Odporúčaná

Čistenie

Ako funguje prevzdušňovanie?

Autonómne odpadové vody Tapas, okrem výhod, ktoré sme už niekoľkokrát spomenuli, majú tiež vysoké environmentálne charakteristiky, ktoré odlišujú tieto čistiarne od svojich protipoložiek na dnešnom trhu.

Typy hydrodynamických strojov na čistenie odpadových vôd a charakteristiky ich použitia

V súčasnosti na čistenie kanalizačných potrubí so silným znečistením pomocou špeciálnych zariadení - hydrodynamických strojov.

SNIP a ďalšie regulačné dokumenty o odvodňovacích systémoch v otázkach a odpovediach

Drenážne systémy na predmestských a blízkych pozemkoch sú často navrhnuté "podľa očí". To nie je správne a často vedie k záplavám a iným problémom.

Ohrievanie kanalizácie v súkromnom dome - izolácia potrubia v zemi

Vonkajšia kanalizácia v súkromnom dome je cesta pre prepravu kvapalín a odpadu a ako iný inžiniersky systém potrebuje kompetentnú inštaláciu a izoláciu, aby zabránil stagnácii a zmrazeniu vody v potrubiach.

Septicka "Biotank"

Pri čistení odpadových vôd majú mnohí majitelia vidieckych domov a chatách prednosť pri používaní septikov, ktorých zariadenie a princíp sa neustále modernizujú a zlepšujú. V relatívne novom vývoji tuzemskej spoločnosti "Triton Plastic" - septiky z línie Biotank používajú zásadne novú čistiacu metódu.

Kanalizácia v suteréne súkromného domu

Celkovým atribútom každého súkromného domu je odpadová voda. V poslednej dobe sú čističky odpadových vôd stále viac dopytujú. Aký je dôvod pre takú popularitu, ako aj aké sú špecifiká inštalácie odpadových vôd v suteréne?