho).

Výber materiálu

Rúry pre priekopu nasiaknuté zhora sa vyberajú podľa niekoľkých základných charakteristík. Musia mať dostatočnú úroveň tuhosti prstenca. Nezáleží na tom, že betónový mostík sa pravdepodobne vyleje cez priekopu. Betón distribuuje a prenáša záťaž, ale nedokáže úplne odstrániť.

Nehovoriac o tom, že betónové konštrukcie s takými malými rozmermi nie sú v zásade schopné nič viac ako prenos nosných síl.

Tiež potrubia na priekopy musia byť odolné. Sú neustále v, povedzme, nepriaznivé podmienky. Vlhkosť, voda, mokrá pôda, obrovské množstvo baktérií, neustále zmrazovacie cykly - to je len malá časť všetkých pracovných podmienok. V dôsledku toho musí byť materiál pre drenážne potrubia starostlivo zvolený, berúc do úvahy vlastnosti budúcej prevádzky.

Z najpopulárnejších a vyhľadávaných možností sú vzorky:

Oceľ ako materiál pre drenážne rúry nie je najlepšou voľbou. Zvlášť vzhľadom na dnešnú realitu a prítomnosť obrovského množstva plastových náprotivkov. Avšak predtým, než bola používaná takmer všade. Oceľ dokonale drží vonkajšie zaťaženie, má dostatočnú úroveň tuhosti krúžku.

Podlieha korózii, zachováva si svoju funkčnú podobu už desaťročia a viac sa nevyžaduje pri drenážnych kanáloch.

Konkrétne kanály - druhá najpopulárnejšia možnosť. S betónom je všetko jasné. Ľahko sa ťaží, je pomerne lacný a má vynikajúcu odolnosť proti korózii.

Železobetónové drenážne potrubie je pripravené na inštaláciu

Odporúča sa nakupovať železobetónové výrobky. Teraz sú všeobecne akceptovaným štandardom a ako potrubia pre priekopu ísť, sú veľmi žiadané.

Azbestový cement sa môže stať analógom betónu - bol to populárny materiál používaný na veľkých stavbách. Teraz sú azbestocementové potrubia nepoužívané, ale stále sú v hojnosti a lacno sa predávajú.

Plastová vlnitá rúrka

Ak hovoríme o moderných výrobkoch, plastová rúrka v príkopu je určite tou najlepšou voľbou. Implikovaný model vlnitý. Malo by sa to zvážiť podrobnejšie.

Plast, ako pravdepodobne už viete, urobil skutočný prelom v stavebníctve. Toto je obzvlášť pravá inštalácia. So všetkou ľahkosťou a lacnosťou je odolný, má dobrú tuhosť, nie je vystavený vonkajším vplyvom.

Toto platí pre malé potrubia určené pre vnútorné aj veľké potrubia.

Vlnité polymérové ​​modely sa tiež odvolávajú na triedu veľkých produktov potrubia. Vlnité sú volané kvôli vonkajšiemu rámu zakrivených plastových rebier. Rebrá vám umožňujú vytvoriť akýsi ochranný skelet, ktorý niekoľkokrát zvyšuje tuhosť krúžku konštrukcie.

Vlnité plastové rúrky

Je potrebné vyrábať zvlnené potrubné výrobky pomocou špeciálnej technológie, je pomerne drahé, pretože sú vyrábané hlavne na vonkajšie použitie a len vo veľkých priemeroch.

Štandardná plastová rúra pre kanalizačné kanály s vlnitým telom pozostáva z dvoch vrstiev. Vonkajší je vrstva z vlnitého plastu s vysokou pevnosťou, vnútorná je hladká vrstva, ktorá nezabraňuje prechodu odtokov.

Výhody takýchto produktov by mali zahŕňať aj pohodlie z hľadiska inštalácie. Nepotrebujete tráviť čas priťahovaním zariadení, ľudí, nasadením žeriavu atď. Ukladanie vlnitých rúrok na priekopy sa vykonáva ručne. Dosť, aby ste mali pár pomocníkov.

Zatiaľ čo betónové konštrukcie, aj relatívne malé, môžu byť namontované za prítomnosti zaveseného zariadenia a dostatočných skúseností.

Umiestnenie potrubia do príkopu (video)

montážne

Zvážte technológiu kladenia potrubí pre drenážne kanály. Tu je potrebné dodržiavať niekoľko pravidiel a prísne dodržiavať pokyny.

 1. Vykopáme výkop do hĺbky 1 metra so stenami so svahom.
 2. Podopierame zem v dolnej časti.
 3. Vytvorenie pieskového vankúša.
 4. Namontujte potrubie na vankúš.
 5. Spiace písmo.
 6. Na vrchu vankúša sutiny. Odporúča sa, aby sa drvený kameň zlomil strednou frakciou žuly.
 7. Umiestnenie vrstvy geotextílií.
 8. Inštalujeme debnenie pre horný betónový rám.
 9. Naplňte betón.
 10. Ležíme vonkajšiu dekoratívnu vrstvu alebo asfaltovú dlažbu.

Odporúčame pokračovať v poradí a nie ignorovať žiadnu z položiek. Koniec koncov, každá z nich je veľmi dôležitá.

Inštalácia kanála s traktorom

Takže prítomnosť pieskového vankúša chráni vonkajšiu vrstvu rúry pred poškodením, predčasným zmrazením atď. Taktiež dobre vyplní medzery medzi stenami priekopy a hranicami drenážneho kanála. Je veľmi dôležité uistiť sa, že voda bude pretekať cez potrubie a nie okolo nej.

Prítomnosť vrstvy drviny stabilizuje substrát a stáva sa druhom stabilizátora.

Geotextília rozdeľuje zaťaženie z budúcej betónovej prípravy a upevňuje základňu pod ňou. Rovnako nedovoľuje, aby voda priamo prenikla do sutiny a rozmazala ju.

S betónovou štruktúrou na vrchole geotextílie si myslím, že všetko je jasné. Jej úlohou je distribúcia zaťaženia. Nie je potrebné ho vyplňovať manuálne. Ak máte napríklad osirotú dosku, môžete ju bezpečne pripevniť. Hlavná vec, že ​​materiál bol v dobrom stave.

Teoreticky to môžete urobiť bez toho, aby ste nahradili hrubú vrstvu dobre ucpanej pôdy a vysoko kvalitnú asfaltovú dlažbu, avšak v praxi sú takéto mosty vážne horšie ako železobetón z hľadiska pevnosti a trvanlivosti.

Ktorá rúra je vhodná pre drenážne priekopy

Odtokové kanalizácie sú položené v prívodoch, ktoré oddeľujú vozovku od domov. Potrubie do príkopu na vstup do dvora je položené podľa pravidiel, ktoré pomáhajú predchádzať chybám počas inštalácie a pri výbere materiálu. V opačnom prípade zrážky a podzemné vody neprechádzajú drenážnym systémom, umyjú vozovku a spôsobia núdzové situácie. Ako sa tomu vyhnúť, tento článok povie.

Materiály pre drenážny systém

Potrubie pre odvodňovacie priekopy musí vydržať tak hmotnosť osobného auta, ako aj naloženého KAMAZ. Preto si vyberte materiál, ktorý by mal maximálnu tuhosť a nosnosť.

Stavebný trh ponúka výrobky vyrobené z takých materiálov, ktoré ľahko a bezpečne prenášajú vodu pod nábrežnou plošinou pred vchodom domu. Patria medzi ne:

 • Kovové drenážne potrubie. Používa sa už mnoho rokov a napriek predispozícii na koróziu slúži už 30 až 40 rokov. Dodatočná hydroizolácia a hrubé steny chránia produkt pred koróziou. Takéto konštrukcie môžu odolávať veľkým zaťaženiam a nie sú upnuté ani za ťažkých zaťažení.
 • Betónové potrubie do príkopu. Používa sa častejšie ako iné, pretože umožňuje prechod veľkého množstva vody bez poškodenia povrchu vozovky. Zvyčajne sa používa v domácich podmienkach, pretože sa vyznačuje značnou hmotnosťou, a preto je potrebné priťahovať zdvíhacie zariadenie na inštaláciu produktu.
 • Žľaby z betónu. Výrobky sa používajú s malou hĺbkou a môžu nahradiť betónové rúry. Takáto možnosť odtoku sa sama ospravedlňuje, keď je zrážky usporiadané cez cestu. Proces montáže zásobníkov vyžaduje veľké úsilie a znalosti o špeciálnych technikách na inštaláciu krehkých konštrukcií. Njemnosti inštalačných prác sú opísané v odporúčaniach výrobcu týchto výrobkov.
 • Domáca betónová rúra v príkope. Je vyrobená z plastových kanalizačných potrubí s najväčším priemerom alebo niekoľkých rúr (v závislosti od očakávaného toku vody). Najskôr pripravte základňu, na ktorú sa položia plastové rúrky. Hrajú úlohu akéhokoľvek druhu liner. Povrch rúr je viazaný s výstužným rámom z kovovej tyče, po ktorej sa naleje do betónu. Výsledná monolitická konštrukcia zodpovedá požiadavkám systému odpadov.

Najlepšou možnosťou pre drenážne zariadenia pod pozemkami sú špeciálne vlnité rúry. Hovorme o nich ďalej.

Výhody plastových rúrok

Vlnitá plastová PND trubka v priehrade dokonale udržiava vonkajšie zaťaženia. Je to spôsobené špeciálnym profilom časti prvkov, keď tlak na potrubí nie je koncentrovaný v jednom bode, ale je rozložený na celom povrchu výrobku. Výsledkom je zvýšenie únosnosti drenážneho systému.

Medzi ďalšie výhody takýchto prvkov patrí:

 • schopnosť odolávať ťažkým nákladom napriek nízkej hmotnosti;
 • jednoduchá inštalácia, ktorá je zabezpečená rôznymi zariadeniami, ktoré zjednodušujú montáž komponentov kolektora;
 • relatívne nízke náklady;
 • odolnosť voči agresívnemu prostrediu a korózii;
 • s dodržaním technológie stavebných prác, potrubia pre príkop v krajine môžu slúžiť viac ako 50 rokov.

Pravidlá drenáže

Odtokové potrubia by mali byť položené v zákopu alebo priekopy v nasledujúcom poradí.

 1. Zarovnajte steny priekopy a vytvárajte šikmé svahy.
 2. Zostavte základňu pod drenážnou rúrkou vo forme pieskového vankúša alebo železobetónu (hrúbka 10-15 cm).
 3. Rúru položte na pripravenú základňu a naplňte ju 30-centimetrovou vrstvou drveného kameňa (uprednostňuje sa žulový materiál stredných frakcií).
 4. Dbajte na dostatočnú zásobu hydroizolačného materiálu (ílu) a mechanizmov na podbíjanie. Clay sa bude musieť pohybovať cez príkop.
 5. Pred vytvorením cestnej vrstvy položte vrstvu geotextílie - materiálu s vysokou hustotou. Z tohto dôvodu je zaťaženie vytvorené dopravou prerozdelené po celej ploche jumperu v príkope. Geotextílie sa tiež používajú na spevnenie svahov na svahoch.
 6. Vytvorte dodatočnú ochrannú vrstvu s betónom, potom položte hrniec alebo iné dostupné materiály.

Tip! Odtokový systém je usporiadaný tak, aby voda prechádzala iba cez potrubie. Ak unikne cez nábehový materiál, vozovka sa zrúti a vznikne núdzová situácia.

Bez ohľadu na to, aký materiál je potrubie vytvorené pre priekopu pred dachom, je dôležité správne určiť jeho úsek. So správnym výpočtom bude podzemné a dažďové vody ľubovoľnej intenzity voľne prechádzať kanálom.

Je to dôležité! Tiež si myslím, že trosky sa niekedy nahromadia v spodnej časti improvizovanej kanalizácie. To môže byť oneskorené pomocou dekoratívne mriežky vyrobené z odolného kovu. Výsledné preťaženie sa dá ľahko odstrániť lopatou.

Plastové vlnité rúry v príkope najlepšie chránia vstup z cesty na vaše územie. Zabezpečujú voľný pohyb vody umelým nábrežím a vydržia aj nákladné vozidlá. Oceníte ich dôstojnosť, ak odvodíte navrhovanú technológiu. Veľa šťastia!

Rúry v priekopy pri príchode na miesto: vyberáme, budeme stavať

Keď potrebujete vybaviť svoju záhradu, snažte sa nechať ujsť žiadnu malú vec. Napríklad vstup na miesto bude oveľa lepší, ak je vybavený drenážnou rúrou.

Mnohí záhradníci a majitelia svojich domovov sa snažia vytvoriť špeciálne priekopy po celom obvode budovy, určené na odvádzanie dažďovej vody.

Takéto priekopy sa často stávajú prekážkou prechodu automobilu. Aby ste zabránili tomu, aby sa to stalo, odtoková rúra sa položí do príkopu. Takáto inštalácia si vyžaduje zváženie viacerých dôležitých faktorov, ktoré budú opísané v tomto článku. Podrobnejšie sa bude diskutovať o otázkach kladenia potrubia do priekopy na preteky a aké problémy sa budú vyskytnúť pri výstavbe ciest. O nich by mali vedieť všetci, ktorí sa podieľajú na takejto práci.

Výber potrubia

Je veľmi dôležité vybrať ten správny potrubie. Jeho sila je veľmi dôležitá. Musí vydržať ťažké bremená a nesmie sa deformovať. Aj pre jedno auto by ste nemali vytvoriť ľahký dizajn.

Poznámka: Pamätajte si! Takáto práca pozostáva z mnohých operácií, niektoré z nich nemôžu byť vykonávané bez pomoci špeciálneho vybavenia. Pretože tieto stroje majú pôsobivú váhu, je žiaduce zvoliť pevnosť potrubia s trojnásobným rozpätím. [/ Poznámka]

Zvyčajne, keď sa vykonáva vypúšťacie zariadenie, sú inštalované určité typy rúr.

Oceľ. Výrobky z tohto materiálu sa používajú už mnoho rokov. Problémy korózie sú riešené hrúbkou potrubia. Pre priekop vybrať tenké rúrky. Môžu byť voľne prevádzkované viac ako 40 rokov.

Betón. Rúry s veľkým priemerom a hmotnosťou. Inštalácia takýchto výrobkov je jednoducho nemožná bez ťažkých strojov. Avšak betónové potrubie v príkopoch sa zriedka zrúti, môže pracovať veľmi dlho bez straty vlastností.

Žľaby z betónu. Používajú sa veľmi zriedkavo, pretože ich inštalácia a inštalácia sú veľmi drahé. Podnosy nemajú vysokú pevnosť, sú celkom krehké konštrukcie, ktoré je možné prevádzkovať iba so špeciálnym vybavením.

Plast. Na stavebnom trhu môžete zakúpiť produkt s veľkým priemerom - vlnité plastové potrubie. Zvláštnosť štruktúry takýchto štruktúr im umožňuje voľne odolávať veľkým mechanickým zaťaženiam. Výhody plastov zahŕňajú:

 • Žiadna korózia;
 • Nereaguje s agresívnymi chemikáliami;
 • Jednoduchá inštalácia;
 • Nízka cena.

Často sa majitelia vlastných stránok pokúšajú pripojiť systém, ktorý umožňuje akumulovanú vodu. Plastové potrubie vo veľkej príkope sa na to najčastejšie používa. Na vytvorenie tuhosti je rúra opradená výstužnou sieťovinou. Potom sa celá konštrukcia naleje do betónu. Takéto práce nevyžadujú veľké finančné investície, ale budú pracovať už mnoho rokov.

Pozemné plánovanie

Šírka priechodu by mala byť väčšia ako štyri metre. Inak vozidlo jednoducho nemôže jazdiť. Každá strana musí mať jeden meter ochrannej zóny. Nepodlieha vysokému pracovnému tlaku.

V zásade šírka pozemku podlieha plánovaniu až 6 metrov. To je perfektne kombinované s dĺžkou rúr vyrobených v továrni na vytvorenie drenážneho systému.

Pri plánovaní je riešená úloha vytvorenia špecifického profilu priekopy, berúc do úvahy šírku priechodu. Nemal by sa zužovať, všetky možné ohyby nie sú povolené. Na úseku automobilu je výkop vytvorený ako druh obráteného lichobežníka s plochým dnom.

Jeho šírka môže byť v rozmedzí od 40 cm do 1 metra. Veľkosť sa meria na základe priemeru uloženej rúrky. Aby sa zabránilo vniknutiu potrubia do pôdy, jeho dno je trochu hlbšie vo forme obdĺžnikovej jamy s hĺbkou asi 250 mm. Takáto jama je potrebná na vytvorenie nestlačiteľnej podstielky.

Je potrebné neustále zdobiť steny zákopov. Akumulovať úroveň pôdy susediacich oblastí. Ak je rozdiel medzi stranami priekopy 20-30 cm, vyrovnávacia operácia sa najlepšie vykoná len s čerstvo vykopanou pôdou.

Ak je rozdiel omnoho väčší, horná časť je vyrobená z kremenného štrku o veľkosti 30-35 mm, pričom hrúbka je väčšia ako 1 cm.

Nadbytočná čierna pôda môže byť uložená a neskôr použitá na krajinné práce.

Ako funguje drenážny kanál

Každá ochranná zóna umiestnená vľavo a vpravo sa musí rozširovať. Za týmto účelom sa v stenu priehrady vytvoria zárezy 0,5 m. Vyrábajú sa na okraji nábrežia do najvyššieho pobrežného bodu.

Ak šírka príkopu presahuje päť metrov, vykoná sa ďalší prístup s odchytom polovice metra úrovňového grafu.

Jamy sú plné cestných drvín o veľkosti 50 mm. Aby šikmé priechody mali konštantnú hĺbku (približne 60 cm), zárezy sú tiež plnené týmto drvivom.

V celej šírke je cez priechod umiestnený prietokový kanál. Spodný okraj by mal byť pod dnom výkopu alebo mal rovnakú výšku.

Na vytvorenie takého kanála sa odoberá obložená kovová rúra s priemerom 300 až 500 mm,

Vonkajší povrch potrubia musí byť natretý alebo rozmazaný bitúmenovým tmelom. Okraje takýchto potrubí vzhľadom na malý prierez je potrebné zatvoriť zváranú mriežku. Veľkosť bunky by nemala presiahnuť 150 mm. Grate zachráni pred vznikom zablokovania.

Pri veľmi širokom kanáli sa časom zapríčiňuje možnosť zaplavenia. Ak je priemer lumenu väčší ako 600 mm, môže byť táto rúra umiestnená do skupiny servisných systémov.

Je žiaduce namontovať zákopy veľkého prierezu zo železobetónových prstencov vybavených štvrtinou zámku. Podobný efekt budú mať výrobky z tvaru U vyrobené z betónu. Podnosy sa inštalujú obrátene dole tak, ako je nainštalované vykurovacie teleso.

Môžete tiež použiť vlnité trubice so spevňovačom.

[dôležité] Dôležité! Profil kanála závisí od šírky kanálu pri plánovaní. Spodok obráteného lichobežníka musí mať väčšiu šírku ako je priemer potrubia. Zvyčajne sa udržiava 30-40 cm. [/ Important]

Pamätajte si, že aj keď je svah priekopy dostatočne veľký, prietoková trubica musí byť položená vodorovne. Nesúlad hladín kompenzuje zvýšený priemer.

Ako urobiť mohyla a zabrániť jej erózii

"Zárezy" na okrajoch sú navrhnuté tak, aby chránili násyp, takže nedochádza k extrúzii. Aby sa zabránilo rozpadu násypu, sú vyrobené špeciálne strany, ktoré sú vystužené rôznymi materiálmi:

 • Prírodný kameň;
 • Biela kremičitá tehla;
 • Železobetónové dosky.

Sada bedníc tak, aby okraj výkopu vyčnieval za hranicu vo vzdialenosti 100 mm. Na uľahčenie takejto práce je možné uzavrieť dno príkopu zmesou ASG. Vyrovná hladinu a zatvorí potrubie. Potom vytvorte normálnu dosku.

Mali by byť nastavené nad hranu vo vzdialenosti 150-200 mm. Najvyšší bod guľôčky je určený na pôvod súradníc, z ktorých sa začína položiť dlažbu, rovnako ako na vrstvu postelí.

V dôsledku toho by výsledná plocha mala vzrásť nad susediacou oblasťou v oblasti 50 až 100 mm.

Po dokončení usporiadania dosiek sa vnútorná strana výkopu naplní drvinou tak, aby jej výška bola nižšia ako horné body o 250 mm.

Potom, krok dovnútra od strán 80 cm, ktorým sa vykonávajú obrubníky sa vykonáva. Ich šírka nesmie presiahnuť 100 mm.

Aby okraj mal skosenie, debnenie je naplnené korálkom na vrchu. Ak sa na to zameráte, stačí stačiť vyrovnanie zmesi.

Obrubník oddeľuje obrubník od kvetinového záhonu, takže je lepšie vyplniť výsledný voľný priestor ihneď čiernou pôdou.

Ideálna je možnosť, keď je dĺžka obrubníka rovná dĺžke strán. Inými slovami, boli po celej dĺžke priechodu vykopané dva malé zákopy.

Ak chcete vchod pohodlnejšie, najmä ak potrebujete urobiť obrat, konce postelí by mali mať ostrý roh.

Materiály a potrebné vybavenie na zlepšenie príchodu

Na usporiadanie vozovky bola vytvorená obdĺžniková výklenka, uzavreté hranice. Hĺbka zárezu dosahuje 250 mm. Voľných 100 mm sa naplní malým zlomkom. Vyliate sutiny je dobre stlačený a napojený s vodou dvakrát alebo trikrát.

V tomto okamihu začínajú spodné vrstvy ustúpiť, takže je potrebné neustále pridávať sutiny, kým sa zmršťovanie nezastaví.

Dlažobné dosky, asfaltové vozovky stohované v zostávajúcich voľných 150 mm.

Takáto pasáž sa nikdy nezmizne. Na ňom môžete urobiť akékoľvek pokrytie alebo ho nechať tak, ako je.

Je oveľa dôležitejšie urobiť komfortnú výzdobu kvetinového záhonu, ako aj priľahlé úseky zákopu. Ak chcete vytvoriť krásny výhľad, môžete pestovať kvety po celej pasáži, zdobiť ju trávou trávy. Približne 3 metre susedných úsekov výkopu vyžadujú posilnenie svahov.

Na tento účel rastú špeciálne rastliny milujúce vlhkosť s rozvetvenými koreňmi:

Vyzerá krásny plot. Keď sa takéto miesta vysádzajú, svahy sú chránené pred eróziou. Reliéf vyzerá hladšie, na povrchu sa nehromadí žiadne tavné vody.

Otázky a odpovede

OTÁZKA: Aký je rozdiel medzi zvlnené jednostenné potrubie a rúrkou s dvojitou stenou? Aké sú jeho nevýhody?

ODPOVEĎ: zvlnenie sa zvyčajne robí dvojitou stenou, ak nie je tenká drenáž. Z tohto dôvodu je možné získať pomerne silnú rúrku bez zvýšenia objemu materiálu.

Samozrejme sa vyrábajú vlnité rúrky s jednou stenou, ale na získanie podobnej sily je potrebných oveľa viac surovín. Náklady na takéto potrubie sú drahšie.

Pri nedostatočnom množstve materiálu sa vlastnosti potrubia zhoršujú. Takáto rúra nemôže vydržať veľké zaťaženie a prasknutie.

Navyše jednovrstvové potrubie na priekop môže byť zarastené do tresky, piesok sa do nej môže dostať. Bude musieť neustále pracovať v umývaní.

OTÁZKA: Prečo je potrubia uložená v príkope vysoká elasticita?

ODPOVEĎ: Ak vysoký tlak pôsobí na potrubie do priekopy na prechod do úseku, napríklad vozidlo prechádza, zmršťuje sa a stane sa oválne. Môžeme povedať, že je mierne pružný.

S nízkym koeficientom pružnosti takéto potrubie nemôže prameniť, ale jednoducho akumuluje stres. Prichádza chvíľa, kedy sa zlomí. Toto správanie je charakteristické pre kovové a betónové výrobky. Modul pružnosti betónu je nulový, kovové potrubia môžu vychádzať iba zatiaľ čo nové. S tlakom tieto rúrky prasknú alebo zlomia.

OTÁZKA: Existujú hrubé plastové vodovodné potrubia?

ODPOVEĎ: Áno, takéto potrubia existujú, ale keďže sa musia vyrovnať s vysokým tlakom prúdenia vody, sú vyrobené s hrubou pevnou stenou. Táto rúra je ťažká a veľmi drahá.

OTÁZKA: Aký je rozdiel medzi vlnitými rúrkami a RC produktmi?

ODPOVEĎ: Stručne povedané, hlavným rozdielom je:

 • Nízka hmotnosť;
 • Zvýšená tuhosť;
 • Vysoká odolnosť;
 • Nespúšťa sa;
 • Hladké steny chránia rúrku pred prehltnutím;
 • Nízke náklady;
 • Realizácia každej dĺžky, ale nie menšia ako jeden meter;
 • Môžete získať požadovanú dĺžku, ak používate utesnené spojky;
 • Je ľahké odrezať, čo umožňuje jeho prepravu v krátkych strojoch.

Môže sa to zdať dosť zvláštne, že plastový výrobok je oveľa silnejší ako kovová alebo železobetónová rúrka na priekopu, aby sa dostala na miesto. Vysvetlenie je veľmi jednoduché: je to vlnité a dvojité steny.

V dôsledku týchto vlastností dosahuje pevnosť rúrky takzvanú tuhosť prstenca (SN) 16 jednotiek. Ak chcete poháňať ťažké vozidlo s hromadnou záťažou, stačí mať tuhosť SN8.

Ako si vybrať a dať potrubie do priekopy na jazdu?

V procese vylepšenia lokality nie je možné niektoré drobné diela. Napríklad pri vstupe na územie by bolo pekné inštalovať drenážnu rúru. Koneckonců, často majitelia pozemkov pozdĺž svojho obvodu kopať diera, ktorá bude vypúšťať roztopené a dažďovej vody.
Čo je priekopa, ktorá sa nachádza pri príchode súkromnej lokality, v dedine? Predovšetkým je to skutočná prekážka. V skutočnosti to nie je možné vyplniť, pretože jeho umiestnenie je strategicky určené - čistenie sedimentov z cesty a predchádzanie prehrievaniu. Ale na druhej strane zabraňuje aj vstupu vozidla na územie. Najmä ak je to kamión. Existuje však ideálne riešenie tohto problému - položiť potrubie. Výsledná štruktúra nezasahuje do odtoku a zrážok a v žiadnom prípade nenaruší pohyb strojov.

Ako si vybrať potrubie na priekop pre vstup do lokality?

potrubia do priekopy na preteku vlastnými rukami

Vašou hlavnou úlohou je vybrať správne potrubie. Hlavná hodnota, na ktorú sa musíte v tomto prípade spoliehať, je to, koľko zaťaženia môže vydržať. V prípade vlastníctva automobilu sa neodporúča použitie ľahkej konštrukcie.
Pre takéto diela nebude vhodný žiadny materiál. Zoznámime sa s najúspešnejšími možnosťami.

betón

Štruktúra má veľký priemer. Ale je tu značný mínus - konkrétny produkt sa nakoniec začne rozpadať.

Železobetón

Pred výstavbou takejto konštrukcie je potrebné vopred vytvoriť pieskový vankúš. Horná vrstva je tiež žiaduce organizovať piesok a štrk. Potom znížite riziko, že sa štruktúra zlomí pod gravitačnou silou. Z minus stojí za zmienku časovo náročná inštalácia.

Použitie železobetónových rúr v priepasti na mieste

Drenážna železobetónová konštrukcia

Je veľmi populárny. Pokiaľ ide o nedostatky, je to skvelá cena a pôsobivá váha.

Prístroj príchodu na stavbu drenážnym priekopom (2,0 x 3,0 m)

Vlnitá plastová konštrukcia

Rozdiely v ľahkých, stredných nákladoch, spoľahlivosti, odolnosti voči skresleniu a hrdze. Produkty majú vysokú šírku pásma. Sú ľahko inštalovateľné, odolávajú veľkej hmotnosti, sú bezpečné. Okrem toho sa vyznačujú vysokou tuhosťou krúžku. Ak ich nainštalujete, nebudete musieť minúť veľa peňazí. Je to preto, lebo inštalácia takýchto konštrukcií nevyžaduje žiadne pomocné zariadenie. Prácu je možné vykonať samostatne.

Použitie plastových vlnitých rúrok do príkopu na vstup na miesto

Oceľová drenážna konštrukcia

Výraznými funkciami sú trvanlivosť a spoľahlivosť. Ak hovoríme o nedostatkoch, potom tento dizajn podlieha korózii, ktorá ničí výrobok. Zároveň je životnosť pomerne dlhá. Je potrebné vybrať si potrubie na základe vašich vlastných preferencií, materiálovej základne a podmienok použitia materiálu. Môžete sa oboznámiť s rôznymi typmi konštrukcie pomocou fotografií. Keď uskutočníte nákup, pozrite sa na cenovú ponuku, vlastnosti spotrebiteľa, hmotnosť a pevnosť.

Použitie kovového potrubia v príkope na vstup do miesta

K dispozícii je tiež taká možnosť ako plastové výrobky.

Môžu sa nájsť na trhu. Ide o špeciálnu vlnitú rúrku s veľkým priemerom. Štruktúra tohto materiálu je navrhnutá tak, aby štruktúra mohla ľahko vydržať veľké zaťaženie. Áno, a život plastov je závideniahodný. Nezáleží na tom, koľko procesov korózie a účinkoch agresívneho prostredia. Inštalácia takýchto produktov je jednoduchá, a čo je najdôležitejšie - je lacná.

Výhody použitia plastových rúrok v príkope pri príchode

Ak porovnáte s tým, čo bolo uvedené skôr. Rovnako sa stáva, že majitelia stránok s vlastnými rukami robia návrh na prechod vody.

 • Je to najbežnejšie plastové potrubie s veľkým priemerom.
 • Je položená v priekopy.
 • Ďalej je potrebné vytvoriť pás, na výrobu ktorého budete potrebovať výstužnú sieť.
 • A celá konštrukcia sa naleje do betónu. Strávte trochu peňazí a život bude trvať viac ako desať rokov.

Ako nainštalovať potrubie do príkopu na preteku vlastnými rukami?

Sami môžete urobiť prácu pri inštalácii potrubia do príkopu na úteku, aby ste mohli vykonávať takúto prácu, musíte pripraviť drenážnu konštrukciu vhodnej veľkosti, piesok a drvený kameň. Prečo by mala byť konštrukcia presne odvodňovaná? Toto je najviac prijateľná možnosť kvôli rôznym rozmerom a funkciám. Ak sa stále rozhodnete urobiť všetko sami, potom pripravte nasledujúce nástroje a materiál:

 • lopata
 • piesku
 • suť,
 • materiály na balenie výrobkov (predávané v akomkoľvek obchodnom dome) a priamo navrhnuté.
Umieste rúru do príkopu rukami

Nezabudnite, že voda bude musieť prúdiť iba cez potrubie. Ak preteká cez nábrežie, skôr alebo neskôr sa umyje pôda. Potom sa zhonu zhroutí a celý proces sa bude musieť opakovať od samého začiatku.

Betónové rúry v priekopy

Aké kroky je potrebné vykonať ďalej?

 • Je zrejmé, že najprv je potrebné pripraviť zákop vhodnej veľkosti. Potom sa piesok naleje do hrúbky asi desať až pätnásť centimetrov. Týmto spôsobom vytvoríte ochrannú vrstvu pre štruktúru.
 • Ďalej je špeciálny obalový materiál.
 • Okrem toho je štrk tenký centimetrový.
 • A len teraz je inštalácia drenážnej konštrukcie.
 • Zamyslite sa nad zabezpečením jeho výstupu. Výstupná štruktúra sa zvyčajne vykonáva v kanalizačnom systéme alebo v najbližšom priekopu.
 • Ďalšia vrstva je znovu štrk, až teraz je hrúbka pätnásť centimetrov.
 • V tomto štádiu prebieha balenie obalového materiálu, po ktorom nasleduje vrstva piesku.
 • Posledný dotyk je základná vrstva. Aj keď to nie je potrebné. Samozrejme, ak ste spokojný s pieskom v úlohe poslednej vrstvy.

Posledný krok kladenia potrubia do priekopy

Pri inštalácii potrubia nebudete musieť stráviť veľa času. Samotná práca nie je ťažká. Nemusíte mať špeciálne schopnosti alebo znalosti. Ale veľa je ovplyvnené priemerom a hmotnosťou potrubia. Ak sú indikátory veľké, potom existuje šanca, že budete musieť používať pomocné zariadenia. Ak chcete získať predstavu o práci, ktorú máte, môžete si pozrieť fotky.

Vláda prijala stratégiu národného rozvoja baníctva

Príklady vykurovacích medených rúr

Odvodňovacie potrubia veľkého priemeru pre prívody: technika kladenia

Odtokové rúry veľkého priemeru pre priekop sú určené na inštaláciu vodorovného kanalizačného systému v náročných hydrogeologických podmienkach. Zohrávajú významnú úlohu v celkovom drenážnom systéme súkromného majetku. Toto je zvlášť viditeľné v nížinných oblastiach, kedy je potrebné po silnom daždi kanalizovať uličné toky.

Potreba drenáže nespôsobuje pochybnosti, inak sa celá plocha spolu s domom bude čas od času zohriať. Nielen, že v budove vzrastie plesne a huba, tak samotná základňa nemusí odolávať tlaku vody.

Účinné odstránenie vlhkosti

Jednoduchý spôsob riešenia povrchových vôd je vykopať príkop v oblasti vstupu na územie miesta, v ktorom sa hromadí zbytočná kvapalina. Táto voľba sa nazýva otvorená alebo povrchná. Rúry v tomto prípade nie sú potrebné, čo šetrí významné finančné prostriedky. Súčasne sa príkop stáva druhou prekážkou, ktorá bráni jazde na pozemku iného auta.

Väčšina vlastníkov súkromných domov preferuje vybavenie hlbokých alebo uzavretých systémov. Aby ste to dosiahli, potrebujete drenážnu rúrku do priekope s veľkými priemermi s perforáciami. Teraz je pasáž úplne voľná a voda bude prúdiť v danom smere. Na vytvorenie takejto drenáže sú potrebné nasledujúce prvky:

 • perforované rúry, ktoré tvoria celý systém;
 • armatúry alebo armatúry, cez ktoré dochádza k pripojeniu potrubia;
 • komplex kontrolných alebo kontrolných studní;
 • filtračné zložky.

Rúrka s veľkým priemerom sa môže považovať za výrobok s priemerom 300 mm a viac. Podľa druhu materiálu sú azbestocementové, keramické, železobetónové, plastové a oceľové. Azbest a keramika sú pomerne krehké látky a nie sú používané na vozovke. Železobetón, aj keď trvanlivý, ale časom zničený. Kovové časti sú vystavené korózii. Veľká hmotnosť navyše vyžaduje použitie špeciálnych vrstiev potrubia. V inštalačnom systéme je veľmi zložité a časovo náročné. Domáca perforácia je nespoľahlivá. Výrobok je čoskoro zašpinený a potrebný na čistenie. Životnosť rúr azbestocementu je až 20 rokov, keramika - maximálne 30. Použitie takýchto materiálov bude veľmi nákladné.

Úspora pri inštalácii umožní polyméry. Sú prevádzkované po dobu 50-60 rokov. Výhody týchto rúr sú vysoká pevnosť vďaka použitiu špeciálnych technológií vo forme dvojvrstvovej štruktúry a prítomnosti výstuh. Plast sa vôbec nebojí korózie, má malú hmotnosť, ľahko sa inštaluje a udržiava. Pretože výrobok má vysoký stupeň hladkosti, tvorba nečistôt na jeho vnútornom povrchu nastáva veľmi pomaly.

Typy plastových rúrok veľkého priemeru

Najobľúbenejšie produkty dnes sú polyvinylchlorid (PVC), polypropylén a polyetylén. Odtokové systémy z PVC sú v závislosti od typu realizácie rozdelené na:

 • na jednej a dvojvrstvovej vrstve;
 • tvrdé alebo flexibilné;
 • na filtrovanom povrchu alebo bez neho.

Tiež sa líšia v sile. Pevné výrobky sa vyrábajú v dĺžkach od 6 do 12 m, flexibilné - predávajú sa vo zvitkoch 50 m. Polypropylénové potrubie pre drenáže je k dispozícii s triedou tuhosti SN8 v hladkej alebo vlnitej forme. Polyetylénové prvky pre odvodnenie sú vytvorené z látky s nízkym a vysokým tlakom. Jednovrstvová pružná konštrukcia sa môže používať v plytkej pôde. Pre inštaláciu prvkov v hĺbke do 2 m sú vhodné sily s triedou pevnosti SN2 od 2 do 3 m - nie menšie ako SN4.

Vonkajšia vlnitá polyetylénová rúrka je triedy SN6. Nachádza sa v hĺbke 6 m, pričom sa používa filter vo forme geofyzikov. Tuhé drenážne potrubie vyrobené z polyetylénu s triedou pevnosti SN8 sa dokonale prejavuje v hĺbke desiatich metrov bez filtrov. Podľa štruktúry výrobkov by malo byť len dvojvrstvové.

Vysoko modulové polyetylénové rúry s mineralizovanými komponentmi sa osvedčili veľmi dobre. Taký materiál je dodávaný s perforáciou po celej rovine.

Technológia kladenia odvodňovacích potrubí

Inštalácia systému sa začína po výbere optimálnych modelov konštrukcie. Okrem rúr je potrebné zakúpiť spojovacie armatúry, ako aj piesok a drvený kameň na vytvorenie "vankúša" v priekopy. Práce s výrobkami s veľkým priemerom sa vykonávajú iba pomocou zariadení na zemné práce. Manuálne bude tento postup dlho oneskorený s zbytočným výdajom energie.

Šírka priekopy je o 50 cm väčšia ako priemer rúry, ktorá sa má inštalovať. Výkop môže byť podlhovastý, ak je pôda slabá a spŕška. Spodok priekopy sa vyrovná, odstráni všetky kamene a korene stromov. Zaujatosť sa vykonáva v smere spádovej studne. Dokončenie prípravy vyplnením studne vrstvou piesku a sutiny. Výška oboch vrstiev je najmenej 20 cm.

Ukladanie potrubia sa vykonáva dierovaním, ak je na jednej strane. Tvarovaná kompletná súprava je podobná systémom kanalizácie. Ak prvky nemajú filtre, odporúčame položiť na nich vrchnú textíliu a až potom nalejeme štrk. Peeping hrany materiálu sú zabalené a viazané syntetickým povrazom. Pri ostrých zmenách smeru montáže rúrok sa nainštalujú skúšobné jamky. Revízna šachta je vybavená každých 50 m priamej časti drenážneho systému.

Po dokončení inštalácie je zákop naplnený štrkom s hrúbkou 20 cm. Piesok sa položí na vrch a zem je posledná. Na rafináciu územia na mieste výklenku pomocou predtým odstráneného trávnika. Odvodňovacie potrubia s veľkým priemerom pre priekop môžete položiť svojím vlastným úsilím, ak budete študovať jemnosti práce. Použitie moderných materiálov zabezpečí spoľahlivosť a trvanlivosť systému.

Ako samostatne položiť potrubie do príkopu pred vstupom na miesto

Pri usporiadaní územia dvora sa často vyžaduje, aby položil potrubie do príkopu na jazdu na mieste. Je zabudovaný do drenážneho systému okolo obvodu územia, z ktorého je potrebné odvádzať dažďovú alebo tavnú vodu. Vďaka tomuto systému je vstup do lokality dostupný kedykoľvek počas roka a za každého počasia.

Zhrnutie článku

Železobetónové výrobky

Prvým krokom je vybrať drenážny materiál. V tomto prípade je veľmi dôležité, aby vydržala silné tlakové zaťaženie. Preto musíte najprv zistiť, ktoré potrubia sú najvhodnejšie na jazdu cez príkop.

Výrobky vyrobené zo železobetónu sú celkom bežné. Ich sila nikoho nespochybňuje. Nie je možné ich položiť na seba. Veľmi ťažké výrobky je potrebné namontovať pomocou špeciálneho zariadenia.

Betónový typ rúr je vyrobený v dvoch etapách:

 1. Najprv je vyrobený oceľový rám z vystužovacích tyčí, ktoré sú zvárané dohromady.
 2. Ďalej sa základňa naleje do betónu s vysoko kvalitným roztokom betónu. Potom sa obrobok zhutňuje pomocou odstredivky a vibrovania.

Vďaka výrobným špecifikám sú betónové výrobky veľmi trvanlivé a hladké. Preto sa v tomto prípade nemusíte obávať, ak sa rozhodnete položiť konce rúry pod pretekárske kamene.

Štruktúra vibrolízneho materiálu je čo najhustnejšia. Preto voda nemôže preniknúť do neho a podporiť hrdzavenie oceľového rámu.

Zvážte parametre železobetónových rúr:

 • ich prierez môže byť 0,3-1,2 m;
 • hrúbka steny je 140-200 mm;
 • dĺžka sa pohybuje od 250 do 500 cm.

Železobetónové rúry pre drenážne kanály majú dve triedy tuhosti:

 1. Parameter prvej kategórie znamená, že výrobok môže byť položený v zemi nie viac ako 6 m. Pri hlbšej instilácii takéto konštrukcie nie sú vhodné.
 2. Materiál druhej triedy nosnosti tuhosti je vyšší. Je možné ho umiestniť do hĺbky až 10 m.

Hlavnými výhodami železobetónu sú jeho vysoká životnosť a dlhá životnosť. Hlavnými nevýhodami sú vysoké náklady, veľká veľkosť a hmotnosť. Betónové konštrukcie je možné položiť len pomocou špeciálneho zariadenia.

Samostatným typom takýchto konštrukcií sú potrubia azbestocementové. Sú ľahšie a kompaktnejšie w / w analógov.

Výrobky z ocele

Oceľ je ďalším bežným drenážnym materiálom. Je veľmi odolný a jeho výrobky slúžia 30-40 rokov. Inštalácia takýchto konštrukcií vám umožní úplne vyriešiť problém so vstupom do lokality. Nákladné vozidlá sa môžu tiež dostať na svoje územie.

Ďalšou dôležitou výhodou materiálu je, že oceľové rúry na prechádzanie cez priekopy môžu byť inštalované samostatne. Preto nie je potrebné zapojiť odborníkov. Táto situácia ušetrí rozpočet na výstavbu.

Hlavnou nevýhodou oceľových rúr je ich náchylnosť na koróziu. Táto nevýhoda však môže byť zastavená, ak sú výrobky vodotesné, napríklad pomocou lakovania. Môžete tiež zakúpiť analógové súbory s hrubými stenami. To automaticky predlžuje ich životnosť.

Aby ste počas prevádzky štruktúry nemali problémy, musí byť nové. Nepoužívajte použité potrubie v priechode na jazdu. Po inštalácii môže byť starý materiál deformovaný a preto sa pri jazde ťažkých vozidiel praskne.

Plastové analógy

Plastové rúrky v príkopoch na kontrolu najnovších. Sú ľahké a ľahko sa inštalujú. Nemusíte robiť značné fyzické úsilie a najať si špeciálnu techniku. Usporiadanie drenážneho príkopu s plastovým potrubím sa môže vykonať samostatne.

Mal by byť plastové odvodnenie lacné. Dôležité výhody materiálu v porovnaní s kovom - nekoroduje a je inertné voči chemicky agresívnym médiám. Drenážne konštrukcie sú vyrobené z vysoko odolného plastu. Môže vydržať zvýšené tlakové zaťaženie pri jazde s vozidlami. Preto sú výrobky z neho položené aj na hlavných cestách. Proces kladenia rúrok z plastu do priekopy pod zákrutou je úplne bezpečný. Tiež materiál udržiava teplotné podmienky od -60 stupňov do +95.

Pri výrobe polymérnej drenáže sa najčastejšie používajú:

Vo väčšine prípadov sa používajú výrobky z PVC. Môže byť jednovrstvová alebo dvojvrstvová. V druhom prípade sú výrobky vlnité rúrky, sú tiež ideálne pre príchod cez nich na miesto. Ich vrchná vrstva je v podobe akordeónu. Tým sa zvyšuje elasticita odtoku a pomáha mu odolávať tlakovému zaťaženiu.

Vlnité výrobky môžu mať veľký priemer a dĺžku od 1 do 6 metrov. Tiež ich horná vrstva môže byť filtrovaná.

Pri pokládke do príkopu sa odporúča použiť najviac tuhý plastový drenážny materiál. Takýto vstup bude odolávať ťažkým vozidlám. Najlepšou možnosťou je vybrať dvojvrstvovú vlnitú plastovú rúru na inštaláciu. Je to najtrvanlivejšie z analógov polymérov.

Inštalácia potrubia do príkopu s vlastnými rukami: postupné poradie práce

Keď je územie v teréne náchylné k prehrievaniu, potom predtým, ako sa vydáte na miesto cez príkop s vlastnými rukami, musí byť vyčerpaná. Tu je dôležité, vybudovať odvodňovanie, aby nepoškodili prirodzený odtok dažďa, roztopené alebo podzemné vody.

Po prvé, poďme sa rozprávať o tom, ako s vašimi vlastnými rukami urobiť jednoduchú možnosť skontrolovať sprisahanie cez príkop. Potrebujete pracovať, keď výkop nie je naplnený vodou:

 1. Pozdĺž budúceho vstupu odstráňte hornú vrstvu pôdy.
 2. V spodnej časti zákopu roztrúsený kremenný piesok rieky. Zrovnávajte ho a utlačte ho. Hrúbka pieskového vankúša by mala byť 15-20 cm.
 3. Ak je šírka priechodu 6 metrov, do príkopu je umiestnená konštrukcia dlhšia ako 8 m. Jeho priemer sa volí na základe objemu odtoku. Najčastejšie sú výrobky s priemerom 30-50 cm stohované, čo znamená, že voda ich naplní o štvrtinu. Inak, v jarnej sezóne, roztopená vlhkosť je schopná vyplniť zlúčeninu bez toho, aby našla cestu cez kôru ľadu.
 4. Po inštalácii potrubia pod príjazdovú cestu by mala byť vyplnená zmesou piesku a štrku alebo štrku. Pokládanie sa môže uskutočniť v dvoch vrstvách. Najprv píšte príkop, položte na neho geotextílie a potom položte sutiny.
 5. Rovnako je potrebné vyplniť oblasti s odstránenou hornou vrstvou zeminy.
 6. Všetky vrstvy po ich položení by mali byť vhodné.
 7. Odporúča sa, aby vstupné zariadenie bolo dokončené betonážou. Bez stierok a obmedzovačov na bokoch sa cesta začne rozptýliť, keď sa vozidlá pohybujú.

Komplexnejšia drenážna vstupná konštrukcia s opornými stenami

Je spoľahlivejšie, pretože plastová vlnitá rúra pre príchod je betónovaná na oboch stranách. Preto je cesta obmedzená na oporné múry. Môžu byť vyčnievajúce nad rovinou príletu, alebo ju vyplniť flush.

Tu je diagram, ako vybaviť nielen trvalé, ale aj estetickejšie cestovanie na miesto:

 1. Keď sa potrubie položí do príkopu na príchod, debnenie na hlavu betónu je na oboch stranách namontované.
 2. Potom je veľmi žiaduce posilniť oporné steny zváranej výstužnej klietky.
 3. Potom sa do debnenia umiestni betónové riešenie vysokej kvality - M-400 alebo M-500.
 4. Betón musí vysušiť najmenej 3-4 dni. Potom sa debnenie môže odstrániť.
 5. Ďalej je potrubie pod závodom naplnené pieskom a sutinami (alebo štrkom). Ogolovki nedovolí, aby sa rozsypali. Preto nemôže pokryť geotextíliu. Kamenné štiepky je lepšie použiť žula, skôr než biele vápno.
 6. Potom je možné priechod obkladať betónovou kravatou, cestnými doskami, dlažbovými doskami, dlažobnými kameňmi, prírodným kameňom atď.

Ako vybaviť vstup na miesto so sklonom

Môže sa stať, že na vašej stránke cestovanie nebude hladké, ale so svahom. V tomto prípade je predsudok kladný aj negatívny. Inými slovami - hore alebo dole od vozovky.

Sledujte video

V každom prípade je potrebné zabezpečiť dostatočné spojenie koľaje s kolesami vozidiel, aby sa zabezpečila bezpečnosť jazdy. Táto situácia nie je nevyhnutná na náhodu.

Vstupné zariadenie pri sklone hore alebo dole po ceste

Keď pozemok reliéf pred pozemkom má malý uhol sklonu alebo plánujete vybudovať garáž v suteréne, je najlepšie zabezpečiť prehliadku vo forme rampy. Sklon cesty (hore alebo dole z miesta) na 25 percent sa považuje za malý. Inými slovami, pre každý meter dĺžky tkaniva je výškový rozdiel až 25 centimetrov. Pred sklzom parkovacieho miesta by ste mali byť vyrovnaní do rovnej vodorovnej roviny.

Potrubie na kontrolu miesta cez priekop je potrebné položiť správne. S existujúcim svahom je potrebné vykonať nasledujúce etapy výstavby:

 1. Najskôr sa vykonávajú výkopové práce. Označenie sa vykoná, potom sa horná vrstva pôdy odstráni vo forme krokov.
 2. Strany jazdy sú vystužené opornými múrmi. Pod nimi je drevo, v ktorom je zváraná kostra z kuchýň. Potom sa betónový roztok naleje do škatule.
 3. Keď je svah malý a vozidlo sa nemusí spúšťať do suterénu, okraje cesty môžu byť obmedzené na okraj betónových dosiek.
 4. Potom sa potrubie na drenážny priekanec umiestni na polštáľový vankúš na kontrolu.
 5. Potom je drenáž vyplnená drveným kameňom s vrstvou 10-15 cm. Vankúš má byť dobre utesnený.
 6. Potom výstup alebo zostup je vyplnený betónovým poterom. Jeho hrúbka by mala byť aspoň 10-12 cm. Zmes by mala byť hnetať dostatočne hustá a viskózna, inak sa začne plaziť počas nastavovania.
 7. Keď je poter úplne suchý, priechod môže byť obložený dlažbovými doskami, dlažbovými kameňmi alebo prírodným kameňom.

Ďalšie riešenia pre bezpečný priechod v prípade nerovného terénu

Ako zmenu bezpečného prechodu na miesto možno vidieť jeho usporiadanie pozdĺž krivky krivky (špirála). V tomto prípade sa dĺžka cesty zvýši, ale uhol sklonu klesne. Trať s touto možnosťou môže byť spustená okolo obvodu hlavnej budovy.

Toto riešenie poskytne príležitosť na zabezpečenie parkovania pre niekoľko áut. Jediné obmedzenie výstavby takéhoto závodu - krajiny by malo byť dostatočne veľké.

Ak chcete ochrániť priechod od námrazy, môžete ho umiestniť cez carport. Najjednoduchší spôsob, ako vyrobiť z polykarbonátu, pripevnený k kovovému rámu nosičov a nosníkov vo forme oblúkov. Azbestocementová bridlica, kovová dlažba, profilované podlahy sú tiež vhodné ako strešný materiál pre haly. Najmä, táto ochrana bude užitočná, ak nebudete stavať garáž.

Ako mrazuvzdorné opatrenie môžete použiť elektrický ohrev káblovodu. Jeho povrch v chladnej sezóne bude vždy čistý zo snehu a ľadu.

záver

Keď viete, ako položiť potrubie do príkopu na jazdu, môžete vybaviť bezpečnú a efektívnu drenážnu oblasť. V tomto prípade môžete používať produkty z rôznych materiálov. Všetci majú svoje nevýhody a výhody.